<div class="tron-skyline">
  <div class="skyline">
    <div class="sky">
     <div class="stars"></div>
     <div class="lights">
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
      </div>
     <div class="moon">
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
      </div>
     <div class="planet"></div>
    </div>
    <div class="city">
      <div class="city-back">
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="tip"></span>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="tip"></span>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="tip"></span>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
        </div>
      </div>
      <div class="city-middle">
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="city-front">
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="tip"></span>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
        <div>
          <span class="windows">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
          </span>
          <span class="building-shadow"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="city-base"></div>
    </div>
  </div>
  <div class="tron-grid">
    <div>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
    </div>
    <div>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
    </div>
    <div>
      <h1>Jordi Rué</h1>
      <h2>JordiRue.com</h2>
    </div>
  </div>
</div>
/*
 Variables
*/

/* Colors */
$tron-white: #f1f1f1;
$tron-black: #010101;

/* Sky */
$sky-1: rgb(255,12,184);
$sky-2: rgb(193,70,161);
$sky-3: rgb(31,42,107);

/* Grid */
$grid-1: rgb(0,104,189);
$grid-2: rgb(0,93,172);
$grid-3: rgb(2,43,96);
$grid-4: rgb(7,26,49);
$grid-line: rgb(41,137,216);
$grid-line-shadow: rgba(41,137,216,.6);

/* Lights */
$light-01: linear-gradient(to bottom,rgba(183,222,237,1) 0%,rgba(33,180,226,1) 15%,rgba(113,206,239,.5) 50%,rgba(183,222,237,.2) 100%);
$light-02: $light-01;
$light-03: linear-gradient(to bottom,rgba(206,4,4,1) 1%,rgba(204,110,110,1) 78%,rgba(204,120,120,1) 100%);
$light-04: linear-gradient(to bottom,rgba(183,222,237,1) 0%,rgba(33,180,226,1) 2%,rgba(33,180,226,.6) 15%,rgba(113,206,239,.3) 50%,rgba(183,222,237,.1) 100%);
$light-05: $light-03;
$light-06: linear-gradient(to bottom,rgba(206,4,4,1) 1%,rgba(204,110,110,.8) 58%,rgba(204,120,120,.2) 100%);
$light-07: linear-gradient(to bottom,rgba(206,4,4,1) 1%,rgba(204,67,67,1) 54%,rgba(204,120,120,1) 70%,rgba(255,61,61,1) 90%,rgba(255,12,184,1) 100%);
$light-08: linear-gradient(to bottom,rgba(206,4,4,1) 1%,rgba(204,110,110,.8) 58%,rgba(204,120,120,.2) 100%);
$light-09: $light-07;
$light-10: linear-gradient(to bottom,rgba(183,222,237,1) 0%,rgba(33,180,226,1) 3%,rgba(33,180,226,.6) 25%,rgba(113,206,239,.2) 70%,rgba(183,222,237,.1) 100%);
$light-11: linear-gradient(to bottom,rgba(206,4,4,1) 1%,rgba(204,110,110,.8) 58%,rgba(204,120,120,.2) 100%);
$light-12: linear-gradient(to bottom,rgba(206,4,4,1) 1%,rgba(204,67,67,1) 54%,rgba(204,120,120,1) 60%,rgba(255,61,61,1) 90%,rgba(255,12,184,1) 100%);
$light-13: $light-07;
$light-14: linear-gradient(to bottom,rgba(183,222,237,1) 0%,rgba(33,180,226,1) 5%,rgba(33,180,226,.4) 15%,rgba(113,206,239,.2) 50%,rgba(183,222,237,.1) 100%);
$light-15: $light-07;
$light-16: linear-gradient(to bottom,rgba(244,227,225,1) 0%,rgba(248,252,42,1) 98%);
$light-17: $light-07;
$light-18: linear-gradient(to right,rgba(248,80,50,1) 0%,rgba(241,111,92,1) 15%,rgba(244,227,225,1) 43%,rgba(240,47,23,1) 65%,rgba(248,252,42,1) 100%);
$light-19: linear-gradient(to bottom,rgba(255,12,184,.1) 0%,rgba(193,70,161,1) 20%,rgba(33,180,226,1) 30%,rgba(33,180,226,.4) 40%,rgba(193,70,161,.2) 50%,rgba(255,12,184,.1) 100%);
$light-20: linear-gradient(to bottom,rgba(255, 12, 184, 1) 0%,rgba(193, 70, 161,1) 20%,rgba(193, 70, 161, .5) 100%);
$light-21: linear-gradient(to right,rgba(248,80,50,1) 0%,rgba(241,111,92,1) 10%,rgba(240,73,0,1) 65%,rgba(252,68,0,1) 100%);
$light-22: linear-gradient(to bottom,rgba(33,180,226,1) 0%,rgba(33,180,226,.4) 90%,rgba(193,70,161,.2) 95%,rgba(255,12,184,.1) 100%);

