<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
<img src="https://laptrinhtudau.com/wp-content/uploads/2022/02/paris.jpg" width="460" height="345">
<p>Paris là thủ đô và là thành phố đông dân nhất nước Pháp, với dân số ước tính là 2.175.601 người tính đến năm 2018, trên diện tích hơn 105 kilômét vuông (41 dặm vuông Anh)</p>
</body>
<html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.