Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using it's URL and the proper URL extention.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <p dir="ltr"><strong>Công suất phù hợp cho máy xông hơi gia đình</strong></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Một công trình phòng xông gia đình có tuổi thọ lâu năm thì yếu tố công suất máy xông phù hợp rất quan trọng. Không chỉ đảm bảo quá trình sử dụng có lượng hơi đầy đủ phát huy hiệu quả sức khỏe, sắc đẹp mà nó còn quyết định chính&nbsp; đến độ bền bỉ của toàn bộ phòng. Vậy tiêu chí lựa chọn </span><strong><a href="https://xonghoi.info/may-xong-hoi" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 85, 204); font-family:times new roman; font-size:14pt">máy xông hơi gia đình</span></a></strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt"> ra sao? Cùng tìm hiểu ngay nhé.</span></p>

<p dir="ltr"><strong>Tiêu chí chọn công suất máy xông hơi ướt phù hợp gia đình</strong></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(204, 65, 37); font-family:times new roman; font-size:14pt">a, Số lượng người dùng cùng lúc</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Đối các gia đình có 1-2 thành viên xông hơi cùng lúc, do đó các dòng máy xông có công suất bé như 4,5kW, 6kW là phù hợp nhất. Giúp ta tiết kiệm điện năng, tối ưu chi phí mua máy công suất lớn, tránh lãng phí và hơi nóng đủ dùng cho tất cả mọi người.</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Đối với các hộ gia đình đông người, số lượng thành viên&nbsp; xông cùng lúc lớn chính vì vậy ta phải lựa chọn các công suất máy lớn 10kW, 12kW,... đảm bảo cung cấp hơi nóng cho toàn bộ quá trình xông.</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Dưới đây, bảng giá mà </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255); font-family:times new roman; font-size:14pt">Xông hơi Bilico</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt"> chia sẻ bảng mức độ công suất máy phụ thuộc số lượng người giúp bạn đọc tham khảo:</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div dir="ltr" style="margin-left:0pt;">
<table style="border-collapse:collapse; border:none; table-layout:fixed; width:451.27559055118115pt">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><strong>Số người xông cùng lúc</strong></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><strong>Công suất máy xông(kW)</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">1</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">4,5</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">2-3</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">6</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">3-4</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">8</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">4-5</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">9</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">5-6</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">10,5</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">6-8</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">12</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">8-10</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">15</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">&gt;10</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">18</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(204, 65, 37); font-family:times new roman; font-size:14pt">b,&nbsp; Diện tích phòng xông</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Không gian diện tích </span><a href="https://defol.io/bilico-xong-hoi" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 85, 204); font-family:times new roman; font-size:14pt">phòng xông hơi</span></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt"> cũng là yêu tố cực kỳ quan trọng để quyết định lựa chọn công suất máy. Diện tích phòng xông nhỏ ta nên lựa chọn máy xông có công suất bé vừa phải và ngược lại với diện tích phòng xông lớn thì ta phải chọn các dòng máy xông có công suất lớn. Không chỉ đảm bảo hơi nóng cho toàn bộ không gian cũng như quá trình xông đạt hiệu quả cao.</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Dưới đây là bảng lựa chọn công suất máy ứng với không gian phòng xông</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div dir="ltr" style="margin-left:0pt;">
<table style="border-collapse:collapse; border:none; table-layout:fixed; width:451.27559055118115pt">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><strong>Thể tích phòng xông(m3)</strong></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><strong>Công suất (kW)</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">3-5</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">4,5</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">6-7</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">6</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">9-10</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">8</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">10-12</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">9</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">12-15</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">10,5</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">15-18</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">12</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">18-21</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">15</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">&gt;21</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">18</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<p><br />
<span style="font-size:16px"><strong>Xem thềm về phòng xông hơi ướt&nbsp;tại:&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial"><a class="in-cell-link" href="https://rentry.co/cq6vs" target="_blank">https://rentry.co/cq6vs</a></span></strong></span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(204, 65, 37); font-family:times new roman; font-size:14pt">c, Phù hợp với nguồn điện, nhu cầu sử dụng của gia đình</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Nguồn điện trong gia đình tiêu chuẩn 220V-380V, do đó lựa chọn công suất máy cũng phải phù hợp. Các máy có công suất 6-9kW thì ta có thể lắp điện 1 pha, sử dụng đường điện có sẵn , phù hợp với mạng lưới điện áp trong gia đình, phục vụ nhu cầu 1-3 thành viên xông cùng lúc.</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Nếu các máy có công suất 12-15kW hoặc lớn hơn&nbsp; ta nên sử dụng 3 pha, đường dây lớn phục vụ cho &gt; 4 người thành viên gia đình xông cùng lúc.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p dir="ltr"><strong>Bilico - Đơn vị cung cấp lắp máy xông hơi chuyên nghiệp, uy tín</strong></p>

<p dir="ltr"><strong>Bilico - </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255); font-family:times new roman; font-size:14pt">&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công lắp đặt phòng xông hơi gia đình - spa cao cấp - kinh doanh&nbsp; lắp ráp, nhập khẩu 100% chính hãng, uy tín nhất trên thị trường hiện nay, ngoài ra là đơn vị cung cấp&nbsp; thiết bị xông hơi, máy xông hơi có nguồn gốc, mã vạch rõ ràng, đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định CO-CQ được khách hàng tin dùng và lựa chọn sử dụng nhiều.&nbsp;</span></p>

<p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Để biết thêm chi tiết về </span><strong>lựa chọn máy xông hơi gia đình</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt"> chính xác hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí</span></p>

       
      
!

CSS

       
        body {
 font-family: system-ui;
 background: #f06d06;
 color: white;
 text-align: center;
}
       
      
!

JS

       
        document.getElementsByTagName("h1")[0].style.fontSize = "6vw";
       
      
!
999px

Console