<!-- Backgroundga gradient berish -->
<div class="gradient">
  
</div>
/* Backgroundga gradient berish */
.gradient {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background: linear-gradient(#F12AB8 , #FBBCB6);
}

/* Element tashqarisidan joy tashlamasligi uchun -----*/
body {
  margin: 0;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.