<!-- Gradientni tepadan pastga berish  -->
<div class="tepadan-pastga">
    
</div>
/* Gradientni tepadan pastga berish */
.tepadan-pastga {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background: linear-gradient(to bottom , #6253F0 , #0ED4F7 );
}

/* Element tashqarisidan joy tashlamasligi uchun */
body {
  margin: 0;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.