Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <html>

<head>
</head>

<body>
 <div class="maincont">

  <P class="bsc">Web-design ja CSS:n perusteet</P>

  <!-- Jaitaa: 30-70pr palsta -->
  <h2>CSS - mitä ja miksi?</h2>

  <div class="7030pr-spanner">
   <P>
    CSS on webin muotosuunnittelukieli. CSS-lausekkeita kirjoittamalla voidaan:
    <ul>
     <LI>valita tekstin fontti sekä pistekoko</LI>
     <LI>valita tekstille erilaisia tehosteita, kuten alleviivaus, lihavointi tai kursivointi (<em>"sivulle vino" teksti</em>)</LI>
     <LI>asemoida web-sivun eri elementit haluttuihin paikkoihin, toistensa suhteen</LI>
     <li>tehdä animaatioita: liukumia, pyörityksiä, värien ja kontrastin muutoksia; liu'utuksia läpinäkyväksi, takaisin, jne; vain mielikuvitus rajana..</li>
     <li>Luoda web-sivun tai sovelluksen painikkeille "luonnetta", siten että ne tuntuvat mukavammilta käyttää</li>
     <li>alentaa kynnystä käyttää sovellusta</li>
    </ul>
   </P>
  </div>

  <h3>Miten CSS:ää kirjoitetaan</h3>
  <pre class="codetip">
.luokkanimi {
  attribuutti: arvo;
  attribuutti: arvo;
}
</pre>

  <h2>CSS3</h2>

  <!-- Invisible content for now, later on
we can paginate or toggle this in some 
container -->
  <div class="invis">
   <P>P määrittää tekstikappaleen (paragraph)
    <br/>Ilman mitään tyylimääreitä se näyttää tältä, mitä luet tällä hetkellä. Fonttina on dokumentin perusfontti, usein käytännössä Arial tai Times New Roman. Tekstin koko ja muut tyylit ovat myös määritelty säännöstön mukaisesti.
   </P>
</div>

  <h2>Box-model</h2>
  
  <div id="thebox">
   Selvä!
  </div>
  
</body>

</html>
       
      
!

CSS

       
        
/* Asetetaan kaikki sisältö pääsivulla
  yhden containerin sisään. Näin on
  helppo saada päätyyli kaikelle 
  sisällölle. 
  luokka "maincont", rajaa palstan
  leveyden ja reunustaa sen. Asettaa
  taustavärin. */
.maincont {
 width: 75%;
 border-style: solid 2px #DDD;
 background-color: #DDF;
 padding: 5px;
}

/* Styling a sand/dry golden look */
.bsc {
 background-color: #DDD;
 font-family: Roboto, Verdana, Arial;
 color: #222;
 font-size: 2em;
 padding: 5px;
 box-shadow: 0 0 4px 1px #444;
}

.sint {
 /* background-color: '#7986CB'; */
 background-color: #C5CAE9;
 font-family: Roboto, Verdana, Arial;
 padding: 3px;
}

.codetip {
 background-color: #D0D000;
 font-family: Courier New, Roboto, Times New Roman;
 opacity: 0.75;
 color: #222;
}

/* Actual code within a 'sint' class, <pre> tag */
pre.codetip { 
 background-color: #CCC;
 color: #000;
 font-weight: bold;
}

/* Invisible element has just the 'display' attribute
  value as "none" */
.invis {
 display: none;
}

.7030pr-spanner {
 background-color: red; 
}

/* TheBox nyättää miten box-mallin eri 
  alueet sijaitsevat toisiinsa nähden */

#thebox { 
 background-color: black;
 color: white;
 padding: 5px;
 padding-left: 1em;
 border-left: 5px rgba(255,255,255,.75);
} 
       
      
!

JS

       
        
/* Delete a class from elmt */
function remClass() {
 // Find the node, remove the attribute 
 // named 'className'
 var varbox_node = document.getElementById('varbox');
 varbox_node.innerHTML = 'fetched!';
 var fetched = document.getElementById(elmt);
 // var varbox_node = document.getElementById('varbox');
 if (!fetched) { return; } 
 // Ok, we got the element, but just to be 
 // sure we do 2 checks; first we check 
 // that the result is of type Element
 if (typeof !== "Element") {
   varbox_node.innerHTML = 'ERROR!';
 }
}

// Query all leaves (leaf nodes) of a HTML
// DOM element 
function inventory(elmt) {
 // Writes a alert box of all node's 
 // leaves
 var child_nodes = parent.childNodes;
 console.log("How many children:" + child_nodes.length); // let's assume "2"
 // Create and chain it to existing. Note the reversed order in
 // source code: inner things happen first, within () parentheses
 parent.appendChild(document.createElement('div'));
 console.log(child_nodes.length); // outputs "3"
}


       
      
!
999px

Console