/* Houses */
$house-bg: linear-gradient(to bottom, $grid-3 0%,$grid-2 100%);
$house-bg-rooftop: linear-gradient(to bottom, $grid-3 0%,$grid-2 20%,$grid-2 100%);
$house-border: solid 1px rgba(255,255,255,.1);
$house-shadow: rgba(5,116,210,0.2);
$box-shadow-left-1: 10px 0 0 $grid-3;
$box-shadow-left-2: 5px 0 0 $grid-3;
$box-shadow-right-1: -10px 0 0 $grid-3;
$box-shadow-right-2: -5px 0 0 $grid-3;
$tip-light: rgb(248,252,42);
$base-1: rgb(115,193,242);
$base-2: rgb(189,224,247);

/* Moon */
$moon-shadow: rgb(190,255,255);
$mon-hole-1: rgb(69,93,143);
$mon-hole-2: rgb(141,190,210);
$mon-hole-3: rgb(143,185,202);
$mon-hole-4: rgb(52,79,135);

/* Planet */
$planet-1: rgb(172,48,0);
$planet-2: rgb(116,32,0);
$planet-3: rgb(54,14,0);
$planet-4: rgb(215,58,0);
$planet-5: rgb(87,24,0);
$planet-6: rgb(255,110,60);

/* Windows lights */
$window-color-1: rgb(30,180,226);
$window-color-2: rgb(180,230,250);
$window-color-3: rgb(255,250,0);
$win-light-01: linear-gradient(to bottom, $window-color-1, $window-color-1 5%,transparent 5%,transparent 10%, $window-color-1 10%);
$win-light-02: linear-gradient(to right, $window-color-1, $window-color-1 5%,transparent 5%,transparent 15%, $window-color-1 15%);
$win-light-03: linear-gradient(to right, $window-color-2, $window-color-1 5%,transparent 5%,transparent 15%, $window-color-2 15%);
$win-light-04: linear-gradient(to top, $window-color-1, $window-color-1 5%,transparent 5%,transparent 15%, $window-color-1 15%, $window-color-1 25%,transparent 25%,transparent 35%, $window-color-2 35%);
$win-light-05: linear-gradient(to bottom, $window-color-1, $window-color-1 3%,transparent 3%,transparent 9%, $window-color-2 9%, $window-color-2 15%,transparent 15%,transparent 21%, $window-color-2 21%, $window-color-2 25%,transparent 25%);


/*
 Mixins
*/

@mixin rooftop-before($w,$h,$mtop,$mleft,$bshadow) {
 &:before {
  content: '';
  width: $w;
  height: $h;
  margin-top: $mtop;
  margin-left: $mleft;
  background: $house-bg-rooftop;
  border-top: solid 1px rgba(255,255,255,.4);
  border-right: $house-border;
  border-bottom: $house-border;
  border-left: $house-border;
  box-shadow: $bshadow;
  position: absolute;
  display: block;
  z-index: -1;
 }
}

