<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/v/dt/dt-1.10.24/datatables.min.css"/>
    <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/logo_currency.css"/> -->
    <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/dt/dt-1.10.24/datatables.min.js"></script> 
<table id="example" class="cell-border display" style="width:100%">
    <thead>
      <tr>
        <th><div class="countdown"></div></th>
        <th>Market</th>
        <th>Name Aset</th>
        <!--<th>Open 24h</th>-->
        <th>Now</th>
        <th>% Change</th>
      </tr>
    </thead>
    <tfoot>
      <tr>
        <th><div class="countdown"></div></th>
        <th>Market</th>
        <th>Name Aset</th>
        <!--<th>Open 24h</th>-->
        <th>Now</th>
        <th>% Change</th>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
.logo_svg {
  width: 32px;
  height: 32px;
  display: inline-block;
  margin-right: 5px;
  vertical-align: top;
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_dQ5Xixxw30/YKAUHkYXTeI/AAAAAAAAM_A/BLxqGQoqktEHyfbf-XiUYwV1GfuZkkR1wCLcBGAsYHQ/s0/btc.png");
  background-size: contain;
}
.logo_svg-22 {
  width: 22px;
  height: 22px;
  display: inline-block;
  margin-right: 5px;
  vertical-align: top;
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-epG1pHz7bxU/YKAdrzl-P1I/AAAAAAAANHc/acRi0cwQOf8ulxCxrRRRxneavQGcgwpUQCPcBGAYYCw/s0/coin.png");
  background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
}
.logo_svg-12 {
  width: 12px;
  height: 12px;
  display: inline-block;
  margin-right: 1px;
  vertical-align: top;
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-epG1pHz7bxU/YKAdrzl-P1I/AAAAAAAANHc/acRi0cwQOf8ulxCxrRRRxneavQGcgwpUQCPcBGAYYCw/s0/coin.png");
  background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
}
.logo_svg-title {
  float: left;
  width: 32px;
  height: 32px;
  display: inline-block;
  margin-left: -10px;
  margin-right: 5px;
  vertical-align: middle;
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-epG1pHz7bxU/YKAdrzl-P1I/AAAAAAAANHc/acRi0cwQOf8ulxCxrRRRxneavQGcgwpUQCPcBGAYYCw/s0/coin.png");
  background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
}
.abyss-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-luOlKxZTSMg/YKAUDcUlhTI/AAAAAAAAM-M/ziN4lAzmh_sOx7Mj-v6Ng_3c4JmIo9aFwCLcBGAsYHQ/s0/abyss.png");
  background-size: contain;
}
.abyss-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-luOlKxZTSMg/YKAUDcUlhTI/AAAAAAAAM-M/ziN4lAzmh_sOx7Mj-v6Ng_3c4JmIo9aFwCLcBGAsYHQ/s0/abyss.png");
  background-size: contain;
}
.abyss-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-luOlKxZTSMg/YKAUDcUlhTI/AAAAAAAAM-M/ziN4lAzmh_sOx7Mj-v6Ng_3c4JmIo9aFwCLcBGAsYHQ/s0/abyss.png");
  background-size: contain;
}
.act-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-KSGNDt6jvLQ/YKAUDUz9_JI/AAAAAAAAM-E/GSWgl27lrAkfmXKY7UHsPWiNKI0B9TNrwCLcBGAsYHQ/s0/act.png");
  background-size: contain;
}
.act-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-KSGNDt6jvLQ/YKAUDUz9_JI/AAAAAAAAM-E/GSWgl27lrAkfmXKY7UHsPWiNKI0B9TNrwCLcBGAsYHQ/s0/act.png");
  background-size: contain;
}
.act-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-KSGNDt6jvLQ/YKAUDUz9_JI/AAAAAAAAM-E/GSWgl27lrAkfmXKY7UHsPWiNKI0B9TNrwCLcBGAsYHQ/s0/act.png");
  background-size: contain;
}
.ada-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_jFX4xbCLR0/YKAUDexjuvI/AAAAAAAAM-I/W75J8jQVj2EAE6E4yj_hHtN6rxV7GjibgCLcBGAsYHQ/s0/ada.png");
  background-size: contain;
}
.ada-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_jFX4xbCLR0/YKAUDexjuvI/AAAAAAAAM-I/W75J8jQVj2EAE6E4yj_hHtN6rxV7GjibgCLcBGAsYHQ/s0/ada.png");
  background-size: contain;
}
.ada-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_jFX4xbCLR0/YKAUDexjuvI/AAAAAAAAM-I/W75J8jQVj2EAE6E4yj_hHtN6rxV7GjibgCLcBGAsYHQ/s0/ada.png");
  background-size: contain;
}
.algo-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bS059wUe5cw/YKAUEDMnh5I/AAAAAAAAM-Q/5AgjuDWXOgoIegVjj7Iol6RiUXeHdyRtACLcBGAsYHQ/s0/algo.png");
  background-size: contain;
}
.algo-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bS059wUe5cw/YKAUEDMnh5I/AAAAAAAAM-Q/5AgjuDWXOgoIegVjj7Iol6RiUXeHdyRtACLcBGAsYHQ/s0/algo.png");
  background-size: contain;
}
.algo-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bS059wUe5cw/YKAUEDMnh5I/AAAAAAAAM-Q/5AgjuDWXOgoIegVjj7Iol6RiUXeHdyRtACLcBGAsYHQ/s0/algo.png");
  background-size: contain;
}
.ampl-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-eBlDzZYKQ0Q/YKAUEZlmL2I/AAAAAAAAM-U/D-FY9uu_UpkYmVXl0uACIqbw1rgbmriHwCLcBGAsYHQ/s0/ampl.png");
  background-size: contain;
}
.ampl-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-eBlDzZYKQ0Q/YKAUEZlmL2I/AAAAAAAAM-U/D-FY9uu_UpkYmVXl0uACIqbw1rgbmriHwCLcBGAsYHQ/s0/ampl.png");
  background-size: contain;
}
.ampl-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-eBlDzZYKQ0Q/YKAUEZlmL2I/AAAAAAAAM-U/D-FY9uu_UpkYmVXl0uACIqbw1rgbmriHwCLcBGAsYHQ/s0/ampl.png");
  background-size: contain;
}
.ankr-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-q2fHtW7eQ80/YKAUEjGqoLI/AAAAAAAAM-Y/GO0Fa7CNJKcmG2IcMCMQWGe2k1awLbwaQCLcBGAsYHQ/s0/ankr.png");
  background-size: contain;
}
.ankr-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-q2fHtW7eQ80/YKAUEjGqoLI/AAAAAAAAM-Y/GO0Fa7CNJKcmG2IcMCMQWGe2k1awLbwaQCLcBGAsYHQ/s0/ankr.png");
  background-size: contain;
}
.ankr-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-q2fHtW7eQ80/YKAUEjGqoLI/AAAAAAAAM-Y/GO0Fa7CNJKcmG2IcMCMQWGe2k1awLbwaQCLcBGAsYHQ/s0/ankr.png");
  background-size: contain;
}
.aoa-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Vbde_H976AY/YKAUFPnMbVI/AAAAAAAAM-c/41ifYNhV26IPVmNhuX61Qp5uuGwCqNxJACLcBGAsYHQ/s0/aoa.png");
  background-size: contain;
}
.aoa-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Vbde_H976AY/YKAUFPnMbVI/AAAAAAAAM-c/41ifYNhV26IPVmNhuX61Qp5uuGwCqNxJACLcBGAsYHQ/s0/aoa.png");
  background-size: contain;
}
.aoa-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Vbde_H976AY/YKAUFPnMbVI/AAAAAAAAM-c/41ifYNhV26IPVmNhuX61Qp5uuGwCqNxJACLcBGAsYHQ/s0/aoa.png");
  background-size: contain;
}
.atom-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XrUnLEOe5Jo/YKAUFXdAIOI/AAAAAAAAM-g/1QTarsTPulEPk6LMLzYD3k6OUlRDKJlYQCLcBGAsYHQ/s0/atom.png");
  background-size: contain;
}
.atom-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XrUnLEOe5Jo/YKAUFXdAIOI/AAAAAAAAM-g/1QTarsTPulEPk6LMLzYD3k6OUlRDKJlYQCLcBGAsYHQ/s0/atom.png");
  background-size: contain;
}
.atom-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XrUnLEOe5Jo/YKAUFXdAIOI/AAAAAAAAM-g/1QTarsTPulEPk6LMLzYD3k6OUlRDKJlYQCLcBGAsYHQ/s0/atom.png");
  background-size: contain;
}
.att-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sFJEuyYouG0/YKAUFeWRrII/AAAAAAAAM-k/3gUNyIfrlfM9-YLWByAjqsJJZMun76pigCLcBGAsYHQ/s0/att.png");
  background-size: contain;
}
.att-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sFJEuyYouG0/YKAUFeWRrII/AAAAAAAAM-k/3gUNyIfrlfM9-YLWByAjqsJJZMun76pigCLcBGAsYHQ/s0/att.png");
  background-size: contain;
}
.att-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sFJEuyYouG0/YKAUFeWRrII/AAAAAAAAM-k/3gUNyIfrlfM9-YLWByAjqsJJZMun76pigCLcBGAsYHQ/s0/att.png");
  background-size: contain;
}
.bal-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-evqYWrntAsE/YKAUF57tUUI/AAAAAAAAM-o/5Mz8IQShzOEKF7V5i_mvrOLLunppbOqrgCLcBGAsYHQ/s0/bal.png");
  background-size: contain;
}
.bal-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-evqYWrntAsE/YKAUF57tUUI/AAAAAAAAM-o/5Mz8IQShzOEKF7V5i_mvrOLLunppbOqrgCLcBGAsYHQ/s0/bal.png");
  background-size: contain;
}
.bal-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-evqYWrntAsE/YKAUF57tUUI/AAAAAAAAM-o/5Mz8IQShzOEKF7V5i_mvrOLLunppbOqrgCLcBGAsYHQ/s0/bal.png");
  background-size: contain;
}
.bat-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Jy5zUqwY1A4/YKAUGUZiECI/AAAAAAAAM-s/C-dymUyl14sJFBjaazFyhzwQr5JPP9LgQCLcBGAsYHQ/s0/bat.png");
  background-size: contain;
}
.bat-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Jy5zUqwY1A4/YKAUGUZiECI/AAAAAAAAM-s/C-dymUyl14sJFBjaazFyhzwQr5JPP9LgQCLcBGAsYHQ/s0/bat.png");
  background-size: contain;
}
.bat-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Jy5zUqwY1A4/YKAUGUZiECI/AAAAAAAAM-s/C-dymUyl14sJFBjaazFyhzwQr5JPP9LgQCLcBGAsYHQ/s0/bat.png");
  background-size: contain;
}
.bcd-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-JCQ2KL_U2_U/YKAUGfxGqyI/AAAAAAAAM-w/5zO6IDYMX0cxNaPbjf4S9VHz_lsKt9IcgCLcBGAsYHQ/s0/bcd.png");
  background-size: contain;
}
.bcd-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-JCQ2KL_U2_U/YKAUGfxGqyI/AAAAAAAAM-w/5zO6IDYMX0cxNaPbjf4S9VHz_lsKt9IcgCLcBGAsYHQ/s0/bcd.png");
  background-size: contain;
}
.bcd-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-JCQ2KL_U2_U/YKAUGfxGqyI/AAAAAAAAM-w/5zO6IDYMX0cxNaPbjf4S9VHz_lsKt9IcgCLcBGAsYHQ/s0/bcd.png");
  background-size: contain;
}
.bcha-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xBlzTH43CLA/YKAUGryA_0I/AAAAAAAAM-0/9KnRwv2ajjU4LXAkz_s5GJcShBLnVZSrQCLcBGAsYHQ/s0/bcha.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bcha-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xBlzTH43CLA/YKAUGryA_0I/AAAAAAAAM-0/9KnRwv2ajjU4LXAkz_s5GJcShBLnVZSrQCLcBGAsYHQ/s0/bcha.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bcha-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xBlzTH43CLA/YKAUGryA_0I/AAAAAAAAM-0/9KnRwv2ajjU4LXAkz_s5GJcShBLnVZSrQCLcBGAsYHQ/s0/bcha.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bch-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-unfio3_t29M/YKAf2X0CG8I/AAAAAAAANHs/8GeE75fWTr48kT5nBitGUklBBYUvmxN-wCLcBGAsYHQ/s0/bchabc.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bch-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-unfio3_t29M/YKAf2X0CG8I/AAAAAAAANHs/8GeE75fWTr48kT5nBitGUklBBYUvmxN-wCLcBGAsYHQ/s0/bchabc.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bch-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-unfio3_t29M/YKAf2X0CG8I/AAAAAAAANHs/8GeE75fWTr48kT5nBitGUklBBYUvmxN-wCLcBGAsYHQ/s0/bchabc.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bsv-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-N5ne09D5gZU/YKAUHDuwpjI/AAAAAAAAM-4/l03LpSz1nJc6hDt_PszDqC696TLW6zT5wCLcBGAsYHQ/s0/bchsv.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bsv-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-N5ne09D5gZU/YKAUHDuwpjI/AAAAAAAAM-4/l03LpSz1nJc6hDt_PszDqC696TLW6zT5wCLcBGAsYHQ/s0/bchsv.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bsv-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-N5ne09D5gZU/YKAUHDuwpjI/AAAAAAAAM-4/l03LpSz1nJc6hDt_PszDqC696TLW6zT5wCLcBGAsYHQ/s0/bchsv.png");
  vertical-align: middle;
  background-size: contain;
}
.bnb-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-t9JEPyoRmns/YKAUHf5XdaI/AAAAAAAAM-8/brwJvdCyoc8AzFFQ-y_zC81_t3Gp4G-DACLcBGAsYHQ/s0/bnb.png");
  background-size: contain;
}
