Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>awk – OK za Unixoide</title>

<meta name="description" content="U tekstualne datoteke pohranjuje se
 veliki dio podataka na Mreži i diskovima računala. Rad s takvim
 datotekama jednostavan je uz pomoć raznih programskih pomagala kojima
 su blagoslovljeni korisnici GNU/Linuxa i ostalih operacijskih sustava
 uskladivih s Unixom, a među njima je awk. To je programski jezik
 koji se može brzo i lako naučiti te primijeniti za stvarne programske
 zadatke.">

<meta name="author" content="KP.">
<meta name="generator" content="handmade with the Vim editor">

<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="googlebot" content="index, follow">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<style>
html {
 color: Black;
 font-family: Georgia, serif;
 line-height: 1.5;
}
#clanak {
 margin: 0 auto;
 width: 30em;
}
h1 {
 font-variant: small-caps;
}
kbd, code {
 font-family: Monaco, monospace;
 font-weight: bold;
}
a:link {
 color: SteelBlue;
 font-weight: bold;
 text-decoration: none;
}
a:visited {
 color: SteelBlue;
 font-weight: bold;
 text-decoration: none;
}
a:hover {
 color: Black;
 font-weight: bold;
}
@media screen and (max-width: 480px) {
 #clanak {
  width: 100%;
  line-height: 1.6em;
 }
}
</style>

</head>

<body>

<div id="clanak">

<p>
&nbsp;
</p>

<h1>
awk – OK za Unixoide
</h1>

<p>
&nbsp;
</p>

<p>
<strong>Sadržaj</strong>
</p>

<ol>
<li>
<a href="#Sola">Sola scriptura</a>
</li>
<li>
<a href="#Primjena">lz definicije i povijesti u primjenu</a>
</li>
<li>
<a href="#Gradja">Kako je građen awk-program?</a>
</li>
<li>
<a href="#Izvrsavanje">Kako se izvršava awk-program?</a>
</li>
</ol>

<p>
&nbsp;
</p>

<p>
<strong>U tekstualne datoteke pohranjuje se veliki dio podataka na Mreži i diskovima računala. Rad s takvim datotekama jednostavan je s raznim programskim pomagalima kojima su blagoslovljeni korisnici Linuxa i ostalih operacijskih sustava uskladivih s Unixom.</strong>
</p>

<p>
<em>awk</em> je programski jezik koji se može brzo i lako naučiti te primijeniti za stvarne programske zadatke. Smiješni naziv awka (izgovara se &quot;ok&quot;) potječe od početnih slova prezimena njegovih tvoraca: Aho, Weinberger, Kernighan. Posljednji iz trojke, Brian Kernighan, sudjelovao je s Dennisom Ritchiejem u osmišljavanju[<a href="#errata1">1</a>] programskog jezika C. Za awk se može reći da je klasičan među programskim jezicima na isti način kao što je &quot;buba&quot; među automobilima. &quot;Buba&quot; se koristi već tri desetljeća[<a href="#errata2">2</a>], a mnoge su i danas na asfaltnim stazama.
</p>

<p>
&nbsp;
</p>

<h2 id="Sola">
Sola scriptura
</h2>

<p>
Dobro je odmah pogledati jednu od stvarnih mogućnosti awka; ako treba provjeriti postoje li u tekstualnoj datoteci reci čija dužina premašuje 80 znakova, awk je pravi alat za takav posao:
</p>

<p>
<kbd>awk &apos;length &gt; 80&apos; ulazna_datoteka</kbd>
</p>

<p>
Prikazana awk-naredba prikazuje na ekranu računala sve retke ulazne datoteke koji su duži od 80 znakova. Unutar apostrofa (znak&nbsp;<kbd>&apos;</kbd>) smješten je cijeli awk-program. Da, s programskim jezikom awk moguće je pisati programe veličine svega nekoliko znakova.
</p>

<p>
&nbsp;
</p>

<h2 id="Primjena">
lz definicije i povijesti u primjenu
</h2>

<p>
Kako je s awkom moguće pretraživati sadržaj datoteke? Redovi datoteke u kojima je riječ &quot;Lynx&quot; mogu se prikazati uz pomoć ovakvog awk-programa:
</p>

<p>
<code>/Lynx/ { print }</code>
</p>

<p>
Tražena riječ je postavljena unutar kosih crta; vitičastim zagradama omeđena je naredba za ispis – <code>print</code>. Ako se izvorni kod awka iz prethodnog primjera pohrani u tekstualnu datoteku – <em>skriptu</em> – ta se skripta izvršava awk-naredbom 
</p>

<p>
<kbd>awk -f skripta ulazna_datoteka</kbd>
</p>

<p>
U prvom programskom primjeru cijeli program napisan je u retku za upis naredbi; u takvom slučaju awk-naredba ima ovakav izgled:
</p>

<p>
<kbd>awk &apos;program&apos; datoteka</kbd>
</p>

<p>
Rezultate pretraživanja awk prikazuje na ekranu, ali je te izlazne podatke moguće preusmjeriti u tekstualnu datoteku. Preusmjeravanje (engl. <em lang="en">redirection</em>) izlaznih podataka obrade moguće je primjenom znaka&nbsp;<kbd>&gt;</kbd> zadati u retku za upis naredbi ili u samom awk-programu.
</p>

