<h1>今日の議題</h1>
<ul>
 <li>クリスマスプレゼントに欲しいもの</li>
 <li>帰省について
  <ul>
   <li>そもそも帰省するかどうか</li>
   <li>帰省する場合はその日程</li>
  </ul>
 </li>
 <li>年賀状のあて先</li>
 <li>大掃除の役割分担</li>
</ul>
<p>※絶対参加すること!</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.