Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <form>
 <label for="color-hex">
  <span>Wpisz kod koloru:</span> <input type="text" id="color-hex" name="color-hex"/>
 </label><br/>
 <label for="color-pick">
  <span>Lub wybierz kolor lub odcień koloru wpisanego w polu obok:</span> <input type="color" id="color-pick" list="shades" value="#ffffff"/>
 </label>
 <datalist id="shades"></datalist>
</form>
       
      
!

CSS

       
        body {
 font: 400 16px/1.4 Arial, sans-serif;
}
       
      
!

JS

       
        (function () {
 var generateColorShade = function (hex, lum) {
  // hex - kod HEX koloru
  // lum - jasnośc

  // sprawdzenie czy dany ciąg znaków jest poprawnym zapisem koloru typu heksadecymalnego (HEX)
  hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');

  if (hex.length < 6) {
   hex = hex[0] + hex[1] + hex[2] + hex[3] + hex[4] + hex[5];
  }
  lum = lum || 0;

  // przekonwertuj zapis hex do dziesiętnego i zmień jasnośc
  var rgb = "#";
  var partial;
  var i;

  // zapis hex dzielimy na 3 części po 2 znaki i wyliczamy składowe koloru
  for (i = 0; i < 3; i++) {
   partial = parseInt(hex.substr(i * 2, 2), 16);
   partial = Math.round(Math.min(Math.max(0, partial + (partial * lum)), 255)).toString(16);
   rgb  += ("00" + partial).substr(partial.length);
  }

  // zwracamy wyliczony kod hex koloru
  return rgb;
 };

 var $dataList = $('#shades');
 var step   = 0.1;

 // wygenerowanie domyślnych odcieni bazując na wartości startowej pola typu kolor
 for (var i = 0; i < 5; i++) {
  $dataList.prepend($('<option/>', {
   'value' : generateColorShade($('#color-pick').val(), - (i * 0.1))
  }));
 }

 // gdy użytkownik przeniesie się do innego pola lub kliknie w inne miejsce na stronie
 // wygeneruj nowe odcienie kolorów bazując na jego wyborach
 $('input').on('blur', function () {
  var $element = $(this);

  // jesli pole tekstowe nie jest puste
  if ($element.val()) {
   var i;

   // wyczyśc dotychczasową listę podpowiedzi kolorów
   $dataList.empty();

   // dodaj wybrany kolor
   $('#color-pick').val($element.val());

   $dataList.append($('<option/>', {
    'value' : $element.val()
   }));

   // wygerenuj jaśniejsze odcienie koloru i dodaj je na koniec listy
   for (i = 1; i < 3; i++) {
    $dataList.append($('<option/>', {
     'value' : generateColorShade($element.val(), i * step)
    }));
   }

   // wygeneruj ciemniejszej odcienie koloru i dodaj je na początek listy
   for (i = 1; i < 3; i++) {
    $dataList.prepend($('<option/>', {
     'value' : generateColorShade($element.val(), - (i * step))
    }));
   }
  }
 });
})();
       
      
!
999px

Console