.bnb-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-t9JEPyoRmns/YKAUHf5XdaI/AAAAAAAAM-8/brwJvdCyoc8AzFFQ-y_zC81_t3Gp4G-DACLcBGAsYHQ/s0/bnb.png");
  background-size: contain;
}
.bnb-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-t9JEPyoRmns/YKAUHf5XdaI/AAAAAAAAM-8/brwJvdCyoc8AzFFQ-y_zC81_t3Gp4G-DACLcBGAsYHQ/s0/bnb.png");
  background-size: contain;
}
.btc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_dQ5Xixxw30/YKAUHkYXTeI/AAAAAAAAM_A/BLxqGQoqktEHyfbf-XiUYwV1GfuZkkR1wCLcBGAsYHQ/s0/btc.png");
  background-size: contain;
}
.btc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_dQ5Xixxw30/YKAUHkYXTeI/AAAAAAAAM_A/BLxqGQoqktEHyfbf-XiUYwV1GfuZkkR1wCLcBGAsYHQ/s0/btc.png");
  background-size: contain;
}
.btc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_dQ5Xixxw30/YKAUHkYXTeI/AAAAAAAAM_A/BLxqGQoqktEHyfbf-XiUYwV1GfuZkkR1wCLcBGAsYHQ/s0/btc.png");
  background-size: contain;
}
.btg-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-gDeGbPHnhaA/YKAUIBH_58I/AAAAAAAAM_E/z_vQBC7z-Ko1zmWjCLizczlYfSu2l6NBQCLcBGAsYHQ/s0/btg.png");
  background-size: contain;
}
.btg-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-gDeGbPHnhaA/YKAUIBH_58I/AAAAAAAAM_E/z_vQBC7z-Ko1zmWjCLizczlYfSu2l6NBQCLcBGAsYHQ/s0/btg.png");
  background-size: contain;
}
.btg-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-gDeGbPHnhaA/YKAUIBH_58I/AAAAAAAAM_E/z_vQBC7z-Ko1zmWjCLizczlYfSu2l6NBQCLcBGAsYHQ/s0/btg.png");
  background-size: contain;
}
.btm-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2ouK2taXvNA/YKAUIqIchEI/AAAAAAAAM_I/0imzB2arZe0PfOXehM6BZfZzKQbpHVumACLcBGAsYHQ/s0/btm.png");
  background-size: contain;
}
.btm-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2ouK2taXvNA/YKAUIqIchEI/AAAAAAAAM_I/0imzB2arZe0PfOXehM6BZfZzKQbpHVumACLcBGAsYHQ/s0/btm.png");
  background-size: contain;
}
.btm-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2ouK2taXvNA/YKAUIqIchEI/AAAAAAAAM_I/0imzB2arZe0PfOXehM6BZfZzKQbpHVumACLcBGAsYHQ/s0/btm.png");
  background-size: contain;
}
.bts-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-LBTFX27QK44/YKAUIhz-O1I/AAAAAAAAM_M/XTdc8Tbf0YsTvonQwhM36TnDn5bsqXHOgCLcBGAsYHQ/s0/bts.png");
  background-size: contain;
}
.bts-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-LBTFX27QK44/YKAUIhz-O1I/AAAAAAAAM_M/XTdc8Tbf0YsTvonQwhM36TnDn5bsqXHOgCLcBGAsYHQ/s0/bts.png");
  background-size: contain;
}
.bts-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-LBTFX27QK44/YKAUIhz-O1I/AAAAAAAAM_M/XTdc8Tbf0YsTvonQwhM36TnDn5bsqXHOgCLcBGAsYHQ/s0/bts.png");
  background-size: contain;
}
.btt-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_k5s_BceZGs/YKAUI-_uPsI/AAAAAAAAM_Q/E6ct2nfZDLwQj-wt9CFH3w-ShOslZHZwgCLcBGAsYHQ/s0/btt.png");
  background-size: contain;
}
.btt-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_k5s_BceZGs/YKAUI-_uPsI/AAAAAAAAM_Q/E6ct2nfZDLwQj-wt9CFH3w-ShOslZHZwgCLcBGAsYHQ/s0/btt.png");
  background-size: contain;
}
.btt-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_k5s_BceZGs/YKAUI-_uPsI/AAAAAAAAM_Q/E6ct2nfZDLwQj-wt9CFH3w-ShOslZHZwgCLcBGAsYHQ/s0/btt.png");
  background-size: contain;
}
.cbk-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2VcEG_hX28o/YKAUJXqKloI/AAAAAAAAM_U/QwfWSF7YL9IeQlGEmRq0tWL6jufIpZErwCLcBGAsYHQ/s0/cbk.png");
  background-size: contain;
}
.cbk-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2VcEG_hX28o/YKAUJXqKloI/AAAAAAAAM_U/QwfWSF7YL9IeQlGEmRq0tWL6jufIpZErwCLcBGAsYHQ/s0/cbk.png");
  background-size: contain;
}
.cbk-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2VcEG_hX28o/YKAUJXqKloI/AAAAAAAAM_U/QwfWSF7YL9IeQlGEmRq0tWL6jufIpZErwCLcBGAsYHQ/s0/cbk.png");
  background-size: contain;
}
.coal-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-l5LTAmiD6w0/YKAULLy57-I/AAAAAAAAM_k/90rYmy1kATcbJGlAjMoh3_FWyAIK0a1hQCLcBGAsYHQ/s0/coal.png");
  background-size: contain;
}
.coal-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-l5LTAmiD6w0/YKAULLy57-I/AAAAAAAAM_k/90rYmy1kATcbJGlAjMoh3_FWyAIK0a1hQCLcBGAsYHQ/s0/coal.png");
  background-size: contain;
}
.coal-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-l5LTAmiD6w0/YKAULLy57-I/AAAAAAAAM_k/90rYmy1kATcbJGlAjMoh3_FWyAIK0a1hQCLcBGAsYHQ/s0/coal.png");
  background-size: contain;
}
.cel-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-tfpB_u7kANU/YKAUKKlKJpI/AAAAAAAAM_Y/oomBl86sXDE8lwZjMA-VuRNiMrkzOEjoQCLcBGAsYHQ/s0/cel.png");
  background-size: contain;
}
.cel-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-tfpB_u7kANU/YKAUKKlKJpI/AAAAAAAAM_Y/oomBl86sXDE8lwZjMA-VuRNiMrkzOEjoQCLcBGAsYHQ/s0/cel.png");
  background-size: contain;
}
.cel-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-tfpB_u7kANU/YKAUKKlKJpI/AAAAAAAAM_Y/oomBl86sXDE8lwZjMA-VuRNiMrkzOEjoQCLcBGAsYHQ/s0/cel.png");
  background-size: contain;
}
.celo-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-pWiBie0hRmA/YKAUKNfjBbI/AAAAAAAAM_c/JpmJfygnb5Is1QIgOkdAeth8QXX9gdvqwCLcBGAsYHQ/s0/celo.png");
  background-size: contain;
}
.celo-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-pWiBie0hRmA/YKAUKNfjBbI/AAAAAAAAM_c/JpmJfygnb5Is1QIgOkdAeth8QXX9gdvqwCLcBGAsYHQ/s0/celo.png");
  background-size: contain;
}
.celo-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-pWiBie0hRmA/YKAUKNfjBbI/AAAAAAAAM_c/JpmJfygnb5Is1QIgOkdAeth8QXX9gdvqwCLcBGAsYHQ/s0/celo.png");
  background-size: contain;
}
.ckb-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-owHJLjCE_9A/YKAUKXKynpI/AAAAAAAAM_g/x6SByr53PGMikMHmoZH3d87D1xqLznD_ACLcBGAsYHQ/s0/ckb.png");
  background-size: contain;
}
.ckb-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-owHJLjCE_9A/YKAUKXKynpI/AAAAAAAAM_g/x6SByr53PGMikMHmoZH3d87D1xqLznD_ACLcBGAsYHQ/s0/ckb.png");
  background-size: contain;
}
.ckb-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-owHJLjCE_9A/YKAUKXKynpI/AAAAAAAAM_g/x6SByr53PGMikMHmoZH3d87D1xqLznD_ACLcBGAsYHQ/s0/ckb.png");
  background-size: contain;
}
.comp-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-l73Ov4IPKiY/YKAULmGIT-I/AAAAAAAAM_o/MN65jLOIzVEiaP04Yl0_bN2dI0I5V5YwQCLcBGAsYHQ/s0/comp.png");
  background-size: contain;
}
.comp-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-l73Ov4IPKiY/YKAULmGIT-I/AAAAAAAAM_o/MN65jLOIzVEiaP04Yl0_bN2dI0I5V5YwQCLcBGAsYHQ/s0/comp.png");
  background-size: contain;
}
.comp-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-l73Ov4IPKiY/YKAULmGIT-I/AAAAAAAAM_o/MN65jLOIzVEiaP04Yl0_bN2dI0I5V5YwQCLcBGAsYHQ/s0/comp.png");
  background-size: contain;
}
.coti-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FO9pJfJMupA/YKAULt9ECHI/AAAAAAAAM_s/o9OPCVqyA4k9cItq3IfUh72WTCc7CdFHQCLcBGAsYHQ/s0/coti.png");
  background-size: contain;
}
.coti-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FO9pJfJMupA/YKAULt9ECHI/AAAAAAAAM_s/o9OPCVqyA4k9cItq3IfUh72WTCc7CdFHQCLcBGAsYHQ/s0/coti.png");
  background-size: contain;
}
.coti-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FO9pJfJMupA/YKAULt9ECHI/AAAAAAAAM_s/o9OPCVqyA4k9cItq3IfUh72WTCc7CdFHQCLcBGAsYHQ/s0/coti.png");
  background-size: contain;
}
.cro-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OvgWhYquduY/YKAULw0cFVI/AAAAAAAAM_w/ECnJPnrcL-0KlDfmaf5HptzGoQ88KgryQCLcBGAsYHQ/s0/cro.png");
  background-size: contain;
}
.cro-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OvgWhYquduY/YKAULw0cFVI/AAAAAAAAM_w/ECnJPnrcL-0KlDfmaf5HptzGoQ88KgryQCLcBGAsYHQ/s0/cro.png");
  background-size: contain;
}
.cro-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OvgWhYquduY/YKAULw0cFVI/AAAAAAAAM_w/ECnJPnrcL-0KlDfmaf5HptzGoQ88KgryQCLcBGAsYHQ/s0/cro.png");
  background-size: contain;
}
.crv-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-NFQJfb3baS0/YKAUMm9M1lI/AAAAAAAAM_0/XoD0yr4hKn8RoheTqrQsf3m8Z7v9fnphwCLcBGAsYHQ/s0/crv.png");
  background-size: contain;
}
.crv-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-NFQJfb3baS0/YKAUMm9M1lI/AAAAAAAAM_0/XoD0yr4hKn8RoheTqrQsf3m8Z7v9fnphwCLcBGAsYHQ/s0/crv.png");
  background-size: contain;
}
.crv-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-NFQJfb3baS0/YKAUMm9M1lI/AAAAAAAAM_0/XoD0yr4hKn8RoheTqrQsf3m8Z7v9fnphwCLcBGAsYHQ/s0/crv.png");
  background-size: contain;
}
.dad-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gm_Fc3LVPF4/YKAUNAEI4II/AAAAAAAAM_4/MRiB1Ye51uM-f9WZls3OZIj6J9FdZxNxQCLcBGAsYHQ/s0/dad.png");
  background-size: contain;
}
.dad-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gm_Fc3LVPF4/YKAUNAEI4II/AAAAAAAAM_4/MRiB1Ye51uM-f9WZls3OZIj6J9FdZxNxQCLcBGAsYHQ/s0/dad.png");
  background-size: contain;
}
.dad-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gm_Fc3LVPF4/YKAUNAEI4II/AAAAAAAAM_4/MRiB1Ye51uM-f9WZls3OZIj6J9FdZxNxQCLcBGAsYHQ/s0/dad.png");
  background-size: contain;
}
.dai-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-LjEwzRGcbcU/YKAUNGbDxDI/AAAAAAAAM_8/TRqfdiWSnAE5JEfPU-wQf7kMNDQRDUwXgCLcBGAsYHQ/s0/dai.png");
  background-size: contain;
}
.dai-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-LjEwzRGcbcU/YKAUNGbDxDI/AAAAAAAAM_8/TRqfdiWSnAE5JEfPU-wQf7kMNDQRDUwXgCLcBGAsYHQ/s0/dai.png");
  background-size: contain;
}
.dai-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-LjEwzRGcbcU/YKAUNGbDxDI/AAAAAAAAM_8/TRqfdiWSnAE5JEfPU-wQf7kMNDQRDUwXgCLcBGAsYHQ/s0/dai.png");
  background-size: contain;
}
.dax-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FRkUVgzfdv4/YKAUNX9MumI/AAAAAAAANAA/epn7A1QkHl0zuWhwzY991vIvNo2IG8-fACLcBGAsYHQ/s0/dax.png");
  background-size: contain;
}
.dax-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FRkUVgzfdv4/YKAUNX9MumI/AAAAAAAANAA/epn7A1QkHl0zuWhwzY991vIvNo2IG8-fACLcBGAsYHQ/s0/dax.png");
  background-size: contain;
}
.dax-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FRkUVgzfdv4/YKAUNX9MumI/AAAAAAAANAA/epn7A1QkHl0zuWhwzY991vIvNo2IG8-fACLcBGAsYHQ/s0/dax.png");
  background-size: contain;
}
.dep-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2nfdE5c-Eps/YKAUOPW6TwI/AAAAAAAANAE/_JAIiXSv0gMQ5TKA8YlVmQoQESya7L9uwCLcBGAsYHQ/s0/dep.png");
  background-size: contain;
}
.dep-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2nfdE5c-Eps/YKAUOPW6TwI/AAAAAAAANAE/_JAIiXSv0gMQ5TKA8YlVmQoQESya7L9uwCLcBGAsYHQ/s0/dep.png");
  background-size: contain;
}
.dep-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2nfdE5c-Eps/YKAUOPW6TwI/AAAAAAAANAE/_JAIiXSv0gMQ5TKA8YlVmQoQESya7L9uwCLcBGAsYHQ/s0/dep.png");
  background-size: contain;
}
.dgb-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-7YECI6xh-94/YKAUOtl-vgI/AAAAAAAANAI/Hb5XtYgI4J0bMo8fbnS0sh13VyFT252-wCLcBGAsYHQ/s0/dgb.png");
  background-size: contain;
}
.dgb-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-7YECI6xh-94/YKAUOtl-vgI/AAAAAAAANAI/Hb5XtYgI4J0bMo8fbnS0sh13VyFT252-wCLcBGAsYHQ/s0/dgb.png");
  background-size: contain;
}
.dgb-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-7YECI6xh-94/YKAUOtl-vgI/AAAAAAAANAI/Hb5XtYgI4J0bMo8fbnS0sh13VyFT252-wCLcBGAsYHQ/s0/dgb.png");
  background-size: contain;
}
.dgx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-6iODZOg7NTY/YKAUOlQUCHI/AAAAAAAANAM/HO9EvK1pwSozcYWWJ2Qz1tL1XNh634reQCLcBGAsYHQ/s0/dgx.png");