@mixin rooftop-after($w,$h,$mtop,$mleft,$bshadow) {
 &:after {
  content: '';
  width: $w;
  height: $h;
  margin-top: $mtop;
  margin-left: $mleft;
  background: $house-bg-rooftop;
  border-top: solid 1px rgba(255,255,255,.4);
  border-right: $house-border;
  border-bottom: $house-border;
  border-left: $house-border;
  box-shadow: $bshadow;
  position: absolute;
  display: block;
  z-index: -2;
 }
}

@mixin tip($tipt,$tipl) {
 width: 8%;
 height: 100%;
 background: $tip-light;
 position: absolute;
 top: $tipt;
 left: $tipl;
 filter: blur(.1rem);
 z-index: -2;
}

@mixin stars($stop,$sleft) {
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-image:
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.5) 1px, transparent 1px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 3px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 6px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.15) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.4) 1px, transparent 5px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.2) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,.3) 1px, transparent 4px),
  radial-gradient(white, rgba(255,255,255,1) 1px, transparent 5px);
 background-size:
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px,
  10px 10px;
 background-position:
  5% 30%,
  11% 41%,
  16% 12%,
  3% 9%,
  7% 54%,
  15% 35%,
  18% 48%,
  10% 87%,
  26% 33%,
  9% 19%,
  15% 35%,
  21% 11%,
  2% 48%,
  33% 63%,
  54% 18%,
  15% 23%,
  26% 62%,
  47% 37%,
  18% 78%,
  27% 69%,
  20% 5%,
  31% 38%,
  22% 62%,
  51% 39%,
  32% 12%,
  25% 52%,
  56% 30%,
  27% 17%,
  45% 27%,
  29% 19%,
  50% 30%,
  35% 11%,
  12% 22%,
  43% 13%,
  34% 54%,
  85% 25%,
  36% 16%,
  68% 17%,
  41% 18%,
  29% 19%,
  37% 46%,
  31% 21%,
  48% 27%,
  42% 34%,
  54% 4%,
  45% 51%,
  26% 38%,
  13% 4%,
  44% 32%,
  47% 9%,
  30% 10%,
  58% 6%,
  52% 32%,
  63% 6%,
  50% 14%,
  59% 44%,
  56% 16%,
  57% 40%,
  58% 58%,
  59% 19%,
  60% 0,
  61% 1%,
  62% 32%,
  63% 23%,
  64% 44%,
  65% 85%,
  66% 36%,
  67% 73%,
  68% 42%,
  69% 9%,
  70% 10%,
  71% 76%,
  72% 36%,
  73% 63%,
  74% 64%,
  75% 88%,
  74% 16%,
  76% 97%,
  78% 18%,
  79% 29%,
  80% 5%,
  81% 65%,
  82% 32%,
  83% 28%,
  84% 62%,
  85% 35%,
  86% 6%,
  81% 13%,
  88% 51%,
  89% 19%,
  90% 0,
  91% 41%,
  92% 60%,
  93% 23%,
  94% 54%,
  95% 75%,
  96% 61%,
  97% 70%,
  98% 82%,
  99% 29%;
 background-repeat: no-repeat; 
 position: absolute;
 top: $stop;
 left: $sleft;
}

@mixin moon($mw,$mh,$mtop,$mleft,$mopac) {
 width: $mw;
 height: $mh;
 border-radius: 50%;
 transition: transform 0.2s ease-in-out;
 position: absolute;
 top: $mtop;
 left: $mleft;
 opacity: $mopac;

 &:after {
  content: '';
  width: 101%;
  height: 101%;
  border-radius: 50%;
  position: absolute;
  top: -1%;
  left: 3%;
  z-index: -1;
  filter: blur(.4rem);
  opacity: .8;
 }
}

@mixin planet($mw,$mh,$mtop,$mleft,$mopac) {
 width: $mw;
 height: $mh;
 border-radius: 50%;
 transition: transform 0.2s ease-in-out;
 position: absolute;
 top: $mtop;
 left: $mleft;
 opacity: $mopac;

 &:after {
  content: '';
  width: 101%;
  height: 101%;
  border-radius: 50%;
  position: absolute;
  top: -1%;
  left: 3%;
  z-index: -1;
  filter: blur(.4rem);
  opacity: .8;
 }
}

