<h2>danh sách đồ uống</h2>

<dl>

<dt>cà phê</dt>

<dd>nên cho thêm đường</dd>

<dt>sữa</dt>

<dd>ngon hơn khi uống lạnh</dd>

</dl>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.