<div style="padding: 15px; margin-bottom: 15px; background: #ffffde; border: 1px solid #ddd; width: 95%;" align="center">
<h2 style="text-align: center; font-size: 28px;">Tittel på ditt innholdstilbud</h2>
<p style="text-align: center;">Mer utdypende informasjon - hvorfor skal leseren laste ned?</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="#" target="_blank" rel="noopener">LAST NED GUIDEN NÅ</a></strong></p></div>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.