  background-size: contain;
}
.dgx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-6iODZOg7NTY/YKAUOlQUCHI/AAAAAAAANAM/HO9EvK1pwSozcYWWJ2Qz1tL1XNh634reQCLcBGAsYHQ/s0/dgx.png");
  background-size: contain;
}
.dgx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-6iODZOg7NTY/YKAUOlQUCHI/AAAAAAAANAM/HO9EvK1pwSozcYWWJ2Qz1tL1XNh634reQCLcBGAsYHQ/s0/dgx.png");
  background-size: contain;
}
.doge-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-yQMJ3fE6RYA/YKAUOzSA86I/AAAAAAAANAQ/xWNDxLqHU28efM_Z67ISI_iO-XTaAkljgCLcBGAsYHQ/s0/doge.png");
  background-size: contain;
}
.doge-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-yQMJ3fE6RYA/YKAUOzSA86I/AAAAAAAANAQ/xWNDxLqHU28efM_Z67ISI_iO-XTaAkljgCLcBGAsYHQ/s0/doge.png");
  background-size: contain;
}
.doge-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-yQMJ3fE6RYA/YKAUOzSA86I/AAAAAAAANAQ/xWNDxLqHU28efM_Z67ISI_iO-XTaAkljgCLcBGAsYHQ/s0/doge.png");
  background-size: contain;
}
.dot-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--FyLEuxbmXw/YKAUPlLXh_I/AAAAAAAANAU/u0MOcuU0-uIo9hYYG5ebJvoGNWiuhYWYACLcBGAsYHQ/s0/dot.png");
  background-size: contain;
}
.dot-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--FyLEuxbmXw/YKAUPlLXh_I/AAAAAAAANAU/u0MOcuU0-uIo9hYYG5ebJvoGNWiuhYWYACLcBGAsYHQ/s0/dot.png");
  background-size: contain;
}
.dot-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--FyLEuxbmXw/YKAUPlLXh_I/AAAAAAAANAU/u0MOcuU0-uIo9hYYG5ebJvoGNWiuhYWYACLcBGAsYHQ/s0/dot.png");
  background-size: contain;
}
.dash-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--ArSpuMH7a0/YKAUP_hDZcI/AAAAAAAANAY/Rvlri13PYAoaU_5cd4Yjn8hisZZk8dyNQCLcBGAsYHQ/s0/drk.png");
  background-size: contain;
}
.dash-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--ArSpuMH7a0/YKAUP_hDZcI/AAAAAAAANAY/Rvlri13PYAoaU_5cd4Yjn8hisZZk8dyNQCLcBGAsYHQ/s0/drk.png");
  background-size: contain;
}
.dash-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--ArSpuMH7a0/YKAUP_hDZcI/AAAAAAAANAY/Rvlri13PYAoaU_5cd4Yjn8hisZZk8dyNQCLcBGAsYHQ/s0/drk.png");
  background-size: contain;
}
.egld-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-NwgF2HMzFBM/YKAUP7MARLI/AAAAAAAANAc/ASu1C8eQM0Aon0br_m0LqLxWMiCSwiAsACLcBGAsYHQ/s0/egld.png");
  background-size: contain;
}
.egld-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-NwgF2HMzFBM/YKAUP7MARLI/AAAAAAAANAc/ASu1C8eQM0Aon0br_m0LqLxWMiCSwiAsACLcBGAsYHQ/s0/egld.png");
  background-size: contain;
}
.egld-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-NwgF2HMzFBM/YKAUP7MARLI/AAAAAAAANAc/ASu1C8eQM0Aon0br_m0LqLxWMiCSwiAsACLcBGAsYHQ/s0/egld.png");
  background-size: contain;
}
.em-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XU4taTb1Fo0/YKAUQfvfg1I/AAAAAAAANAg/LhPEmS7Fu9sHsXXNIwX2Do8CqrNFrNCQACLcBGAsYHQ/s0/em.png");
  background-size: contain;
}
.em-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XU4taTb1Fo0/YKAUQfvfg1I/AAAAAAAANAg/LhPEmS7Fu9sHsXXNIwX2Do8CqrNFrNCQACLcBGAsYHQ/s0/em.png");
  background-size: contain;
}
.em-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XU4taTb1Fo0/YKAUQfvfg1I/AAAAAAAANAg/LhPEmS7Fu9sHsXXNIwX2Do8CqrNFrNCQACLcBGAsYHQ/s0/em.png");
  background-size: contain;
}
.enj-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_sQTEaMKb1M/YKAUQo39HgI/AAAAAAAANAk/S4D683-l3B40JkvBc564M3k_638CyVI6gCLcBGAsYHQ/s0/enj.png");
  background-size: contain;
}
.enj-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_sQTEaMKb1M/YKAUQo39HgI/AAAAAAAANAk/S4D683-l3B40JkvBc564M3k_638CyVI6gCLcBGAsYHQ/s0/enj.png");
  background-size: contain;
}
.enj-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-_sQTEaMKb1M/YKAUQo39HgI/AAAAAAAANAk/S4D683-l3B40JkvBc564M3k_638CyVI6gCLcBGAsYHQ/s0/enj.png");
  background-size: contain;
}
.eos-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-kB2kuUf5Fdo/YKAUQulsOTI/AAAAAAAANAo/bVgR86VdJ5spsrxZThCG4OBw8Zzz8TNKwCLcBGAsYHQ/s0/eos.png");
  background-size: contain;
}
.eos-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-kB2kuUf5Fdo/YKAUQulsOTI/AAAAAAAANAo/bVgR86VdJ5spsrxZThCG4OBw8Zzz8TNKwCLcBGAsYHQ/s0/eos.png");
  background-size: contain;
}
.eos-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-kB2kuUf5Fdo/YKAUQulsOTI/AAAAAAAANAo/bVgR86VdJ5spsrxZThCG4OBw8Zzz8TNKwCLcBGAsYHQ/s0/eos.png");
  background-size: contain;
}
.erd-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-4ebqS6y9tNI/YKAURC7yriI/AAAAAAAANAs/JK-hR3KxCdgLHHTqamnY14wKEtiBltCBgCLcBGAsYHQ/s0/erd.png");
  background-size: contain;
}
.erd-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-4ebqS6y9tNI/YKAURC7yriI/AAAAAAAANAs/JK-hR3KxCdgLHHTqamnY14wKEtiBltCBgCLcBGAsYHQ/s0/erd.png");
  background-size: contain;
}
.erd-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-4ebqS6y9tNI/YKAURC7yriI/AAAAAAAANAs/JK-hR3KxCdgLHHTqamnY14wKEtiBltCBgCLcBGAsYHQ/s0/erd.png");
  background-size: contain;
}
.etc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-94u_V4VbUD4/YKAURcIoRLI/AAAAAAAANAw/oyznfKDwvVAT-nEGNprck7O3BeahPSOPgCLcBGAsYHQ/s0/etc.png");
  background-size: contain;
}
.etc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-94u_V4VbUD4/YKAURcIoRLI/AAAAAAAANAw/oyznfKDwvVAT-nEGNprck7O3BeahPSOPgCLcBGAsYHQ/s0/etc.png");
  background-size: contain;
}
.etc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-94u_V4VbUD4/YKAURcIoRLI/AAAAAAAANAw/oyznfKDwvVAT-nEGNprck7O3BeahPSOPgCLcBGAsYHQ/s0/etc.png");
  background-size: contain;
}
.eurs-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-GbQPZs-PSXQ/YKAURzY08uI/AAAAAAAANA4/xuxE-K3WGagEid4c3XzlXeRITjJtp8gPQCLcBGAsYHQ/s0/eurs.png");
  background-size: contain;
}
.eurs-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-GbQPZs-PSXQ/YKAURzY08uI/AAAAAAAANA4/xuxE-K3WGagEid4c3XzlXeRITjJtp8gPQCLcBGAsYHQ/s0/eurs.png");
  background-size: contain;
}
.eurs-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-GbQPZs-PSXQ/YKAURzY08uI/AAAAAAAANA4/xuxE-K3WGagEid4c3XzlXeRITjJtp8gPQCLcBGAsYHQ/s0/eurs.png");
  background-size: contain;
}
.eth-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-wg6jTVARsWI/YKAURqH604I/AAAAAAAANA0/4XEgl-FgmKk9-goQA3bPPFCERf3YXMaWQCLcBGAsYHQ/s0/eth.png");
  background-size: contain;
}
.eth-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-wg6jTVARsWI/YKAURqH604I/AAAAAAAANA0/4XEgl-FgmKk9-goQA3bPPFCERf3YXMaWQCLcBGAsYHQ/s0/eth.png");
  background-size: contain;
}
.eth-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-wg6jTVARsWI/YKAURqH604I/AAAAAAAANA0/4XEgl-FgmKk9-goQA3bPPFCERf3YXMaWQCLcBGAsYHQ/s0/eth.png");
  background-size: contain;
}
.fil-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CWs_cKTCkTE/YKAUSFN_RYI/AAAAAAAANA8/xkwmWhwV0JEhleVttqEay8Qq8RTAjiduQCLcBGAsYHQ/s0/fil.png");
  background-size: contain;
}
.fil-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CWs_cKTCkTE/YKAUSFN_RYI/AAAAAAAANA8/xkwmWhwV0JEhleVttqEay8Qq8RTAjiduQCLcBGAsYHQ/s0/fil.png");
  background-size: contain;
}
.fil-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CWs_cKTCkTE/YKAUSFN_RYI/AAAAAAAANA8/xkwmWhwV0JEhleVttqEay8Qq8RTAjiduQCLcBGAsYHQ/s0/fil.png");
  background-size: contain;
}
.firo-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Ee3PMfBuScE/YKAUSUA0JJI/AAAAAAAANBA/oTq2ETTc1iURLleCRKqReH8b_CbNVJKwgCLcBGAsYHQ/s0/firo.png");
  background-size: contain;
}
.firo-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Ee3PMfBuScE/YKAUSUA0JJI/AAAAAAAANBA/oTq2ETTc1iURLleCRKqReH8b_CbNVJKwgCLcBGAsYHQ/s0/firo.png");
  background-size: contain;
}
.firo-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Ee3PMfBuScE/YKAUSUA0JJI/AAAAAAAANBA/oTq2ETTc1iURLleCRKqReH8b_CbNVJKwgCLcBGAsYHQ/s0/firo.png");
  background-size: contain;
}
.gard-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-BIxh4K2syKU/YKAUSrLt9aI/AAAAAAAANBE/Kt6WIdI1MqEtGZ38QhKBHvrtkS208T0MACLcBGAsYHQ/s0/gard.png");
  background-size: contain;
}
.gard-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-BIxh4K2syKU/YKAUSrLt9aI/AAAAAAAANBE/Kt6WIdI1MqEtGZ38QhKBHvrtkS208T0MACLcBGAsYHQ/s0/gard.png");
  background-size: contain;
}
.gard-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-BIxh4K2syKU/YKAUSrLt9aI/AAAAAAAANBE/Kt6WIdI1MqEtGZ38QhKBHvrtkS208T0MACLcBGAsYHQ/s0/gard.png");
  background-size: contain;
}
.glch-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XXkd2HpAPr0/YKAUS37MoBI/AAAAAAAANBI/5Y_OrBjVATEYT_ZEQdkn1WvzS2hztL48gCLcBGAsYHQ/s0/glch.png");
  background-size: contain;
}
.glch-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XXkd2HpAPr0/YKAUS37MoBI/AAAAAAAANBI/5Y_OrBjVATEYT_ZEQdkn1WvzS2hztL48gCLcBGAsYHQ/s0/glch.png");
  background-size: contain;
}
.glch-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-XXkd2HpAPr0/YKAUS37MoBI/AAAAAAAANBI/5Y_OrBjVATEYT_ZEQdkn1WvzS2hztL48gCLcBGAsYHQ/s0/glch.png");
  background-size: contain;
}
.grt-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-W6yxPJ5z2to/YKAUTLtpkII/AAAAAAAANBM/oTyI0g_Xz3A_Prh30K6sAvYjF0QnB9rEQCLcBGAsYHQ/s0/grt.png");
  background-size: contain;
}
.grt-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-W6yxPJ5z2to/YKAUTLtpkII/AAAAAAAANBM/oTyI0g_Xz3A_Prh30K6sAvYjF0QnB9rEQCLcBGAsYHQ/s0/grt.png");
  background-size: contain;
}
.grt-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-W6yxPJ5z2to/YKAUTLtpkII/AAAAAAAANBM/oTyI0g_Xz3A_Prh30K6sAvYjF0QnB9rEQCLcBGAsYHQ/s0/grt.png");
  background-size: contain;
}
.gsc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-97_PvpqHKDk/YKAUTbjrD4I/AAAAAAAANBQ/4RXh6yuk_DobUoUUf6OAa_botkfWDAB6wCLcBGAsYHQ/s0/gsc.png");
  background-size: contain;
}
.gsc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-97_PvpqHKDk/YKAUTbjrD4I/AAAAAAAANBQ/4RXh6yuk_DobUoUUf6OAa_botkfWDAB6wCLcBGAsYHQ/s0/gsc.png");
  background-size: contain;
}
.gsc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-97_PvpqHKDk/YKAUTbjrD4I/AAAAAAAANBQ/4RXh6yuk_DobUoUUf6OAa_botkfWDAB6wCLcBGAsYHQ/s0/gsc.png");
  background-size: contain;
}
.gxc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Ll1JTw4bqxc/YKAUTvztNqI/AAAAAAAANBU/d_nmBIVO_O4obhMDW6WQ0CZId1iLeZPeQCLcBGAsYHQ/s0/gxs.png");
  background-size: contain;
}
.gxc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Ll1JTw4bqxc/YKAUTvztNqI/AAAAAAAANBU/d_nmBIVO_O4obhMDW6WQ0CZId1iLeZPeQCLcBGAsYHQ/s0/gxs.png");
  background-size: contain;
}
.gxc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Ll1JTw4bqxc/YKAUTvztNqI/AAAAAAAANBU/d_nmBIVO_O4obhMDW6WQ0CZId1iLeZPeQCLcBGAsYHQ/s0/gxs.png");
  background-size: contain;
}
.hbar-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-m4Ovcxtu9Hg/YKAUTyJrB_I/AAAAAAAANBY/Oy7uB8bKVSA69RakDU-2_1o5C6Xp_Lj_gCLcBGAsYHQ/s0/hbar.png");
  background-size: contain;
}
.hbar-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-m4Ovcxtu9Hg/YKAUTyJrB_I/AAAAAAAANBY/Oy7uB8bKVSA69RakDU-2_1o5C6Xp_Lj_gCLcBGAsYHQ/s0/hbar.png");
  background-size: contain;
}
.hbar-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-m4Ovcxtu9Hg/YKAUTyJrB_I/AAAAAAAANBY/Oy7uB8bKVSA69RakDU-2_1o5C6Xp_Lj_gCLcBGAsYHQ/s0/hbar.png");
