<head>
 <link rel="stylesheet" href="https://codepen.io/vihekasade/pen/mdJoaMq.css">
 <style>
    body{
      background-color: coral;
    }
    p{
      color:blue;
    }
 </style>
</head>

<body>
 <h2>Çoklu Stil Sayfaları</h2>

 <p> Eğer aynı eleman için farklı stil sayfalarında özellikler tanımlanmışsa son okunan stil sayfasındaki değer kullanılır. </p>
 
</body>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.