@mixin windows($windir,$winh) {
 width: 100%;
 height: 100%;
 display: flex;
 flex-direction: $windir;
 position: absolute;

 span {
  height: $winh;
  border-top: solid 1px rgba(255,255,255,.2);
  border-right: solid 1px rgba(255,255,255,.2);
  border-bottom: solid 1px rgba(7,26,49,.2);
  border-left: solid 1px rgba(7,26,49,.2);
  flex: 1;
 }
}

@mixin windows-grid($win) {
 width: 100%;
 height: 100%;
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 position: absolute;
 top: 5%;

 span {
  width: 10%;
  height: 10%;
  border-top: solid 1px rgba(7, 26, 49,.1);
  border-right: solid 1px rgba(255, 255, 255,.1);
  border-bottom: solid 1px rgba(255, 255, 255,.1);
  border-left: solid 1px rgba(7, 26, 49,.1);
  flex: 1 1 $win;
  display: block;
 }
}

*,
::before,
::after {
	box-sizing: inherit;
}

html {
	box-sizing: border-box;
}

.tron-skyline {
 height: 540px;
 margin-bottom: 50px;
 text-align: center;
 border-bottom: solid 2px $grid-line;
 box-shadow: 0 10px 10px $grid-line-shadow;
 position: relative;
 overflow: hidden;

 /* Central division 
 &:before {
  content: '';
  width: 2px;
  height: 500px;
  background-color: red;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: calc(50% - 1px);
  opacity: .3;
  z-index: 10;
 }*/

 .skyline {
  width: 100%;
  height: 62.5%;
  background: linear-gradient(to bottom, $sky-3 40%,$sky-2 92%,$sky-1 100%);
  position: absolute;
  display: flex;
  justify-content: center;
  z-index: 1;
  
  @media (min-width: 768px) {
   height: 60%;
  }

  @media (min-width: 992px) {
   height: 58.5%;
  }

  @media (min-width: 1140px) {
   height: 55.5%;
  }
  
  .sky {
   width: 100%;
   height: 300px;
   position: absolute;
   display: flex;
   justify-content: center;
   
   .stars {
    @include stars(0,0);
    
    &:before {
     content: '';
     @include stars(1%,-50%);
    }

    &:after {
     content: '';
     @include stars(12%,52%);
    }
   }
   
   .lights {
    width: 100%;
    max-width: 700px;
    display: flex;
    opacity: .6;