  background-size: contain;
}
.hedg-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sjZ2L4ebZNA/YKAUUXswEUI/AAAAAAAANBc/dlkWlyA71BsgZl4art7r66qepsglJJ4cACLcBGAsYHQ/s0/hedg.png");
  background-size: contain;
}
.hedg-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sjZ2L4ebZNA/YKAUUXswEUI/AAAAAAAANBc/dlkWlyA71BsgZl4art7r66qepsglJJ4cACLcBGAsYHQ/s0/hedg.png");
  background-size: contain;
}
.hedg-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sjZ2L4ebZNA/YKAUUXswEUI/AAAAAAAANBc/dlkWlyA71BsgZl4art7r66qepsglJJ4cACLcBGAsYHQ/s0/hedg.png");
  background-size: contain;
}
.hive-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-uUSgbxOLF-k/YKAUUpmzMKI/AAAAAAAANBg/HqYMYyK_CSEPiyUQ0J6a3114d12o217WgCLcBGAsYHQ/s0/hive.png");
  background-size: contain;
}
.hive-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-uUSgbxOLF-k/YKAUUpmzMKI/AAAAAAAANBg/HqYMYyK_CSEPiyUQ0J6a3114d12o217WgCLcBGAsYHQ/s0/hive.png");
  background-size: contain;
}
.hive-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-uUSgbxOLF-k/YKAUUpmzMKI/AAAAAAAANBg/HqYMYyK_CSEPiyUQ0J6a3114d12o217WgCLcBGAsYHQ/s0/hive.png");
  background-size: contain;
}
.hnst-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-tNMgGqQOMO8/YKAUU5xjNrI/AAAAAAAANBk/NCR1nwb6EmcD9T1GlvPZCCA3p_HldrtsgCLcBGAsYHQ/s0/hnst.png");
  background-size: contain;
}
.hnst-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-tNMgGqQOMO8/YKAUU5xjNrI/AAAAAAAANBk/NCR1nwb6EmcD9T1GlvPZCCA3p_HldrtsgCLcBGAsYHQ/s0/hnst.png");
  background-size: contain;
}
.hnst-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-tNMgGqQOMO8/YKAUU5xjNrI/AAAAAAAANBk/NCR1nwb6EmcD9T1GlvPZCCA3p_HldrtsgCLcBGAsYHQ/s0/hnst.png");
  background-size: contain;
}
.hot-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xdEO1A1psgs/YKAUVGrOIMI/AAAAAAAANBo/KgJVA6KF-FwXAJqHGMq9FTF1pPoNFsM6ACLcBGAsYHQ/s0/hot.png");
  background-size: contain;
}
.hot-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xdEO1A1psgs/YKAUVGrOIMI/AAAAAAAANBo/KgJVA6KF-FwXAJqHGMq9FTF1pPoNFsM6ACLcBGAsYHQ/s0/hot.png");
  background-size: contain;
}
.hot-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xdEO1A1psgs/YKAUVGrOIMI/AAAAAAAANBo/KgJVA6KF-FwXAJqHGMq9FTF1pPoNFsM6ACLcBGAsYHQ/s0/hot.png");
  background-size: contain;
}
.hpb-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-QSR4e712p34/YKAUVeqR_1I/AAAAAAAANBs/m3PKaeCWytggBB1yLZwyg8HqzzD8shdqACLcBGAsYHQ/s0/hpb.png");
  background-size: contain;
}
.hpb-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-QSR4e712p34/YKAUVeqR_1I/AAAAAAAANBs/m3PKaeCWytggBB1yLZwyg8HqzzD8shdqACLcBGAsYHQ/s0/hpb.png");
  background-size: contain;
}
.hpb-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-QSR4e712p34/YKAUVeqR_1I/AAAAAAAANBs/m3PKaeCWytggBB1yLZwyg8HqzzD8shdqACLcBGAsYHQ/s0/hpb.png");
  background-size: contain;
}
.idk-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--m0waoC4DQ8/YKAUV-t8TuI/AAAAAAAANBw/QnoTxO_e4bc9-A_DTB8ZR6742oElM2_oQCLcBGAsYHQ/s0/idk.png");
  background-size: contain;
}
.idk-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--m0waoC4DQ8/YKAUV-t8TuI/AAAAAAAANBw/QnoTxO_e4bc9-A_DTB8ZR6742oElM2_oQCLcBGAsYHQ/s0/idk.png");
  background-size: contain;
}
.idk-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--m0waoC4DQ8/YKAUV-t8TuI/AAAAAAAANBw/QnoTxO_e4bc9-A_DTB8ZR6742oElM2_oQCLcBGAsYHQ/s0/idk.png");
  background-size: contain;
}
.idr-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-PMlGOhFj8dI/YKAUV4548yI/AAAAAAAANB0/mhiG2TjR0t4bxB_XGu-oTr4mZxaZwfodQCLcBGAsYHQ/s0/idr.png");
  background-size: contain;
}
.idr-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-PMlGOhFj8dI/YKAUV4548yI/AAAAAAAANB0/mhiG2TjR0t4bxB_XGu-oTr4mZxaZwfodQCLcBGAsYHQ/s0/idr.png");
  background-size: contain;
}
.idr-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-PMlGOhFj8dI/YKAUV4548yI/AAAAAAAANB0/mhiG2TjR0t4bxB_XGu-oTr4mZxaZwfodQCLcBGAsYHQ/s0/idr.png");
  background-size: contain;
}
.ignis-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-4kop2Asu-qg/YKAUWFUZ_VI/AAAAAAAANB4/AH6u4TIy-CIxhoSrs1FsS2JiwYN2T9-AwCLcBGAsYHQ/s0/ignis.png");
  background-size: contain;
}
.ignis-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-4kop2Asu-qg/YKAUWFUZ_VI/AAAAAAAANB4/AH6u4TIy-CIxhoSrs1FsS2JiwYN2T9-AwCLcBGAsYHQ/s0/ignis.png");
  background-size: contain;
}
.ignis-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-4kop2Asu-qg/YKAUWFUZ_VI/AAAAAAAANB4/AH6u4TIy-CIxhoSrs1FsS2JiwYN2T9-AwCLcBGAsYHQ/s0/ignis.png");
  background-size: contain;
}
.inx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2_E9kiZd07k/YKAUWh1iTpI/AAAAAAAANB8/EOdp3WtaWloc2sGzPvQz9d1x7pyK8EqTQCLcBGAsYHQ/s0/inx.png");
  background-size: contain;
}
.inx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2_E9kiZd07k/YKAUWh1iTpI/AAAAAAAANB8/EOdp3WtaWloc2sGzPvQz9d1x7pyK8EqTQCLcBGAsYHQ/s0/inx.png");
  background-size: contain;
}
.inx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-2_E9kiZd07k/YKAUWh1iTpI/AAAAAAAANB8/EOdp3WtaWloc2sGzPvQz9d1x7pyK8EqTQCLcBGAsYHQ/s0/inx.png");
  background-size: contain;
}
.iost-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-DV1rDMgNHaM/YKAUW3uldRI/AAAAAAAANCA/t487kvoY6SQJFz46haXMmQF8rOK3ztOvgCLcBGAsYHQ/s0/iost.png");
  background-size: contain;
}
.iost-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-DV1rDMgNHaM/YKAUW3uldRI/AAAAAAAANCA/t487kvoY6SQJFz46haXMmQF8rOK3ztOvgCLcBGAsYHQ/s0/iost.png");
  background-size: contain;
}
.iost-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-DV1rDMgNHaM/YKAUW3uldRI/AAAAAAAANCA/t487kvoY6SQJFz46haXMmQF8rOK3ztOvgCLcBGAsYHQ/s0/iost.png");
  background-size: contain;
}
.iota-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VAjkT50wU1g/YKAUW6cwRdI/AAAAAAAANCE/4MdAi1BQmAoiHrYEyWyVErI2-wat1_XzgCLcBGAsYHQ/s0/iota.png");
  background-size: contain;
}
.iota-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VAjkT50wU1g/YKAUW6cwRdI/AAAAAAAANCE/4MdAi1BQmAoiHrYEyWyVErI2-wat1_XzgCLcBGAsYHQ/s0/iota.png");
  background-size: contain;
}
.iota-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VAjkT50wU1g/YKAUW6cwRdI/AAAAAAAANCE/4MdAi1BQmAoiHrYEyWyVErI2-wat1_XzgCLcBGAsYHQ/s0/iota.png");
  background-size: contain;
}
.jst-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AgofYWA9XIg/YKAUXS6QgII/AAAAAAAANCI/6oF5m0WzVHE_fOIcYm8lc-dy7DkcJWFDQCLcBGAsYHQ/s0/jst.png");
  background-size: contain;
}
.jst-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AgofYWA9XIg/YKAUXS6QgII/AAAAAAAANCI/6oF5m0WzVHE_fOIcYm8lc-dy7DkcJWFDQCLcBGAsYHQ/s0/jst.png");
  background-size: contain;
}
.jst-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AgofYWA9XIg/YKAUXS6QgII/AAAAAAAANCI/6oF5m0WzVHE_fOIcYm8lc-dy7DkcJWFDQCLcBGAsYHQ/s0/jst.png");
  background-size: contain;
}
.kdag-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MH9t0nocWWI/YKAUXuW3ZoI/AAAAAAAANCM/Dy_G0U78FT8YZn94oHvpjtXOlFcoYJTOACLcBGAsYHQ/s0/kdag.png");
  background-size: contain;
}
.kdag-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MH9t0nocWWI/YKAUXuW3ZoI/AAAAAAAANCM/Dy_G0U78FT8YZn94oHvpjtXOlFcoYJTOACLcBGAsYHQ/s0/kdag.png");
  background-size: contain;
}
.kdag-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MH9t0nocWWI/YKAUXuW3ZoI/AAAAAAAANCM/Dy_G0U78FT8YZn94oHvpjtXOlFcoYJTOACLcBGAsYHQ/s0/kdag.png");
  background-size: contain;
}
.lland-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-SWnL77F_Gxk/YKAUXwcgz9I/AAAAAAAANCQ/6-3hCnFMlS4GKOCWcVfPJ0EYVfRCO8cVgCLcBGAsYHQ/s0/land.png");
  background-size: contain;
}
.lland-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-SWnL77F_Gxk/YKAUXwcgz9I/AAAAAAAANCQ/6-3hCnFMlS4GKOCWcVfPJ0EYVfRCO8cVgCLcBGAsYHQ/s0/land.png");
  background-size: contain;
}
.lland-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-SWnL77F_Gxk/YKAUXwcgz9I/AAAAAAAANCQ/6-3hCnFMlS4GKOCWcVfPJ0EYVfRCO8cVgCLcBGAsYHQ/s0/land.png");
  background-size: contain;
}
.aave-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VFE0viS-tis/YKAUYO-ueCI/AAAAAAAANCU/3HViEs0-rpU4W0kmB9FFeaauejd8L4bhwCLcBGAsYHQ/s0/lend.png");
  background-size: contain;
}
.aave-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VFE0viS-tis/YKAUYO-ueCI/AAAAAAAANCU/3HViEs0-rpU4W0kmB9FFeaauejd8L4bhwCLcBGAsYHQ/s0/lend.png");
  background-size: contain;
}
.aave-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VFE0viS-tis/YKAUYO-ueCI/AAAAAAAANCU/3HViEs0-rpU4W0kmB9FFeaauejd8L4bhwCLcBGAsYHQ/s0/lend.png");
  background-size: contain;
}
.let-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-RPxGwxAysgM/YKAUYRbTLxI/AAAAAAAANCY/ODlGGena764tx2SRr7QlCwGPqRRL3N6pwCLcBGAsYHQ/s0/let.png");
  background-size: contain;
}
.let-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-RPxGwxAysgM/YKAUYRbTLxI/AAAAAAAANCY/ODlGGena764tx2SRr7QlCwGPqRRL3N6pwCLcBGAsYHQ/s0/let.png");
  background-size: contain;
}
.let-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-RPxGwxAysgM/YKAUYRbTLxI/AAAAAAAANCY/ODlGGena764tx2SRr7QlCwGPqRRL3N6pwCLcBGAsYHQ/s0/let.png");
  background-size: contain;
}
.lgold-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-g3N3JmUzQ-U/YKAUYrH8DLI/AAAAAAAANCc/60aoJYvqB6sR7oy9PPiiRFSydmCulITTgCLcBGAsYHQ/s0/lgold.png");
  background-size: contain;
}
.lgold-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-g3N3JmUzQ-U/YKAUYrH8DLI/AAAAAAAANCc/60aoJYvqB6sR7oy9PPiiRFSydmCulITTgCLcBGAsYHQ/s0/lgold.png");
  background-size: contain;
}
.lgold-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-g3N3JmUzQ-U/YKAUYrH8DLI/AAAAAAAANCc/60aoJYvqB6sR7oy9PPiiRFSydmCulITTgCLcBGAsYHQ/s0/lgold.png");
  background-size: contain;
}
.link-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AFiP1I7pzoA/YKAUY-NMaWI/AAAAAAAANCg/QjkqZ-ICakwZkihteuVMJqL2XfvOz0uhQCLcBGAsYHQ/s0/link.png");
  background-size: contain;
}
.link-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AFiP1I7pzoA/YKAUY-NMaWI/AAAAAAAANCg/QjkqZ-ICakwZkihteuVMJqL2XfvOz0uhQCLcBGAsYHQ/s0/link.png");
  background-size: contain;
}
.link-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AFiP1I7pzoA/YKAUY-NMaWI/AAAAAAAANCg/QjkqZ-ICakwZkihteuVMJqL2XfvOz0uhQCLcBGAsYHQ/s0/link.png");
  background-size: contain;
}
.lsilver-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-EWMidHiAJYk/YKAf2VOyJ8I/AAAAAAAANHk/pYqQCBtDFkY6t9hgDUDKgguY4WT7PoulQCLcBGAsYHQ/s0/lsilver.png");
  background-size: contain;
}
.lsilver-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-EWMidHiAJYk/YKAf2VOyJ8I/AAAAAAAANHk/pYqQCBtDFkY6t9hgDUDKgguY4WT7PoulQCLcBGAsYHQ/s0/lsilver.png");
  background-size: contain;
}
.lsilver-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-EWMidHiAJYk/YKAf2VOyJ8I/AAAAAAAANHk/pYqQCBtDFkY6t9hgDUDKgguY4WT7PoulQCLcBGAsYHQ/s0/lsilver.png");
  background-size: contain;
}
.ltc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-C_ZHBkAdk2o/YKAUZByhmMI/AAAAAAAANCk/iLBb--SIEks_X5FcJfk7zgP-3sB4YwKGgCLcBGAsYHQ/s0/ltc.png");
  background-size: contain;
}
.ltc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-C_ZHBkAdk2o/YKAUZByhmMI/AAAAAAAANCk/iLBb--SIEks_X5FcJfk7zgP-3sB4YwKGgCLcBGAsYHQ/s0/ltc.png");
