<quote>
 <p>Thoạt nhìn đoạn văn này tưởng nó không có nghĩa, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đúng là chẳng có nghĩa gì.</p>
  <cite>- Thạch Phạm</cite>
</quote>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.