<main>
 <h1>Các trình duyệt phổ biến nhất</h1>
 <p>Chrome, Firefox và Edge là những trình duyệt được sử dụng nhiều nhất hiện nay</p>

 <article>
  <h2>Google Chrome</h2>
  <p>Google Chrome là trình duyệt web do Google phát triển, được phát hành vào năm 2008. Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới hiện nay!</p>
 </article>

 <article>
  <h2>Mozilla Firefox</h2>
  <p>Mozilla Firefox là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla. Firefox là trình duyệt web phổ biến thứ hai kể từ tháng 1 năm 2018</p>
 </article>

 <article>
  <h2>Microsoft Edge</h2>
  <p>Microsoft Edge là trình duyệt web được phát triển bởi Microsoft, được phát hành vào năm 2015. Microsoft Edge đã thay thế Internet Explorer</p>
 </article>
</main>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.