  background-size: contain;
}
.ltc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-C_ZHBkAdk2o/YKAUZByhmMI/AAAAAAAANCk/iLBb--SIEks_X5FcJfk7zgP-3sB4YwKGgCLcBGAsYHQ/s0/ltc.png");
  background-size: contain;
}
.lyfe-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-f3KRP-Az6rQ/YKAUZQWh3hI/AAAAAAAANCo/Wna-dMA4yLoY0ItGEcpCEGrAe6wEjT2UACLcBGAsYHQ/s0/lyfe.png");
  background-size: contain;
}
.lyfe-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-f3KRP-Az6rQ/YKAUZQWh3hI/AAAAAAAANCo/Wna-dMA4yLoY0ItGEcpCEGrAe6wEjT2UACLcBGAsYHQ/s0/lyfe.png");
  background-size: contain;
}
.lyfe-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-f3KRP-Az6rQ/YKAUZQWh3hI/AAAAAAAANCo/Wna-dMA4yLoY0ItGEcpCEGrAe6wEjT2UACLcBGAsYHQ/s0/lyfe.png");
  background-size: contain;
}
.mana-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CsCUl1wuXrY/YKAUZhOvc0I/AAAAAAAANCs/aUNx1DLUmoUa48XvR8dB1FlCOx4rZuguQCLcBGAsYHQ/s0/mana.png");
  background-size: contain;
}
.mana-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CsCUl1wuXrY/YKAUZhOvc0I/AAAAAAAANCs/aUNx1DLUmoUa48XvR8dB1FlCOx4rZuguQCLcBGAsYHQ/s0/mana.png");
  background-size: contain;
}
.mana-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CsCUl1wuXrY/YKAUZhOvc0I/AAAAAAAANCs/aUNx1DLUmoUa48XvR8dB1FlCOx4rZuguQCLcBGAsYHQ/s0/mana.png");
  background-size: contain;
}
.matic-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AtHpnBx1se4/YKAUaPVwEAI/AAAAAAAANCw/gKB-V-6iEOkYloX7-VFGE3T11A3vKbI1wCLcBGAsYHQ/s0/matic.png");
  background-size: contain;
}
.matic-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AtHpnBx1se4/YKAUaPVwEAI/AAAAAAAANCw/gKB-V-6iEOkYloX7-VFGE3T11A3vKbI1wCLcBGAsYHQ/s0/matic.png");
  background-size: contain;
}
.matic-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AtHpnBx1se4/YKAUaPVwEAI/AAAAAAAANCw/gKB-V-6iEOkYloX7-VFGE3T11A3vKbI1wCLcBGAsYHQ/s0/matic.png");
  background-size: contain;
}
.mbl-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FZB8r0xYwLM/YKAUaFfYNxI/AAAAAAAANC0/yjLGHTDZCdAiXkEce12fciI0dABA-5tuACLcBGAsYHQ/s0/mbl.png");
  background-size: contain;
}
.mbl-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FZB8r0xYwLM/YKAUaFfYNxI/AAAAAAAANC0/yjLGHTDZCdAiXkEce12fciI0dABA-5tuACLcBGAsYHQ/s0/mbl.png");
  background-size: contain;
}
.mbl-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FZB8r0xYwLM/YKAUaFfYNxI/AAAAAAAANC0/yjLGHTDZCdAiXkEce12fciI0dABA-5tuACLcBGAsYHQ/s0/mbl.png");
  background-size: contain;
}
.mkr-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xQTmqOfSYSs/YKAUadKhzHI/AAAAAAAANC4/Dvsg_ZEf2SgzZLx6MkI5VYCG6w4ABqZRQCLcBGAsYHQ/s0/mkr.png");
  background-size: contain;
}
.mkr-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xQTmqOfSYSs/YKAUadKhzHI/AAAAAAAANC4/Dvsg_ZEf2SgzZLx6MkI5VYCG6w4ABqZRQCLcBGAsYHQ/s0/mkr.png");
  background-size: contain;
}
.mkr-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xQTmqOfSYSs/YKAUadKhzHI/AAAAAAAANC4/Dvsg_ZEf2SgzZLx6MkI5VYCG6w4ABqZRQCLcBGAsYHQ/s0/mkr.png");
  background-size: contain;
}
.xem-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-JHNxFojT32I/YKAUbHh_ZII/AAAAAAAANC8/kWh7on8W1B0zrMwiLGwHf9Dk1e3jSlJQACLcBGAsYHQ/s0/nem.png");
  background-size: contain;
}
.xem-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-JHNxFojT32I/YKAUbHh_ZII/AAAAAAAANC8/kWh7on8W1B0zrMwiLGwHf9Dk1e3jSlJQACLcBGAsYHQ/s0/nem.png");
  background-size: contain;
}
.xem-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-JHNxFojT32I/YKAUbHh_ZII/AAAAAAAANC8/kWh7on8W1B0zrMwiLGwHf9Dk1e3jSlJQACLcBGAsYHQ/s0/nem.png");
  background-size: contain;
}
.neo-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AjR2ypJlc4k/YKAUblXY9BI/AAAAAAAANDA/QNrHMNVcQ70luHujy627hjHP86zG99LpwCLcBGAsYHQ/s0/neo.png");
  background-size: contain;
}
.neo-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AjR2ypJlc4k/YKAUblXY9BI/AAAAAAAANDA/QNrHMNVcQ70luHujy627hjHP86zG99LpwCLcBGAsYHQ/s0/neo.png");
  background-size: contain;
}
.neo-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-AjR2ypJlc4k/YKAUblXY9BI/AAAAAAAANDA/QNrHMNVcQ70luHujy627hjHP86zG99LpwCLcBGAsYHQ/s0/neo.png");
  background-size: contain;
}
.pundix-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-pvJ5uYR96Fk/YKAf3ZCQgTI/AAAAAAAANHw/7Y8buTkaSFEjYu8Q-oJuL6ldE55QH0wngCLcBGAsYHQ/s0/pundix.png");
  background-size: contain;
}
.pundix-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-pvJ5uYR96Fk/YKAf3ZCQgTI/AAAAAAAANHw/7Y8buTkaSFEjYu8Q-oJuL6ldE55QH0wngCLcBGAsYHQ/s0/pundix.png");
  background-size: contain;
}
.pundix-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-pvJ5uYR96Fk/YKAf3ZCQgTI/AAAAAAAANHw/7Y8buTkaSFEjYu8Q-oJuL6ldE55QH0wngCLcBGAsYHQ/s0/pundix.png");
  background-size: contain;
}
.nrg-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bDegpxlF32k/YKAUb6D_h3I/AAAAAAAANDE/16Dc-25JayQ7HlSgEDIbpJ0YK_jX-PapgCLcBGAsYHQ/s0/nrg.png");
  background-size: contain;
}
.nrg-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bDegpxlF32k/YKAUb6D_h3I/AAAAAAAANDE/16Dc-25JayQ7HlSgEDIbpJ0YK_jX-PapgCLcBGAsYHQ/s0/nrg.png");
  background-size: contain;
}
.nrg-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bDegpxlF32k/YKAUb6D_h3I/AAAAAAAANDE/16Dc-25JayQ7HlSgEDIbpJ0YK_jX-PapgCLcBGAsYHQ/s0/nrg.png");
  background-size: contain;
}
.nxt-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-DV9RxGOmypw/YKAUb-qzdII/AAAAAAAANDI/A8v1Zn0pqmAjKC23bNDZVCIoG6o6cBAIgCLcBGAsYHQ/s0/nxt.png");
  background-size: contain;
}
.nxt-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-DV9RxGOmypw/YKAUb-qzdII/AAAAAAAANDI/A8v1Zn0pqmAjKC23bNDZVCIoG6o6cBAIgCLcBGAsYHQ/s0/nxt.png");
  background-size: contain;
}
.nxt-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-DV9RxGOmypw/YKAUb-qzdII/AAAAAAAANDI/A8v1Zn0pqmAjKC23bNDZVCIoG6o6cBAIgCLcBGAsYHQ/s0/nxt.png");
  background-size: contain;
}
.ocean-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gh_t02vg9N0/YKAUcv4txuI/AAAAAAAANDM/KpQzfNrHPNsPNCRSi9kXyKJxte8fRrd7QCLcBGAsYHQ/s0/ocean.png");
  background-size: contain;
}
.ocean-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gh_t02vg9N0/YKAUcv4txuI/AAAAAAAANDM/KpQzfNrHPNsPNCRSi9kXyKJxte8fRrd7QCLcBGAsYHQ/s0/ocean.png");
  background-size: contain;
}
.ocean-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gh_t02vg9N0/YKAUcv4txuI/AAAAAAAANDM/KpQzfNrHPNsPNCRSi9kXyKJxte8fRrd7QCLcBGAsYHQ/s0/ocean.png");
  background-size: contain;
}
.octo-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xVbIk6gmYgA/YKAUdGYJcHI/AAAAAAAANDQ/JYISnUaGwXsYSX5EHsaTbTpkgDabvQTdQCLcBGAsYHQ/s0/octo.png");
  background-size: contain;
}
.octo-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xVbIk6gmYgA/YKAUdGYJcHI/AAAAAAAANDQ/JYISnUaGwXsYSX5EHsaTbTpkgDabvQTdQCLcBGAsYHQ/s0/octo.png");
  background-size: contain;
}
.octo-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xVbIk6gmYgA/YKAUdGYJcHI/AAAAAAAANDQ/JYISnUaGwXsYSX5EHsaTbTpkgDabvQTdQCLcBGAsYHQ/s0/octo.png");
  background-size: contain;
}
.okb-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-uLyqstFHma8/YKAUdFfYwzI/AAAAAAAANDU/Y3WfoA0fFl85PKD1-Ze79pI7Q0aB1IXHACLcBGAsYHQ/s0/okb.png");
  background-size: contain;
}
.okb-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-uLyqstFHma8/YKAUdFfYwzI/AAAAAAAANDU/Y3WfoA0fFl85PKD1-Ze79pI7Q0aB1IXHACLcBGAsYHQ/s0/okb.png");
  background-size: contain;
}
.okb-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-uLyqstFHma8/YKAUdFfYwzI/AAAAAAAANDU/Y3WfoA0fFl85PKD1-Ze79pI7Q0aB1IXHACLcBGAsYHQ/s0/okb.png");
  background-size: contain;
}
.omg-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MQvDWJsOEz4/YKAUdYnz9YI/AAAAAAAANDY/VLrO_KQSWu0byVEAlwKRcF1YHAG9M7juwCLcBGAsYHQ/s0/omg.png");
  background-size: contain;
}
.omg-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MQvDWJsOEz4/YKAUdYnz9YI/AAAAAAAANDY/VLrO_KQSWu0byVEAlwKRcF1YHAG9M7juwCLcBGAsYHQ/s0/omg.png");
  background-size: contain;
}
.omg-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MQvDWJsOEz4/YKAUdYnz9YI/AAAAAAAANDY/VLrO_KQSWu0byVEAlwKRcF1YHAG9M7juwCLcBGAsYHQ/s0/omg.png");
  background-size: contain;
}
.1inch-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-gx0I8q_OVto/YKAf2SpS_3I/AAAAAAAANHo/BwVkMLwPfFEyiV9OxLs2fMv3fPP1_E8JgCLcBGAsYHQ/s0/oneinch.png");
  background-size: contain;
}
.1inch-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-gx0I8q_OVto/YKAf2SpS_3I/AAAAAAAANHo/BwVkMLwPfFEyiV9OxLs2fMv3fPP1_E8JgCLcBGAsYHQ/s0/oneinch.png");
  background-size: contain;
}
.1inch-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-gx0I8q_OVto/YKAf2SpS_3I/AAAAAAAANHo/BwVkMLwPfFEyiV9OxLs2fMv3fPP1_E8JgCLcBGAsYHQ/s0/oneinch.png");
  background-size: contain;
}
.ong-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-qN4Xq9rsc0k/YKAUeNkfncI/AAAAAAAANDc/vxBHtp9NMrsIkA-5RpOKbFRbxXLcR34ewCLcBGAsYHQ/s0/ong.png");
  background-size: contain;
}
.ong-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-qN4Xq9rsc0k/YKAUeNkfncI/AAAAAAAANDc/vxBHtp9NMrsIkA-5RpOKbFRbxXLcR34ewCLcBGAsYHQ/s0/ong.png");
  background-size: contain;
}
.ong-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-qN4Xq9rsc0k/YKAUeNkfncI/AAAAAAAANDc/vxBHtp9NMrsIkA-5RpOKbFRbxXLcR34ewCLcBGAsYHQ/s0/ong.png");
  background-size: contain;
}
.ont-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-lZ9ic5XY5dw/YKAUet0GETI/AAAAAAAANDg/RHqLrVvn3bIWyJ-_bV0tsVisZlrwcLMRQCLcBGAsYHQ/s0/ont.png");
  background-size: contain;
}
.ont-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-lZ9ic5XY5dw/YKAUet0GETI/AAAAAAAANDg/RHqLrVvn3bIWyJ-_bV0tsVisZlrwcLMRQCLcBGAsYHQ/s0/ont.png");
  background-size: contain;
}
.ont-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-lZ9ic5XY5dw/YKAUet0GETI/AAAAAAAANDg/RHqLrVvn3bIWyJ-_bV0tsVisZlrwcLMRQCLcBGAsYHQ/s0/ont.png");
  background-size: contain;
}
.orbs-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Z4X8rlAV1Hw/YKAUe-6hOMI/AAAAAAAANDk/n8meV8LjJtYSoENFqPSxYqXy7BSi4I15gCLcBGAsYHQ/s0/orbs.png");
  background-size: contain;
}
.orbs-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Z4X8rlAV1Hw/YKAUe-6hOMI/AAAAAAAANDk/n8meV8LjJtYSoENFqPSxYqXy7BSi4I15gCLcBGAsYHQ/s0/orbs.png");
  background-size: contain;
}
.orbs-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Z4X8rlAV1Hw/YKAUe-6hOMI/AAAAAAAANDk/n8meV8LjJtYSoENFqPSxYqXy7BSi4I15gCLcBGAsYHQ/s0/orbs.png");
  background-size: contain;
}
.oxt-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Sd_YvJmXVnU/YKAUe8_mtSI/AAAAAAAANDo/SQXrNpgituAeDLyYX8EwLFmLoAoIsBM2gCLcBGAsYHQ/s0/oxt.png");
  background-size: contain;
}
.oxt-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Sd_YvJmXVnU/YKAUe8_mtSI/AAAAAAAANDo/SQXrNpgituAeDLyYX8EwLFmLoAoIsBM2gCLcBGAsYHQ/s0/oxt.png");
  background-size: contain;
}
.oxt-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Sd_YvJmXVnU/YKAUe8_mtSI/AAAAAAAANDo/SQXrNpgituAeDLyYX8EwLFmLoAoIsBM2gCLcBGAsYHQ/s0/oxt.png");
  background-size: contain;
}
.paxg-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Sm7RaUA8Jiw/YKAUfn5_ZWI/AAAAAAAANDs/rcclbk6Vm3E-PQkaQSu5ZxZlpU8TUa2YgCLcBGAsYHQ/s0/paxg.png");
