<!--dán trước thẻ </body>-->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var _widget_settings = {
 positions: 'bottom right',//thay right thành left nếu muốn hiển thị bên trái
 support: {
  staff: {
   name: 'Minh Nguyệt',
   image: 'https://1.bp.blogspot.com/-mvLtT-Kn4t0/X4XL74DjrgI/AAAAAAAAV_w/4wcvvKhZXaMPOtVP1y9z9wYE-CmeZ1MywCLcBGAsYHQ/s100/lien-he-1.jpg',
   messages: 'Không biết em có thể hỗ trợ gì cho anh/chị không ạ?'
  }
 },
 buttons: {
  contact: {
   visible: 'true',//true hiển thị & false không hiển thị
   id: 'https://www.ntlruby.com/p/lien-he.html',
   messages: 'Liên hệ'
  },
  email: {
   visible: 'true',
   id: '[email protected]',
   messages: 'Gửi email'
  },
  call: {
   visible: 'true',
   id: '0900123456',
   messages: 'Gọi điện'
  },
  sms: {
   visible: 'true',
   id: '0900123456',
   messages: 'Nhắn tin'
  },
  viber: {
   visible: 'false',
   id: 'vhost.vn',
   messages: 'Chat Viber'
  },
  telegram: {
   visible: 'false',
   id: 'vHostbot',
   messages: 'Chat Telegram'
  },
  zalo: {
   visible: 'true',
   id: '0900123456',
   messages: 'Chat Zalo'
  },
  facebook: {
   visible: 'true',
   id: 'NTLRUBYfanpage',
   messages: 'Chat Facebook'
  }
 }
}
//]]></script>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js'></script>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/0g338x7mvg1x64z/contact-button-widget.js'></script>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.