<div>
Phần tử div này có màu văn bản màu xanh lam và đường viền màu xanh lam
</div>
div {
  color: blue;
  border: 10px solid currentcolor;
  padding: 15px;  
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.