  background-size: contain;
}
.paxg-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Sm7RaUA8Jiw/YKAUfn5_ZWI/AAAAAAAANDs/rcclbk6Vm3E-PQkaQSu5ZxZlpU8TUa2YgCLcBGAsYHQ/s0/paxg.png");
  background-size: contain;
}
.paxg-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Sm7RaUA8Jiw/YKAUfn5_ZWI/AAAAAAAANDs/rcclbk6Vm3E-PQkaQSu5ZxZlpU8TUa2YgCLcBGAsYHQ/s0/paxg.png");
  background-size: contain;
}
.pxg-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Zibk9Rm9yw8/YKAUgIf0WLI/AAAAAAAANDw/lzOVJu_rYSQfcpJpbalznJBSJC-ltxGOgCLcBGAsYHQ/s0/pxg.png");
  background-size: contain;
}
.pxg-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Zibk9Rm9yw8/YKAUgIf0WLI/AAAAAAAANDw/lzOVJu_rYSQfcpJpbalznJBSJC-ltxGOgCLcBGAsYHQ/s0/pxg.png");
  background-size: contain;
}
.pxg-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Zibk9Rm9yw8/YKAUgIf0WLI/AAAAAAAANDw/lzOVJu_rYSQfcpJpbalznJBSJC-ltxGOgCLcBGAsYHQ/s0/pxg.png");
  background-size: contain;
}
.qtum-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-K_0hlJg-fWw/YKAUgcShnBI/AAAAAAAAND0/rdtpFZ6zSrcCBRzNb2IiILGpEyTuRRBVwCLcBGAsYHQ/s0/qtum.png");
  background-size: contain;
}
.qtum-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-K_0hlJg-fWw/YKAUgcShnBI/AAAAAAAAND0/rdtpFZ6zSrcCBRzNb2IiILGpEyTuRRBVwCLcBGAsYHQ/s0/qtum.png");
  background-size: contain;
}
.qtum-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-K_0hlJg-fWw/YKAUgcShnBI/AAAAAAAAND0/rdtpFZ6zSrcCBRzNb2IiILGpEyTuRRBVwCLcBGAsYHQ/s0/qtum.png");
  background-size: contain;
}
.ren-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-r6vcpcQv3FI/YKAUgVThY0I/AAAAAAAAND4/5SMOQMSJ020Vpd3w4GINU9m9ecb19PWWACLcBGAsYHQ/s0/ren.png");
  background-size: contain;
}
.ren-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-r6vcpcQv3FI/YKAUgVThY0I/AAAAAAAAND4/5SMOQMSJ020Vpd3w4GINU9m9ecb19PWWACLcBGAsYHQ/s0/ren.png");
  background-size: contain;
}
.ren-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-r6vcpcQv3FI/YKAUgVThY0I/AAAAAAAAND4/5SMOQMSJ020Vpd3w4GINU9m9ecb19PWWACLcBGAsYHQ/s0/ren.png");
  background-size: contain;
}
.rep-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VuRlqX2iMK0/YKAUhPI7w4I/AAAAAAAAND8/USgICjmbEOMR-gEx9eHIaKtq04ygObgIwCLcBGAsYHQ/s0/rep.png");
  background-size: contain;
}
.rep-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VuRlqX2iMK0/YKAUhPI7w4I/AAAAAAAAND8/USgICjmbEOMR-gEx9eHIaKtq04ygObgIwCLcBGAsYHQ/s0/rep.png");
  background-size: contain;
}
.rep-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VuRlqX2iMK0/YKAUhPI7w4I/AAAAAAAAND8/USgICjmbEOMR-gEx9eHIaKtq04ygObgIwCLcBGAsYHQ/s0/rep.png");
  background-size: contain;
}
.rev-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Xrvgb_3e97s/YKAUhiW0_HI/AAAAAAAANEA/11a--eHyjvQlyWGrHCM3qWXA7waEK3vpQCLcBGAsYHQ/s0/rev.png");
  background-size: contain;
}
.rev-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Xrvgb_3e97s/YKAUhiW0_HI/AAAAAAAANEA/11a--eHyjvQlyWGrHCM3qWXA7waEK3vpQCLcBGAsYHQ/s0/rev.png");
  background-size: contain;
}
.rev-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Xrvgb_3e97s/YKAUhiW0_HI/AAAAAAAANEA/11a--eHyjvQlyWGrHCM3qWXA7waEK3vpQCLcBGAsYHQ/s0/rev.png");
  background-size: contain;
}
.rvn-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-IlEAGuSF7y8/YKAUh_G6-mI/AAAAAAAANEE/7xabzpwD8psDx4IV8ZzNXKDisP7zfgX6QCLcBGAsYHQ/s0/rvn.png");
  background-size: contain;
}
.rvn-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-IlEAGuSF7y8/YKAUh_G6-mI/AAAAAAAANEE/7xabzpwD8psDx4IV8ZzNXKDisP7zfgX6QCLcBGAsYHQ/s0/rvn.png");
  background-size: contain;
}
.rvn-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-IlEAGuSF7y8/YKAUh_G6-mI/AAAAAAAANEE/7xabzpwD8psDx4IV8ZzNXKDisP7zfgX6QCLcBGAsYHQ/s0/rvn.png");
  background-size: contain;
}
.sand-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CDosMR2jfHk/YKAUh-xbs6I/AAAAAAAANEI/QiooK8sQZXk3ozV3Pmx6BdG-jNyNvAqKwCLcBGAsYHQ/s0/sand.png");
  background-size: contain;
}
.sand-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CDosMR2jfHk/YKAUh-xbs6I/AAAAAAAANEI/QiooK8sQZXk3ozV3Pmx6BdG-jNyNvAqKwCLcBGAsYHQ/s0/sand.png");
  background-size: contain;
}
.sand-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CDosMR2jfHk/YKAUh-xbs6I/AAAAAAAANEI/QiooK8sQZXk3ozV3Pmx6BdG-jNyNvAqKwCLcBGAsYHQ/s0/sand.png");
  background-size: contain;
}
.scc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OvQr-db7CbY/YKAUiQgHl4I/AAAAAAAANEM/nS780uOA5aYd6KMtrWO7NpWl49bcffNKACLcBGAsYHQ/s0/scc.png");
  background-size: contain;
}
.scc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OvQr-db7CbY/YKAUiQgHl4I/AAAAAAAANEM/nS780uOA5aYd6KMtrWO7NpWl49bcffNKACLcBGAsYHQ/s0/scc.png");
  background-size: contain;
}
.scc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OvQr-db7CbY/YKAUiQgHl4I/AAAAAAAANEM/nS780uOA5aYd6KMtrWO7NpWl49bcffNKACLcBGAsYHQ/s0/scc.png");
  background-size: contain;
}
.sfi-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-75YkIvwMDDs/YKAUinira4I/AAAAAAAANEQ/evfXTvOQE_YaJfC92YA_cWvnGwT6Qty_QCLcBGAsYHQ/s0/sfi.png");
  background-size: contain;
}
.sfi-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-75YkIvwMDDs/YKAUinira4I/AAAAAAAANEQ/evfXTvOQE_YaJfC92YA_cWvnGwT6Qty_QCLcBGAsYHQ/s0/sfi.png");
  background-size: contain;
}
.sfi-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-75YkIvwMDDs/YKAUinira4I/AAAAAAAANEQ/evfXTvOQE_YaJfC92YA_cWvnGwT6Qty_QCLcBGAsYHQ/s0/sfi.png");
  background-size: contain;
}
.snx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-cDNaHI4egrM/YKAUijwzR8I/AAAAAAAANEU/OuNvJjyrSl8STl0w-wSxINi-AGU-FyEzACLcBGAsYHQ/s0/snx.png");
  background-size: contain;
}
.snx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-cDNaHI4egrM/YKAUijwzR8I/AAAAAAAANEU/OuNvJjyrSl8STl0w-wSxINi-AGU-FyEzACLcBGAsYHQ/s0/snx.png");
  background-size: contain;
}
.snx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-cDNaHI4egrM/YKAUijwzR8I/AAAAAAAANEU/OuNvJjyrSl8STl0w-wSxINi-AGU-FyEzACLcBGAsYHQ/s0/snx.png");
  background-size: contain;
}
.solve-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-jpH_wdVoYZQ/YKAUjBYKo7I/AAAAAAAANEY/RyBosPAWFFocjhWk8E8o0dQXmgfU92wWwCLcBGAsYHQ/s0/solve.png");
  background-size: contain;
}
.solve-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-jpH_wdVoYZQ/YKAUjBYKo7I/AAAAAAAANEY/RyBosPAWFFocjhWk8E8o0dQXmgfU92wWwCLcBGAsYHQ/s0/solve.png");
  background-size: contain;
}
.solve-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-jpH_wdVoYZQ/YKAUjBYKo7I/AAAAAAAANEY/RyBosPAWFFocjhWk8E8o0dQXmgfU92wWwCLcBGAsYHQ/s0/solve.png");
  background-size: contain;
}
.ssp-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-WdNqtiXNikc/YKAUjjbXerI/AAAAAAAANEc/QhX48aJXDjkX1rGpmpjiTyP2shVhSFMrwCLcBGAsYHQ/s0/ssp.png");
  background-size: contain;
}
.ssp-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-WdNqtiXNikc/YKAUjjbXerI/AAAAAAAANEc/QhX48aJXDjkX1rGpmpjiTyP2shVhSFMrwCLcBGAsYHQ/s0/ssp.png");
  background-size: contain;
}
.ssp-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-WdNqtiXNikc/YKAUjjbXerI/AAAAAAAANEc/QhX48aJXDjkX1rGpmpjiTyP2shVhSFMrwCLcBGAsYHQ/s0/ssp.png");
  background-size: contain;
}
.stq-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-dTgCm0y0kSQ/YKAUj-X0o_I/AAAAAAAANEg/ED4uiT2OXkEM7xnUvjuJr384LFZgP90rACLcBGAsYHQ/s0/stq.png");
  background-size: contain;
}
.stq-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-dTgCm0y0kSQ/YKAUj-X0o_I/AAAAAAAANEg/ED4uiT2OXkEM7xnUvjuJr384LFZgP90rACLcBGAsYHQ/s0/stq.png");
  background-size: contain;
}
.stq-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-dTgCm0y0kSQ/YKAUj-X0o_I/AAAAAAAANEg/ED4uiT2OXkEM7xnUvjuJr384LFZgP90rACLcBGAsYHQ/s0/stq.png");
  background-size: contain;
}
.xlm-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--aco6VN1Ndg/YKAUj8XmAoI/AAAAAAAANEk/CAc2Zo1OISQlxjGI5-ccI582C20nIMYHACLcBGAsYHQ/s0/str.png");
  background-size: contain;
}
.xlm-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--aco6VN1Ndg/YKAUj8XmAoI/AAAAAAAANEk/CAc2Zo1OISQlxjGI5-ccI582C20nIMYHACLcBGAsYHQ/s0/str.png");
  background-size: contain;
}
.xlm-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--aco6VN1Ndg/YKAUj8XmAoI/AAAAAAAANEk/CAc2Zo1OISQlxjGI5-ccI582C20nIMYHACLcBGAsYHQ/s0/str.png");
  background-size: contain;
}
.sumo-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-lL5_QbBC_0w/YKAUkSQpNGI/AAAAAAAANEo/8Zlw7uUP3xA9CYO953W7dxIhyW2QKFPCwCLcBGAsYHQ/s0/sumo.png");
  background-size: contain;
}
.sumo-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-lL5_QbBC_0w/YKAUkSQpNGI/AAAAAAAANEo/8Zlw7uUP3xA9CYO953W7dxIhyW2QKFPCwCLcBGAsYHQ/s0/sumo.png");
  background-size: contain;
}
.sumo-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-lL5_QbBC_0w/YKAUkSQpNGI/AAAAAAAANEo/8Zlw7uUP3xA9CYO953W7dxIhyW2QKFPCwCLcBGAsYHQ/s0/sumo.png");
  background-size: contain;
}
.sushi-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-i-vnj3ZzI0Y/YKAUkvq5dJI/AAAAAAAANEs/_vgT87n3qFoZ6fRlzxYdmtyIr5m7fYmSgCLcBGAsYHQ/s0/sushi.png");
  background-size: contain;
}
.sushi-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-i-vnj3ZzI0Y/YKAUkvq5dJI/AAAAAAAANEs/_vgT87n3qFoZ6fRlzxYdmtyIr5m7fYmSgCLcBGAsYHQ/s0/sushi.png");
  background-size: contain;
}
.sushi-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-i-vnj3ZzI0Y/YKAUkvq5dJI/AAAAAAAANEs/_vgT87n3qFoZ6fRlzxYdmtyIr5m7fYmSgCLcBGAsYHQ/s0/sushi.png");
  background-size: contain;
}
.tad-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FjD63mp7x1w/YKAUk8lNshI/AAAAAAAANEw/HtLaIq5Ie9QheQGwwjnUsZQhhrORKthmACLcBGAsYHQ/s0/tad.png");
  background-size: contain;
}
.tad-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FjD63mp7x1w/YKAUk8lNshI/AAAAAAAANEw/HtLaIq5Ie9QheQGwwjnUsZQhhrORKthmACLcBGAsYHQ/s0/tad.png");
  background-size: contain;
}
.tad-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-FjD63mp7x1w/YKAUk8lNshI/AAAAAAAANEw/HtLaIq5Ie9QheQGwwjnUsZQhhrORKthmACLcBGAsYHQ/s0/tad.png");
  background-size: contain;
}
.ten-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-S-xR8zH44oU/YKAUlVM_OYI/AAAAAAAANE0/X4agpJDwEi8xpyLnZVZEeyI0FR_ICTNkQCLcBGAsYHQ/s0/ten.png");
  background-size: contain;
}
.ten-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-S-xR8zH44oU/YKAUlVM_OYI/AAAAAAAANE0/X4agpJDwEi8xpyLnZVZEeyI0FR_ICTNkQCLcBGAsYHQ/s0/ten.png");
  background-size: contain;
}
.ten-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-S-xR8zH44oU/YKAUlVM_OYI/AAAAAAAANE0/X4agpJDwEi8xpyLnZVZEeyI0FR_ICTNkQCLcBGAsYHQ/s0/ten.png");
  background-size: contain;
}
.xtz-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--pnrh-IX__U/YKAUsdbpDMI/AAAAAAAANGQ/4-6Ni3RdFAgLs3_T2Q-g7oHzwOtL-z_DgCLcBGAsYHQ/s0/xtz.png");
  background-size: contain;
}
.xtz-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--pnrh-IX__U/YKAUsdbpDMI/AAAAAAAANGQ/4-6Ni3RdFAgLs3_T2Q-g7oHzwOtL-z_DgCLcBGAsYHQ/s0/xtz.png");
  background-size: contain;
}
.xtz-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--pnrh-IX__U/YKAUsdbpDMI/AAAAAAAANGQ/4-6Ni3RdFAgLs3_T2Q-g7oHzwOtL-z_DgCLcBGAsYHQ/s0/xtz.png");
