cssAudio - Activefile-genericCSS - ActiveGeneric - ActiveHTML - ActiveImage - ActiveJS - ActiveSVG - ActiveText - Activefile-genericVideo - ActiveLovehtmlicon-new-collectionicon-personicon-teamlog-outoctocatpop-outspinnerstartv

Pen Settings

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External CSS

These stylesheets will be added in this order and before the code you write in the CSS editor. You can also add another Pen here, and it will pull the CSS from it. Try typing "font" or "ribbon" below.

Quick-add: + add another resource

Add External JavaScript

These scripts will run in this order and before the code in the JavaScript editor. You can also link to another Pen here, and it will run the JavaScript from it. Also try typing the name of any popular library.

Quick-add: + add another resource

Code Indentation

     

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

      
       <div class="parent">
  <div class="child">
    element 1
  </div>
  <div class="child">
    element 2
  </div>
  <div class="child">
    element 3
  </div>
  <div class="child">
    element 4
  </div>
  <div class="child right">
    element 5
  </div>
</div>
      
     
!
      
       .parent {
  /* 
  tlo i border nie dzialaja, bo wszystkie dzieci maja float 
  zeby to naprawić trzeba uzyc jakiejs techniki:
  1) dodanie klasy clearfix dla rodzica - najczęściej używana
  2) overflow:auto/hidden dla rodzica
  3) dodanie div[style*="clear:both"] do rodzica - niby kiepskie rozwiazanie, ale czasami potrzebne
  
  odkomentuj poniższy overflow by naprawić problem
  odkomentowujemy będąc na danej linijce i ctrl + /
  działa w większości edytorów...
  */
  background:#2EC4B6; 
/*   overflow:auto; */
  border:1px solid #666;
}

.child {
  background:#E71D36;
  color:#fff;
  border:1px solid #fff;
  padding:20px;
  float:left;
}

.child.right {
  float:right;
}
      
     
!
999px
Loading ..................

Console