<p>
Primjer – preusmjeravanje u retku za upis naredbi:
</p>

<p>
<kbd>awk -f skripta ulazna_datoteka &gt; izlazna_datoteka</kbd>
</p>

<p>
Više informacija o awku možete doznati na adresi:
www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis400/awk/awk.html&nbsp;[<a href="#errata3">3</a>]
</p>

<p>
Awk-program ne mijenja sadržaj ulazne (izvorne) datoteke; on je samo čita. Rezultat obrade izvorne datoteke awkom prikazuje se na standardnom izlazu računala, ekranu, ili se preusmjerava u novu tekstualnu datoteku.
</p>

<p>
&nbsp;
</p>

<h2 id="Gradja">
Kako je građen awk-program?
</h2>

<p>
awk je &quot;totalno drukčiji od drugih&quot; programskih jezika. To se pogotovo očituje u građi awk-programa. Struktura awk-programa može se prikazati kao niz naloga koji su sastavljeni od parova <em>uzoraka</em> i <em>naredbi</em>:
</p>

<p>
<code>
uzorak { naredbe } <br>
uzorak { naredbe } <br>
...
</code>
</p>

<p>
Uobičajena struktura awk-programa vidljiva je u drugom programskom primjeru: uzorak je <code>/Lynx/</code>, a naredba <code>print</code> postavljena je unutar vitičastih zagrada. Uzorak (engl. <em lang="en">pattern</em>) može biti <em>regularni izraz</em>. Regularni izrazi predstavljaju posebni način izražavanja traženoga niza znakova. Najjednostavniji primjer regularnog izraza u awku jest riječ unutar kosih crta npr. <code>/Lynx/</code>. Primjer složenijega regularnog izraza jest
</p>

<p>
<code>/[Ll]ynx/</code>
</p>

<p>
koji odgovara riječima &quot;Lynx&quot; ili &quot;lynx&quot;.
</p>

<p>
Program iz prvog primjera ima samo uzorak. Ta se vrsta uzorka u awku naziva relacijski uzorak i podrazumijeva usporedbu dviju vrijednosti. Dva su posebna uzorka unutar strukture awk-programa: <code>BEGIN</code> i <code>END</code>. Naredbe uzorka <code>BEGIN</code> izvršavaju se prije nego što se učita prvi zapis ulaznih datoteka. Uzorak <code>END</code> namijenjen je za izvršavanje niza naredbi nakon što su pročitani svi ulazni podaci.
</p>

<p>
Awk raspoznaje <em>polja</em> unutar učitanog reda tekstualne datoteke; predodređeni znak za razdvajanje polja unutar zapisa (retka) jest <em>znak razmaka</em>. Oznaka polja sastavljena je od znaka&nbsp;<code>$</code> i <em>broja polja</em> prema poretku &quot;slijeva na desno&quot; (oznaka&nbsp;<code>$0</code> odnosi se na čitavi zapis). Ako je u polju pohranjen <em>broj</em>, moguće ga je primijeniti u nekakvom izračunu. U sljedećem programskom primjeru prikazan je awk-program koji iz izlaznih podataka naredbe <kbd>ls</kbd> zbraja veličine datoteka s nastavkom <kbd>.txt</kbd> (to je polje <code>$5</code> u retku) te prikazuje zbroj na zaslonu:
</p>

<p>
<kbd>ls -l *.txt | awk &apos;( s += $5 ) END { print s }&apos;</kbd>
</p>

<p>
U ovom primjeru izlaz naredbe ls proslijeđen je (engl. <em lang="en">piping</em>) awku uz primjenu znaka&nbsp;<kbd>|</kbd>.
</p>

<p>
&nbsp;
</p>

<h2 id="Izvrsavanje">
Kako se izvršava awk-program?
</h2>

<p>
awk je u većini svojih izvedbi ostvaren kao <em lang="en">interpreter</em>, dakle čita naredbe izvornog koda, prevodi ih u kôd razumljiv računalu i odmah izvodi. awk-interpreter učitava redak po redak ulazne datoteke. Za svaki učitani redak provjerava odgovara li mu uzorak naloga; ako je uzorak pronađen u retku, nad njim se izvršavaju naredbe naloga. Taj se postupak ponavlja sa svakim nalogom awk-programa. Ako nalog ima samo uzorak, awk će na standardni izlaz poslati svaki redak u kojem je pronađen taj uzorak. Takav slučaj prikazan je u prvom programskom primjeru. Nalog koji nema uzorka, nego samo naredbe, bit će izvršen nad svakim pročitanim retkom ulazne datoteke (ili više datoteka).
</p>

<p>
O awku bi se moglo još puno pisati, ali je od toga važnije da ga još danas isprobate na svojem računalu.
</p>

<p>
&nbsp;
</p>

<p>
<strong>Errata</strong>
</p>
<p id="errata1">[1] dokumentiranju</p>
<p id="errata2">[2] već desetljećima</p>
<p id="errata3">[3] Web-adresa više nije aktualna. Wikipedia donosi detaljni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/AWK">članak o awku</a>.</p>

<p>
&nbsp;
</p>

</div> 

</body>

</html>

       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console