<div class="header">
 <h1>Việt Nam</h1>
</div>

<div class="row">
 <div class="col-3 col-s-3 menu">
  <ul>
   <li>Thành phố</li>
   <li>Khu du lịch</li>
   <li>Món ăn</li>
  </ul>
 </div>

 <div class="col-6 col-s-9">
  <h1>Thành phố</h1>
  <p>Việt Nam hiện có 85 thành phố, gồm: 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ; 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là TP Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh; còn lại là 79 thành phố trực thuộc 58 tỉnh.</p>
 </div>

 <div class="col-3 col-s-12">
  <div class="aside">
   <h2>Ở đâu? </h2>
    <p>Việt Nam nằm ở ĐNA</p>
    <h2> Làm thế nào? </h2>
    <p> Bạn có thể đến Việt Nam bàng máy bay</p>
  </div>
 </div>
</div>

<div class="footer">
 <p>Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem nội dung phản hồi như thế nào với việc thay đổi kích thước</p>
</div>
* {
 box-sizing: border-box;
}

.row::after {
 content: "";
 clear: both;
 display: table;
}

[class*="col-"] {
 float: left;
 padding: 15px;
}

html {
 font-family: "Lucida Sans", sans-serif;
}

.header {
 background-color: #9933cc;
 color: #ffffff;
 padding: 15px;
}

.menu ul {
 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.menu li {
 padding: 8px;
 margin-bottom: 7px;
 background-color: #33b5e5;
 color: #ffffff;
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
}

.menu li:hover {
 background-color: #0099cc;
}

.aside {
 background-color: #33b5e5;
 padding: 15px;
 color: #ffffff;
 text-align: center;
 font-size: 14px;
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24);
}

.footer {
 background-color: #0099cc;
 color: #ffffff;
 text-align: center;
 font-size: 12px;
 padding: 15px;
}

/* Cho điện thoại di động: */
[class*="col-"] {
 width: 100%;
}

@media only screen and (min-width: 600px) {
 /* Đối với máy tính bảng: */
 .col-s-1 {width: 8.33%;}
 .col-s-2 {width: 16.66%;}
 .col-s-3 {width: 25%;}
 .col-s-4 {width: 33.33%;}
 .col-s-5 {width: 41.66%;}
 .col-s-6 {width: 50%;}
 .col-s-7 {width: 58.33%;}
 .col-s-8 {width: 66.66%;}
 .col-s-9 {width: 75%;}
 .col-s-10 {width: 83.33%;}
 .col-s-11 {width: 91.66%;}
 .col-s-12 {width: 100%;}
}
@media only screen and (min-width: 768px) {
 /* Đối với máy tính để bàn: */
 .col-1 {width: 8.33%;}
 .col-2 {width: 16.66%;}
 .col-3 {width: 25%;}
 .col-4 {width: 33.33%;}
 .col-5 {width: 41.66%;}
 .col-6 {width: 50%;}
 .col-7 {width: 58.33%;}
 .col-8 {width: 66.66%;}
 .col-9 {width: 75%;}
 .col-10 {width: 83.33%;}
 .col-11 {width: 91.66%;}
 .col-12 {width: 100%;}
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.