<main>
 <p>
  <strong>เลือกฟอนต์:</strong>
 </p>
 <ul>
  <li>
   <a class="active font-sans" onclick="notoSans()"><em>Noto Sans Thai</em></a>
  </li>
  <li>
   <a class="font-serif" onclick="notoSerif()"><em>Noto Serif Thai</em></a>
  </li>
 </ul>
 <p>
  <textarea rows="20" placeholder="พิมพ์ข้อความที่นี่เพื่อทดสอบ"></textarea>
 </p>
 <h2>ตัวอย่างบทความ</h2>
 <small><em>ที่มา
   <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B" target="_blank">Wikipedia</a>
  </em></small>
 <p>
  ไทป์เฟซ หรือ ฟอนต์ หรือในชื่อไทยว่า ชุดแบบอักษร (อังกฤษ: typeface หรือ
  font) คือชุดของรูปอักขระ (glyph)
  ที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเป็นเอกภาพด้วยรูปแบบเฉพาะตัว
  ไทป์เฟซอาจประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน
  และอาจรวมไปถึงอักษรภาพ (ideogram) เช่นอักษรจีนหรือสัญลักษณ์ต่างๆ
  เช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือทางเทคนิค
 </p>
 <h3>ความแตกต่างของไทป์เฟซกับฟอนต์</h3>
 <p>
  บุคคลทั่วไปมักใช้คำว่า ฟอนต์ (font/fount) เรียกแทนไทป์เฟซ
  หรือใช้เรียกสลับกัน แต่ในความจริงแล้วมีความหมายที่แตกต่างกัน
  ไทป์เฟซหมายถึงชุดตัวอักษรที่มีรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เล็กเท่าไร
  เช่น Arial, Arial Bold, Arial Italic และ Arial Bold Italic
  ต่างเป็นไทป์เฟซคนละชนิดกัน
  ส่วนฟอนต์จะหมายถึงชุดตัวอักษรที่มีทั้งไทป์เฟซและขนาดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
  Arial 12 พอยต์ก็เป็นฟอนต์หนึ่ง Arial 14 พอยต์ก็เป็นฟอนต์หนึ่ง Arial Bold
  14 พอยต์ก็เป็นอีกฟอนต์หนึ่ง เป็นต้น ในการสร้างเอกสารแบบดิจิทัล
  ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้เองในคอมพิวเตอร์
  ทำให้ความแตกต่างของไทป์เฟซกับฟอนต์จึงลดความสำคัญลงไป
 </p>
 <p>
  สำหรับตระกูลหรือสกุลของตัวอักษร (font/type family)
  มีความหมายกว้างกว่าไทป์เฟซ กล่าวคือ
  แบบตัวอักษรชื่อเดียวกันที่อาจมีรูปแบบต่างๆ กัน
  ถือเป็นแบบอักษรตระกูลเดียวกัน โดยปกติจะมี 4 รูปแบบคือ roman, italic, bold,
  bold italic แบบอักษรบางตระกูลอาจมี narrow, condensed หรือ black
  อยู่ด้วยก็ได้ ดังนั้น Arial, Arial Bold, Arial Italic และ Arial Bold
  Italic ทั้งหมดเป็นแบบอักษรในตระกูล Arial ในขณะที่ Helvetica หรือ Courier
  ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่ง
 </p>
 <hr />
 <h2>คำไทยแบบสุ่ม</h2>
 <small><em>สร้างด้วย
   <a href="http://lorem.in.th" target="_blank">lorem.in.th</a></em></small>
 <p>
  ศิลปากรคอมเมนท์เทเลกราฟ มั้ยฟิวเจอร์สโตร์ แฟกซ์ ถ่ายทำแพลนเพนตากอนแมชีน
  วอลนัทคอมเมนท์แชมป์พรีเมียม แอปเปิ้ล ปิโตรเคมีเซ็นเตอร์ไฮเปอร์ ต่อรอง
  บอยคอตต์ไฮบริดวีไอพี แอปเปิลแอคทีฟแชมเปี้ยนโพลล์ไฟลท์ คอนเทนเนอร์
  กีวีซีอีโอ เซ่นไหว้ไดเอ็ตเปราะบางวอล์ก มาเฟียแฟร์วันเวย์ฮาโลวีน
  อุรังคธาตุยิวศากยบุตรเกรย์ละติน ไฟแนนซ์สามแยกแจ็กพอตเหมย
 </p>
 <p>
  ปทุมธานีอ่างขางบุรีรัมย์ล้านช้างน่าน สมุทรสาคร
  แม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชล้านช้างพังงาพัทลุง
  อำนาจเจริญล้านนากรุงเทพนครปฐมอุดรธานี
  ปัตตานีแม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์นครพนมอยุธยา มหาสารคามระนองกาญจนบุรีสตูลถลาง
  จตุจักรลำปาง นราธิวาสปทุมธานีชัยภูมิราชบุรี
  สระบุรีแม่ฮ่องสอนทวาราวดีลาดพร้าว สุราษฎร์มหาสารคามรังสิตสุรินทร์มุกดาหาร
  กาญจนบุรีถลางหนองบัวลำภู ลันตาจันทบุรี นราธิวาส อุตรดิตถ์สมุทรปราการ
  นราธิวาสสุรินทร์อ่างทองพิจิตร
 </p>
 <p>
  คึ่นฉ่ายหยอมแหยมพลูโตเนียมทิฏฐิคาทอลิค อีรุงตุงนังหยอยทรมาณ กุฎฐังฃวด
  ทิฏฐิพนิชพากษ์ ศรีษะอัตคัตบ๊องแบ๊ว อะดรีนาลีน เฟิร์น ยากี้อัตคัตอุลตรา
  วิศิษฐ์พยักเพยิดทิฏฐิสาราณียากรโปรเตสแตนท์ สุกี้ยากี้ ฤาษีโอกาศคลีนิค
  แคตตาล็อกสัตตสดกล็อคสาราณียากร กุฎฐังวันทยาหัตถ์วันทยาหัตถ์
  คลีนิกโปรเตสแตนท์ กงเต็กพากษ์ ทิฏฐิแซ่ด
 </p>
 <p>
  ฟลูออเรสเซนซ์แอสพาร์แตมอันโดรเมดาอินทิกรัล
  พอลิเมอร์เวก้าเมทริกซ์ออโรร่าเคอราติน พันธุศาสตร์สเกลาร์
  แกนีมีดฟลูออเรสเซนซ์เมทริกซ์ อันโดรเมดา พันธุศาสตร์คอนดักเตอร์ไคโตซาน
  ฟอสซิล เคอราตินไดออกไซด์ไดนามิกไซบอร์ก อะซีโตนดอปเพลอร์อัลตราซาวนด์
  เมลามีนไฮดรอกไซด์แคสสินี ซิริอุส ควอนตัมคอปเปอร์ คอนดักเตอร์
  ฟลูออไรด์จุลชีววิทยาอัลตราซาวด์ ออกเทนเอ็กซ์โพเนนเชียลแอนดรอยด์ออกเทน
  โครมาโทกราฟีเพอร์ออกไซด์โมเมนตัมเนกาตีฟอะลูมินา
 </p>
</main>
@font-face {
 font-family: "Noto Sans Thai";
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSansThai/NotoSansThai-Regular.woff2")
   format("woff2"),
  url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSansThai/NotoSansThai-Regular.woff")
   format("woff");
}