  background-size: contain;
}
.tfuel-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bhzXacVcUhc/YKAUlg8LcwI/AAAAAAAANE4/DKFmOd88P4YI13SYF8eXpHoVD8w3tcCzgCLcBGAsYHQ/s0/tfuel.png");
  background-size: contain;
}
.tfuel-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bhzXacVcUhc/YKAUlg8LcwI/AAAAAAAANE4/DKFmOd88P4YI13SYF8eXpHoVD8w3tcCzgCLcBGAsYHQ/s0/tfuel.png");
  background-size: contain;
}
.tfuel-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-bhzXacVcUhc/YKAUlg8LcwI/AAAAAAAANE4/DKFmOd88P4YI13SYF8eXpHoVD8w3tcCzgCLcBGAsYHQ/s0/tfuel.png");
  background-size: contain;
}
.theta-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CmHEuPxX430/YKAUl0KgXCI/AAAAAAAANE8/vS3cm_XN19gtspi1KVOB32GAN_m2AXG6gCLcBGAsYHQ/s0/theta.png");
  background-size: contain;
}
.theta-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CmHEuPxX430/YKAUl0KgXCI/AAAAAAAANE8/vS3cm_XN19gtspi1KVOB32GAN_m2AXG6gCLcBGAsYHQ/s0/theta.png");
  background-size: contain;
}
.theta-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CmHEuPxX430/YKAUl0KgXCI/AAAAAAAANE8/vS3cm_XN19gtspi1KVOB32GAN_m2AXG6gCLcBGAsYHQ/s0/theta.png");
  background-size: contain;
}
.titan-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-6GvBUP0q1Ds/YKAUmBa6Z6I/AAAAAAAANFA/zjUfjJqr4TotkQBfy9zSyILI6OMti4LxACLcBGAsYHQ/s0/titan.png");
  background-size: contain;
}
.titan-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-6GvBUP0q1Ds/YKAUmBa6Z6I/AAAAAAAANFA/zjUfjJqr4TotkQBfy9zSyILI6OMti4LxACLcBGAsYHQ/s0/titan.png");
  background-size: contain;
}
.titan-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-6GvBUP0q1Ds/YKAUmBa6Z6I/AAAAAAAANFA/zjUfjJqr4TotkQBfy9zSyILI6OMti4LxACLcBGAsYHQ/s0/titan.png");
  background-size: contain;
}
.trx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-zR2r-KOeq-I/YKAUmUk5wII/AAAAAAAANFE/2cLsXEx3lJ0ojOc4XOV4FyFSqbaJu4EtgCLcBGAsYHQ/s0/trx.png");
  background-size: contain;
}
.trx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-zR2r-KOeq-I/YKAUmUk5wII/AAAAAAAANFE/2cLsXEx3lJ0ojOc4XOV4FyFSqbaJu4EtgCLcBGAsYHQ/s0/trx.png");
  background-size: contain;
}
.trx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-zR2r-KOeq-I/YKAUmUk5wII/AAAAAAAANFE/2cLsXEx3lJ0ojOc4XOV4FyFSqbaJu4EtgCLcBGAsYHQ/s0/trx.png");
  background-size: contain;
}
.vex-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-3fAZITTymvs/YKAUoI-eFaI/AAAAAAAANFc/W5t4H7DqfSkN9v3a1aYrdw_WD6hKB7vowCLcBGAsYHQ/s0/vex.png");
  background-size: contain;
}
.vex-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-3fAZITTymvs/YKAUoI-eFaI/AAAAAAAANFc/W5t4H7DqfSkN9v3a1aYrdw_WD6hKB7vowCLcBGAsYHQ/s0/vex.png");
  background-size: contain;
}
.vex-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-3fAZITTymvs/YKAUoI-eFaI/AAAAAAAANFc/W5t4H7DqfSkN9v3a1aYrdw_WD6hKB7vowCLcBGAsYHQ/s0/vex.png");
  background-size: contain;
}
.vidy-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CSb8_h7JmJY/YKAUomp5A4I/AAAAAAAANFg/2cjfByEBU7sE2TuehsutohPzoFzCO5LCwCLcBGAsYHQ/s0/vidy.png");
  background-size: contain;
}
.vidy-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CSb8_h7JmJY/YKAUomp5A4I/AAAAAAAANFg/2cjfByEBU7sE2TuehsutohPzoFzCO5LCwCLcBGAsYHQ/s0/vidy.png");
  background-size: contain;
}
.vidy-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-CSb8_h7JmJY/YKAUomp5A4I/AAAAAAAANFg/2cjfByEBU7sE2TuehsutohPzoFzCO5LCwCLcBGAsYHQ/s0/vidy.png");
  background-size: contain;
}
.vidyx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-KsIpt9oelHU/YKAUo1nB8UI/AAAAAAAANFk/-jH5UbydMRwFax1IR4VsbHa_5EDcIHmLACLcBGAsYHQ/s0/vidyx.png");
  background-size: contain;
}
.vidyx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-KsIpt9oelHU/YKAUo1nB8UI/AAAAAAAANFk/-jH5UbydMRwFax1IR4VsbHa_5EDcIHmLACLcBGAsYHQ/s0/vidyx.png");
  background-size: contain;
}
.vidyx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-KsIpt9oelHU/YKAUo1nB8UI/AAAAAAAANFk/-jH5UbydMRwFax1IR4VsbHa_5EDcIHmLACLcBGAsYHQ/s0/vidyx.png");
  background-size: contain;
}
.vra-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--HbR-xx60lI/YKAUpJckV0I/AAAAAAAANFo/1NA3t5pY_FQzWdmAt6pMhXTEy2E9ekyngCLcBGAsYHQ/s0/vra.png");
  background-size: contain;
}
.vra-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--HbR-xx60lI/YKAUpJckV0I/AAAAAAAANFo/1NA3t5pY_FQzWdmAt6pMhXTEy2E9ekyngCLcBGAsYHQ/s0/vra.png");
  background-size: contain;
}
.vra-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/--HbR-xx60lI/YKAUpJckV0I/AAAAAAAANFo/1NA3t5pY_FQzWdmAt6pMhXTEy2E9ekyngCLcBGAsYHQ/s0/vra.png");
  background-size: contain;
}
.vsys-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-vfwQ8NUS4R0/YKAUpq3l_qI/AAAAAAAANFs/r_yooseIggksteyu4ZejnLBwB3jelrSNQCLcBGAsYHQ/s0/vsys.png");
  background-size: contain;
}
.vsys-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-vfwQ8NUS4R0/YKAUpq3l_qI/AAAAAAAANFs/r_yooseIggksteyu4ZejnLBwB3jelrSNQCLcBGAsYHQ/s0/vsys.png");
  background-size: contain;
}
.vsys-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-vfwQ8NUS4R0/YKAUpq3l_qI/AAAAAAAANFs/r_yooseIggksteyu4ZejnLBwB3jelrSNQCLcBGAsYHQ/s0/vsys.png");
  background-size: contain;
}
.uma-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-fRNFimOX8Tk/YKAUmkSkwFI/AAAAAAAANFI/efnEmjtetNg-03kXgQxqAVxpK4HllN0zgCLcBGAsYHQ/s0/uma.png");
  background-size: contain;
}
.uma-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-fRNFimOX8Tk/YKAUmkSkwFI/AAAAAAAANFI/efnEmjtetNg-03kXgQxqAVxpK4HllN0zgCLcBGAsYHQ/s0/uma.png");
  background-size: contain;
}
.uma-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-fRNFimOX8Tk/YKAUmkSkwFI/AAAAAAAANFI/efnEmjtetNg-03kXgQxqAVxpK4HllN0zgCLcBGAsYHQ/s0/uma.png");
  background-size: contain;
}
.uni-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gvi9RNvT7Aw/YKAUm2H0hKI/AAAAAAAANFM/pgffm1IwD1s4umVcpWt4QWOac41SAvM8gCLcBGAsYHQ/s0/uni.png");
  background-size: contain;
}
.uni-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gvi9RNvT7Aw/YKAUm2H0hKI/AAAAAAAANFM/pgffm1IwD1s4umVcpWt4QWOac41SAvM8gCLcBGAsYHQ/s0/uni.png");
  background-size: contain;
}
.uni-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Gvi9RNvT7Aw/YKAUm2H0hKI/AAAAAAAANFM/pgffm1IwD1s4umVcpWt4QWOac41SAvM8gCLcBGAsYHQ/s0/uni.png");
  background-size: contain;
}
.usdc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MzEVl492M8g/YKAUnfOS89I/AAAAAAAANFQ/bwQuJcE6xfU5erdZ3XNEOFKO95F8Q4WcACLcBGAsYHQ/s0/usdc.png");
  background-size: contain;
}
.usdc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MzEVl492M8g/YKAUnfOS89I/AAAAAAAANFQ/bwQuJcE6xfU5erdZ3XNEOFKO95F8Q4WcACLcBGAsYHQ/s0/usdc.png");
  background-size: contain;
}
.usdc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-MzEVl492M8g/YKAUnfOS89I/AAAAAAAANFQ/bwQuJcE6xfU5erdZ3XNEOFKO95F8Q4WcACLcBGAsYHQ/s0/usdc.png");
  background-size: contain;
}
.usdj-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-k1z3yf6-FWw/YKAUnrCl6aI/AAAAAAAANFU/x7gU9fWHwBsUapF3SuBpiAm0yeWYYfaWgCLcBGAsYHQ/s0/usdj.png");
  background-size: contain;
}
.usdj-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-k1z3yf6-FWw/YKAUnrCl6aI/AAAAAAAANFU/x7gU9fWHwBsUapF3SuBpiAm0yeWYYfaWgCLcBGAsYHQ/s0/usdj.png");
  background-size: contain;
}
.usdj-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-k1z3yf6-FWw/YKAUnrCl6aI/AAAAAAAANFU/x7gU9fWHwBsUapF3SuBpiAm0yeWYYfaWgCLcBGAsYHQ/s0/usdj.png");
  background-size: contain;
}
.usdt-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-rPj3TuBr-ls/YKAUn_lkWrI/AAAAAAAANFY/F6d_eJfev2kcjP02DXaELXL2_rrw-01EgCLcBGAsYHQ/s0/usdt.png");
  background-size: contain;
}
.usdt-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-rPj3TuBr-ls/YKAUn_lkWrI/AAAAAAAANFY/F6d_eJfev2kcjP02DXaELXL2_rrw-01EgCLcBGAsYHQ/s0/usdt.png");
  background-size: contain;
}
.usdt-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-rPj3TuBr-ls/YKAUn_lkWrI/AAAAAAAANFY/F6d_eJfev2kcjP02DXaELXL2_rrw-01EgCLcBGAsYHQ/s0/usdt.png");
  background-size: contain;
}
.waves-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-X6qOQldhcSg/YKAUqEMvOeI/AAAAAAAANFw/UZvwhdE2IJ0WRYVv_OAVh4BOQjWa6-PXQCLcBGAsYHQ/s0/waves.png");
  background-size: contain;
}
.waves-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-X6qOQldhcSg/YKAUqEMvOeI/AAAAAAAANFw/UZvwhdE2IJ0WRYVv_OAVh4BOQjWa6-PXQCLcBGAsYHQ/s0/waves.png");
  background-size: contain;
}
.waves-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-X6qOQldhcSg/YKAUqEMvOeI/AAAAAAAANFw/UZvwhdE2IJ0WRYVv_OAVh4BOQjWa6-PXQCLcBGAsYHQ/s0/waves.png");
  background-size: contain;
}
.wbtc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-vW_ItE1DJ3c/YKAUqTnncPI/AAAAAAAANF0/bgwe1hh90wIhsa8gfgMaUqSH0rtx0Ck2ACLcBGAsYHQ/s0/wbtc.png");
  background-size: contain;
}
.wbtc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-vW_ItE1DJ3c/YKAUqTnncPI/AAAAAAAANF0/bgwe1hh90wIhsa8gfgMaUqSH0rtx0Ck2ACLcBGAsYHQ/s0/wbtc.png");
  background-size: contain;
}
.wbtc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-vW_ItE1DJ3c/YKAUqTnncPI/AAAAAAAANF0/bgwe1hh90wIhsa8gfgMaUqSH0rtx0Ck2ACLcBGAsYHQ/s0/wbtc.png");
  background-size: contain;
}
.wnxm-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-U7dT_5Dyzbg/YKAUqVPQ49I/AAAAAAAANF4/plWYHtvdLLoFCfORT7ropBWruSrlb3t6wCLcBGAsYHQ/s0/wnxm.png");
  background-size: contain;
}
.wnxm-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-U7dT_5Dyzbg/YKAUqVPQ49I/AAAAAAAANF4/plWYHtvdLLoFCfORT7ropBWruSrlb3t6wCLcBGAsYHQ/s0/wnxm.png");
  background-size: contain;
}
.wnxm-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-U7dT_5Dyzbg/YKAUqVPQ49I/AAAAAAAANF4/plWYHtvdLLoFCfORT7ropBWruSrlb3t6wCLcBGAsYHQ/s0/wnxm.png");
  background-size: contain;
}
.wozx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-jzQ_HrQyjEk/YKAUq62mbqI/AAAAAAAANF8/QFcbFroilRoKYcCgazms6RYpPDEUGgslwCLcBGAsYHQ/s0/wozx.png");
  background-size: contain;
}
.wozx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-jzQ_HrQyjEk/YKAUq62mbqI/AAAAAAAANF8/QFcbFroilRoKYcCgazms6RYpPDEUGgslwCLcBGAsYHQ/s0/wozx.png");
  background-size: contain;
}
.wozx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-jzQ_HrQyjEk/YKAUq62mbqI/AAAAAAAANF8/QFcbFroilRoKYcCgazms6RYpPDEUGgslwCLcBGAsYHQ/s0/wozx.png");
  background-size: contain;
}
.xdc-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-a-PaqqEBPIY/YKAUrKW7a9I/AAAAAAAANGA/cecMjALtQiwu8kpdJB2lSmJezbvwMW7lACLcBGAsYHQ/s0/xdce.png");
  background-size: contain;
}
.xdc-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-a-PaqqEBPIY/YKAUrKW7a9I/AAAAAAAANGA/cecMjALtQiwu8kpdJB2lSmJezbvwMW7lACLcBGAsYHQ/s0/xdce.png");
  background-size: contain;
}
.xdc-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-a-PaqqEBPIY/YKAUrKW7a9I/AAAAAAAANGA/cecMjALtQiwu8kpdJB2lSmJezbvwMW7lACLcBGAsYHQ/s0/xdce.png");
  background-size: contain;
}
.xmr-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VEmJtxP9CIU/YKAUrRr-A_I/AAAAAAAANGE/JxuvG2MGI4cxhWbLSXfj5zuCPx4UhDYDwCLcBGAsYHQ/s0/xmr.png");
  background-size: contain;
}
