<!--İsterseniz bu şekilde yönlendirme yapabilirsiniz.-->
<a href="yonlendirilecekSayfa.html">Yönlendirilen Sayfa 1</a>

<br />

<!--İsterseniz bu şekilde yönlendirme yapabilirsiniz aynı işi görmektedir.-->
<a href="./yonlendirilecekSayfa.html">Yönlendirilen Sayfa 2</a>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.