Παράδειγμα επικύρωσης δεομένων εισόδου

Όνομα χρήστη:
Απαιτείται το όνομα.

Email:
Απαιτείται το email. Δεν είναι σωστό το email.