.xmr-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VEmJtxP9CIU/YKAUrRr-A_I/AAAAAAAANGE/JxuvG2MGI4cxhWbLSXfj5zuCPx4UhDYDwCLcBGAsYHQ/s0/xmr.png");
  background-size: contain;
}
.xmr-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-VEmJtxP9CIU/YKAUrRr-A_I/AAAAAAAANGE/JxuvG2MGI4cxhWbLSXfj5zuCPx4UhDYDwCLcBGAsYHQ/s0/xmr.png");
  background-size: contain;
}
.xrp-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xeEg1mIfChM/YKAUr8QHtJI/AAAAAAAANGI/qY7pFK6Ba1QFZC09ii1Yr68_RcPDAS_SQCLcBGAsYHQ/s0/xrp.png");
  background-size: contain;
}
.xrp-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xeEg1mIfChM/YKAUr8QHtJI/AAAAAAAANGI/qY7pFK6Ba1QFZC09ii1Yr68_RcPDAS_SQCLcBGAsYHQ/s0/xrp.png");
  background-size: contain;
}
.xrp-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-xeEg1mIfChM/YKAUr8QHtJI/AAAAAAAANGI/qY7pFK6Ba1QFZC09ii1Yr68_RcPDAS_SQCLcBGAsYHQ/s0/xrp.png");
  background-size: contain;
}
.xsgd-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sdZ5l2k3fmk/YKAUsH72pVI/AAAAAAAANGM/iG9o1ukmFHsRnq4O0UkIJpSmwWnyGhI1gCLcBGAsYHQ/s0/xsgd.png");
  background-size: contain;
}
.xsgd-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sdZ5l2k3fmk/YKAUsH72pVI/AAAAAAAANGM/iG9o1ukmFHsRnq4O0UkIJpSmwWnyGhI1gCLcBGAsYHQ/s0/xsgd.png");
  background-size: contain;
}
.xsgd-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-sdZ5l2k3fmk/YKAUsH72pVI/AAAAAAAANGM/iG9o1ukmFHsRnq4O0UkIJpSmwWnyGhI1gCLcBGAsYHQ/s0/xsgd.png");
  background-size: contain;
}
.yfi-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Pqhi05PC4q4/YKAUslBUZQI/AAAAAAAANGU/IyEa8R2G6ekrLDRXcFVeziKiIADxu5ofQCLcBGAsYHQ/s0/yfi.png");
  background-size: contain;
}
.yfi-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Pqhi05PC4q4/YKAUslBUZQI/AAAAAAAANGU/IyEa8R2G6ekrLDRXcFVeziKiIADxu5ofQCLcBGAsYHQ/s0/yfi.png");
  background-size: contain;
}
.yfi-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-Pqhi05PC4q4/YKAUslBUZQI/AAAAAAAANGU/IyEa8R2G6ekrLDRXcFVeziKiIADxu5ofQCLcBGAsYHQ/s0/yfi.png");
  background-size: contain;
}
.yfii-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-UypiIQs4S7E/YKAUswnczzI/AAAAAAAANGY/dWFogzjPsWELPmKEPE_EehuFZxLFkzzrwCLcBGAsYHQ/s0/yfii.png");
  background-size: contain;
}
.yfii-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-UypiIQs4S7E/YKAUswnczzI/AAAAAAAANGY/dWFogzjPsWELPmKEPE_EehuFZxLFkzzrwCLcBGAsYHQ/s0/yfii.png");
  background-size: contain;
}
.yfii-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-UypiIQs4S7E/YKAUswnczzI/AAAAAAAANGY/dWFogzjPsWELPmKEPE_EehuFZxLFkzzrwCLcBGAsYHQ/s0/yfii.png");
  background-size: contain;
}
.zec-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-b2Z98PYooEw/YKAUtHOMPnI/AAAAAAAANGc/2L9fOApeykQ0s394LHzmT-9PNB-quqBnwCLcBGAsYHQ/s0/zec.png");
  background-size: contain;
}
.zec-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-b2Z98PYooEw/YKAUtHOMPnI/AAAAAAAANGc/2L9fOApeykQ0s394LHzmT-9PNB-quqBnwCLcBGAsYHQ/s0/zec.png");
  background-size: contain;
}
.zec-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-b2Z98PYooEw/YKAUtHOMPnI/AAAAAAAANGc/2L9fOApeykQ0s394LHzmT-9PNB-quqBnwCLcBGAsYHQ/s0/zec.png");
  background-size: contain;
}
.zil-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-IQeWmCRrrKI/YKAUtqwVXCI/AAAAAAAANGg/Al9n1FnLe70aR7hihcu1zc1EUH7aeAaVACLcBGAsYHQ/s0/zil.png");
  background-size: contain;
}
.zil-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-IQeWmCRrrKI/YKAUtqwVXCI/AAAAAAAANGg/Al9n1FnLe70aR7hihcu1zc1EUH7aeAaVACLcBGAsYHQ/s0/zil.png");
  background-size: contain;
}
.zil-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-IQeWmCRrrKI/YKAUtqwVXCI/AAAAAAAANGg/Al9n1FnLe70aR7hihcu1zc1EUH7aeAaVACLcBGAsYHQ/s0/zil.png");
  background-size: contain;
}
.zrx-color {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OI2PuEG2-3o/YKAUtjwvZqI/AAAAAAAANGk/NeobDAR0K9YGj4YaD9zR1-wGMeJcnOOFQCLcBGAsYHQ/s0/zrx.png");
  background-size: contain;
}
.zrx-white {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OI2PuEG2-3o/YKAUtjwvZqI/AAAAAAAANGk/NeobDAR0K9YGj4YaD9zR1-wGMeJcnOOFQCLcBGAsYHQ/s0/zrx.png");
  background-size: contain;
}
.zrx-black {
  background-image: url("https://1.bp.blogspot.com/-OI2PuEG2-3o/YKAUtjwvZqI/AAAAAAAANGk/NeobDAR0K9YGj4YaD9zR1-wGMeJcnOOFQCLcBGAsYHQ/s0/zrx.png");
  background-size: contain;
}
// 12/05/2021 - mr.config
$("head").append('<style type="text/css">table.dataTable.hover tbody tr:hover,table.dataTable.display tbody tr:hover{background-color:#c9c9c9}.high_market{padding:10px;box-sizing:border-box}.high_market:nth-child(odd){background-color:#fff}.high_market:nth-child(even){background-color:#fafafa}.high_market.increased{animation:1s increased}.high_market.decreased{animation:1s decreased}@keyframes increased{0%{background:initial}50%{background:#a2ffa9}100%{background:initial}}@keyframes decreased{0%{background:initial}50%{background:#ff6f6f}100%{background:initial}}</style>');
      var columns = [];
      var scrollPosition;
      var rowIndex;
      $(document).ready(function() {
        var response;
        var remote = $('#example').DataTable({
          "processing": true,
          'bProcessing': false,
          'bServerSide': false,
          "sAjaxSource" : "https://indodax.com/api/summaries",
          "fnServerData" : function(sSource, aoData, fnCallback) {
            $.getJSON( sSource, aoData, function (data) { 
              columnNames = Object.keys(data.tickers);
              var combie = [];
              for (var i in columnNames) {
                var prices_24h = data.prices_24h[columnNames[i].replace("_","")];
                var namecur   = columnNames[i];
                var coinname  = data.tickers[columnNames[i]]['name'];
                var tickers   = data.tickers[columnNames[i]]['last'];
                var percent   = ((prices_24h - tickers) / prices_24h * 100).toFixed(2);
                
                combie[i] = {
                    // prices_24h,
                    namecur,
                    coinname,
                    tickers,
                    percent
                };

              }
              console.log( JSON.parse('{"data":'+JSON.stringify(combie)+'}') );
              fnCallback( JSON.parse('{"data":'+JSON.stringify(combie)+'}') );
            } );
          },
          "ordering": false,
          "columns": [
            { 
              "data": "nomer",
              "render": function ( data, type, full, meta ) {
                return '';
              },
            },
            { 
              "data": "namecur",
              "render": function ( data, type, full, meta ) {
                return '<div id="#'+data.split("_")[0]+'" class="logo_svg-22 '+ data.split("_")[0] +'-color"></div> '+data.replace("_","/").toUpperCase();
              },
            },
            { 
              "data": "coinname",
            },
            // { 
            //   "data": "prices_24h",
            //   render: $.fn.dataTable.render.number( '.', '', 0, 'Rp ' ) 
            // },
            { 
              "data": "tickers",
              render: $.fn.dataTable.render.number( '.', '', 0, 'Rp ' ) 
            },
            { 
              "data": "percent",
              "render": function ( data, type, full, meta ) {
                return +data+'%';
              }
            },
          ],
          "preDrawCallback": function( settings ) {
            scrollPosition = $(".dataTables_scrollBody").scrollTop();
          },
          "drawCallback": function( settings ) {
            $(".dataTables_scrollBody").scrollTop(scrollPosition);
            if(typeof rowIndex != 'undefined') {
              table.row(rowIndex).nodes().to$().addClass('row_selected');            
            }
          },
          "paging":     false,
          "rowCallback": function (row, data, index) {
            node = this.api().row(row).nodes().to$();
            if (data['namecur'].split("_")[1] == 'usdt') {
              $(row).hide();
            }
            if(data['percent'] < 0){
              // set 5 if used prices_24h
              $('td:eq(4)', row).css({
                'color': 'green',
              }).html(data['percent'].replace("-","")+'&#37;<i id="arrow-up" style="font-size:13px;margin-left:5px;">&#9650;</i>');
              node.addClass('high_market increased');
              
            }
            else if(data['percent'] > 0){
              // set 5 if used prices_24h
              $('td:eq(4)', row).css({
                'color': 'red',
              }).html(data['percent']+'&#37;<i id="arrow-down" style="font-size:13px;margin-left:5px;">&#9660;</i>');
              node.addClass('high_market decreased');
            }
            else {
              // set 5 if used prices_24h
              $('td:eq(4)', row).css({
                'color': 'grey',
                'max-width':'20px'
              }).html(data['percent']+'&#37;<i id="arrow-same" style="font-size:20px;margin-left:5px;">-</i>');
            }
              // set 5 if used prices_24h
            $('td:eq(4)', row).css({
              'text-align': 'right',
              'margin': '0 auto',
              'font-weight':'800',
              'text-transform':'uppercase'
            })
            // set td:eq(0), td:eq(1), td:eq(3), td:eq(4) if used prices_24h
            $('td:eq(0), td:eq(1), td:eq(3)', row).css({
              'color': 'black',
              'text-transform':'uppercase'
            })
            $('td:eq(2)', row).css({
              'color': 'black',
              'text-transform':'capitalize'
            })
          },

        });

        remote.on( 'order.dt search.dt', function () {
          remote.column(0, {
            search:'applied', 
            order:'applied'
          }).nodes().each( function (cell, i) {
            cell.innerHTML = i+1+'.';
          } );
        } ).draw();        // remote.order.listener('#example th:eq(1)', 0);
        $("#example tbody tr").ready(function(e) {
          let UPDATE = 30000;
          var timer2 = "30";
          var interval = setInterval(function() {
            // var timer = timer2.split(':');
            //by parsing integer, I avoid all extra string processing
            // var minutes = parseInt(timer[0], 10);
            var seconds = parseInt(timer2, 10);
            --seconds;
            // minutes = (seconds < 0) ? --minutes : minutes;
            // if (minutes < 0) clearInterval(interval);
            seconds = (seconds < 0) ? 29 : seconds;
            seconds = (seconds < 10) ? '0' + seconds : seconds;
            //minutes = (minutes < 10) ? minutes : minutes;
            $('.countdown').html(seconds);
            timer2 = seconds;
          }, 1000);

          setInterval( function () {
            
            
            remote.ajax.reload( null, false );
            
          }, UPDATE );
        });
      })

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.