<p>Tôi và gia đình đã đi du lịch Quảng Ninh vào mùa hè này. Thời tiết thật đẹp và Quảng Ninh thật tuyệt vời! Tôi đã có một mùa hè tuyệt vời cùng với gia đình của tôi!</p>

<aside>
  <h4>Quảng Ninh</h4>
  <p>Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc vừa thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là tỉnh khai thác than đá chính của Việt Nam, có vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới</p>
</aside>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.