Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel is required to process package imports. If you need a different preprocessor remove all packages first.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML Settings

Here you can Sed posuere consectetur est at lobortis. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

HTML

       
        <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><strong></strong></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><strong></strong></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: center;"><strong>Xổ số Đức 6aus49 v&agrave; giải thưởng v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn</strong></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><strong>Đức c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&oacute; xổ số với giải thưởng cao như Powerball của Hoa Kỳ v&agrave; Vietlott của Việt Nam, nhưng xổ số quốc gia Đức l&agrave; một trong những loại xổ số ph&aacute;t triển nhanh nhất tr&ecirc;n thế giới. </strong></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Sự phổ biến n&agrave;y một phần l&agrave; do giải đặc biệt được tăng l&ecirc;n mỗi lần khi kh&ocirc;ng c&oacute; ai gi&agrave;nh được giải thưởng xổ số thứ 2 miền trung. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Ngo&agrave;i ra, tiền thắng từ xổ số thứ 2 miền trung n&agrave;y được miễn thuế cho c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; cư d&acirc;n Đức. Tất nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng d&acirc;n kh&ocirc;ng phải người Đức sẽ phải tham khảo &yacute; kiến ​​cố vấn thuế ở <a href="https://linkhay.com/link/2635489/xo-so-mien-trung-thu-2-hang-tuan-sxmt-thu-2-xsmt-thu-2-xsmt-t2"><strong>Xổ số miền trung thứ 2 h&agrave;ng tuần</strong></a> để biết luật thuế li&ecirc;n quan đến thu nhập từ xổ số truyền thống.</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Xổ số Đức l&agrave; g&igrave;</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Xổ số Đức, thường được gọi l&agrave; xổ số 6aus49 được tạo ra v&agrave;o năm 1974 bởi một tập đo&agrave;n Đức bao gồm 16 nh&agrave; điều h&agrave;nh sx mt thứ 2 khu vực được gọi l&agrave; Deutschecher Lotto-und TotoBlock (DLTB) vẫn hoạt động v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t sx mt thứ 2 cho đến nay. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: center;"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/8Ln0HUOTePIupQEHZ_UKYsaLqUanOxOQRZcGXCVTCZBc_nQc3EdKRuVL1EoaFxaHrKi-cgLwgRUdDq_fGb_EiGCUtnKAPiqUmvZtSjJcfRoXcNsNSKumLXNqWw4J5k604e9_mtX1" width="480" height="392" /></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: center;"><em>Giải thưởng xổ số Đức</em></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Cứ sau ba năm, một nh&agrave; l&atilde;nh đạo mới được bầu chọn trong số 16 nh&agrave; điều h&agrave;nh xổ số miền trung thứ 2 khu vực tạo n&ecirc;n DLTB, người sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm điều h&agrave;nh v&agrave; tổ chức quay số mở thưởng Lotto 6aus49. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Lần r&uacute;t thăm đầu ti&ecirc;n của xổ số miền trung thứ 2 n&agrave;y được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 10 năm 1955.</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/l8UXYsw6ZyqZ7xxb1HmO9egOOoQ4g5D-bNBwhGIp1CMziPJRk3K8RaRwJjQTct043HhIpVDkmHH9DV23zgVcluknQeIUU55AZJjIC_9EK20f3A_R3ky3Xa0LXuIYOxT_RlNTjMec" width="100" height="30" />Bắt cầu xổ số 3 miền ch&iacute;nh x&aacute;c tại <a href="https://twitter.com/xsmtrung/status/1004207478647558144"><strong>Xổ số miền Trung thứ 2</strong></a></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">C&aacute;ch chơi xổ số 6aus49</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Xổ số Đức 6aus49 tu&acirc;n theo lối chơi 6/49 + 1/9. Với kiểu chơi n&agrave;y, để tham gia xs thứ 2 mt, mỗi người chơi được y&ecirc;u cầu chọn 6 số từ một nh&oacute;m số từ 1 đến 49 cộng với một số bổ sung được gọi l&agrave; Super Superahahl hay hoặc Super Super số từ 1 đến 9. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: center;"><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/dRdOqdhhYZiRBC5Df0JDWmh5PD_R-AzT19E16lQX8KQA-vPY8JA4k2KObXazawD4EDm_WBP48ziMHvxSwTOUdfGxuwo8T-wof3JCcmc_7rQH68fFFL8U-KWM7rViylsMO4Nc6Zn0" width="480" height="392" /></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: center;"><em>Soi cầu XSMT 9/5/2019</em></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Superzahl thực hiện chức năng tương tự được thực hiện bởi Powerball trong xs thứ 2 mt Powerball của Hoa Kỳ. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Tỷ lệ thắng một giải thưởng trong xổ số miền trung ng&agrave;y thứ hai ở mức 1 tr&ecirc;n 31. Superzahl được chọn chỉ một lần v&agrave; n&oacute; &aacute;p dụng cho tất cả c&aacute;c giải thưởng được in tr&ecirc;n v&eacute; số.</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Để chơi tr&ograve; chơi n&agrave;y, một số gồm bảy chữ số được tạo tự động v&agrave; ngẫu nhi&ecirc;n cho v&eacute; Lotto 6aus49 với chữ số cuối c&ugrave;ng của số đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; số Superzahl. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/KQVJS4Tb-r_JRLGgVi1aAzIkdGNy3WBqQEOwoCjj6OG5zkWpotsQsTaM2qom0tNYk7diaog8DbGzIzT7mv_MEou5Wx2dz8YXOcad6ZzddlmvYQ3GRH-KlpDfqmH2l2V2D7AAvTV1" width="100" height="30" /></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất tại <a href="http://www.sgrc.gov.tt/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/1393580/Default.aspx"><strong>Xo so mien Trung thu 2</strong></a></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Nếu bất kỳ người chơi n&agrave;o khớp một số hoặc tất cả c&aacute;c số xổ số miền trung ng&agrave;y thứ hai theo thứ tự, họ sẽ c&oacute; cơ hội gi&agrave;nh được giải thưởng tiền mặt tuyệt vời. </p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Số tiền jackpot cho tr&ograve; chơi n&agrave;y lu&ocirc;n nhỏ hơn hoặc bằng &euro; 177,777 c&oacute; thể tăng nếu kh&ocirc;ng ai tr&uacute;ng.</p>
<div><br />
</div>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"></p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> </p>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console