@font-face {
 font-family: "Noto Sans Thai";
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSansThai/NotoSansThai-Bold.woff2")
   format("woff2"),
  url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSansThai/NotoSansThai-Bold.woff")
   format("woff");
}

@font-face {
 font-family: "Noto Serif Thai";
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSerifThai/NotoSerifThai-Regular.woff2")
   format("woff2"),
  url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSerifThai/NotoSerifThai-Regular.woff")
   format("woff");
}

@font-face {
 font-family: "Noto Serif Thai";
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSerifThai/NotoSerifThai-Bold.woff2")
   format("woff2"),
  url("https://cdn.lazywasabi.net/fonts/NotoSerifThai/NotoSerifThai-Bold.woff")
   format("woff");
}

body {
 font-family: "Noto Sans Thai", system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
  "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans",
  "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
}

body.serif {
 font-family: "Noto Serif Thai", Lora, Georgia, Cambria, "Times New Roman",
  Times, serif;
}

textarea {
 height: 8.8em;
}

textarea::placeholder {
 color: #212121;
}

a {
 cursor: pointer;
}

a.active {
 font-weight: bold;
}
var body = document.body;
var fontSans = document.querySelector(".font-sans");
var fontSerif = document.querySelector(".font-serif");

function notoSerif() {
 body.classList.add("serif");
 fontSerif.classList.add("active");
 fontSans.classList.remove("active");
}

function notoSans() {
 body.classList.remove("serif");
 fontSerif.classList.remove("active");
 fontSans.classList.add("active");
}

External CSS

 1. https://unpkg.com/awsm.css@3.0.6/dist/awsm.min.css

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.