<p>Khoảng cách giữa hình ảnh gốc và hình ảnh phản chiếu là 20px:</p>
<img src="https://laptrinhtudau.com/wp-content/uploads/2022/01/280px-Sacred_lotus_Nelumbo_nucifera.jpg">
img {
  -webkit-box-reflect: right 20px;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.