    span:nth-of-type(1) {
     width: 3%;
     height: 80%;
     margin-left: 2%;
     background: $light-01;
     filter: blur(.5rem);
     opacity: .5;
    }
    span:nth-of-type(2){
     width: 1%;
     height: 70%;
     margin-left: 9%;
     background: $light-02;
     filter: blur(.7rem);
     opacity: .5;
    }
    span:nth-of-type(3){
     width: 1%;
     height: 70%;
     background: $light-03;
     filter: blur(.9rem);
     opacity: .4;
    }
    span:nth-of-type(4){
     width: 3%;
     height: 65%;
     margin-left: 2%;
     background: $light-04;
     filter: blur(.4rem);
     opacity: .5;
    }
    span:nth-of-type(5){
     width: 2%;
     height: 70%;
     background: $light-05;
     filter: blur(.9rem);
     opacity: .4;
    }
    span:nth-of-type(6){
     width: 3%;
     height: 50%;
     margin-left: 4%;
     background: $light-06;
     filter: blur(.4rem);
     opacity: .3;
    }
    span:nth-of-type(7){
     width: 1%;
     height: 90%;
     background: $light-07;
     filter: blur(.6rem);
    }
    span:nth-of-type(8){
     width: 2%;
     height: 50%;
     margin-left: 4%;
     background: $light-08;
     filter: blur(.4rem);
     opacity: .3;
    }
    span:nth-of-type(9){
     width: 1%;
     height: 70%;
     background: $light-09;
     filter: blur(.7rem);
    }
    span:nth-of-type(10) {
     width: 3%;
     height: 55%;
     background: $light-10;
     filter: blur(.2rem);
     opacity: .7;
    }
    span:nth-of-type(11) {
     width: 2%;
     height: 50%;
     background: $light-11;
     filter: blur(.6rem);
     opacity: .3;
    }
    span:nth-of-type(12) {
     width: 1%;
     height: 75%;
     background: $light-12;
     filter: blur(.5rem);
    }
    span:nth-of-type(13) {
     width: 1%;
     height: 90%;
     margin-left: 5%;
     background: $light-13;
     filter: blur(.6rem);
    }
    span:nth-of-type(14) {
     width: 3%;
     height: 50%;
     background: $light-14;
     filter: blur(.2rem);
     opacity: .7;
    }
    span:nth-of-type(15) {
     width: 1%;
     height: 90%;
     background: $light-15;
     filter: blur(.6rem);
    }
    span:nth-of-type(16) {
     width: 4%;
     height: 80%;
     background: $light-16;
     filter: blur(.6rem);
     opacity: .6;
    }
    span:nth-of-type(17) {
     width: 1%;
     height: 90%;
     background: $light-17;
     filter: blur(.7rem);
     opacity: .6;
    }
    span:nth-of-type(18) {
     width: 2%;
     height: 80%;
     background: $light-18;
     filter: blur(.3rem);
     opacity: .5;
    }
    span:nth-of-type(19) {
     width: 3%;
     height: 50%;
     background: $light-19;
     filter: blur(.2rem);
     opacity: .7;
    }
    span:nth-of-type(20) {
     width: 7%;
     height: 80%;
     background: $light-20;
     filter: blur(.9rem);
     opacity: .6;
    }
    span:nth-of-type(21) {
     width: 5%;
     height: 80%;
     background: $light-21;
     filter: blur(.7rem);
     opacity: .4;
    }
    span:nth-of-type(22) {
     width: 3%;
     height: 90%;
     background: $light-22;
     filter: blur(.2rem);
     opacity: .2;
    }
   }
   
   .moon {
    @include moon(150px,150px,45%,65%,1);
    background: linear-gradient(to bottom, $sky-3 40%,$sky-2 92%,$sky-1 100%);
    box-shadow: inset -20px 10px 70px 0 $moon-shadow;

    &:after {
     background: $tron-white;
    }

    span {
     box-shadow: inset 6px -2px 0 0px $tron-white;
     filter: blur(.2rem);

     &:after {
      background: $tron-black;
     }
    }

    span:nth-of-type(1) {
     @include moon(22%,22%,25%,30%,.4);
     background: $mon-hole-1;
    }
    span:nth-of-type(2) {
     @include moon(12%,14%,15%,50%,.5);
     background: $mon-hole-2;
    }
    span:nth-of-type(3) {
     @include moon(20%,17%,40%,70%,.5);
     background: $mon-hole-3;
    }
    span:nth-of-type(4) {
     @include moon(9%,8%,75%,45%,.4);
     background: $mon-hole-1;
    }
    span:nth-of-type(5) {
     @include moon(10%,10%,11%,20%,.7);
     background: $mon-hole-4;
    }
    span:nth-of-type(6) {
     @include moon(9%,9%,62%,52%,.5);
     background: $mon-hole-1;
    }
   }
   
   .planet {
    @include moon(30px,30px,8%,14%,1);
    background: linear-gradient(to bottom, $planet-1 40%,$planet-2 62%,$planet-3 100%);
    box-shadow: inset 5px 2px 0 0 $planet-4;

    &:before {
     content: '';
     width: 200%;
     height: 8%;
     background: linear-gradient(to right, $planet-4 20%, $planet-5 70%, $planet-3 100%);
     border-radius: 50%;
     position: absolute;
     top: 50%;
     left: -50%;
     transform: rotateZ(10deg);
     z-index: 1;
    }

    &:after {
     background: $planet-6;
    }
   }
  }

  .city {
   width: 100%;
   max-width: 700px;
   height: 75%;
   position: relative;
   align-self: flex-end;
   
   .city-back,
   .city-middle,
   .city-front {
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
    display: flex;
    align-items: flex-end;

    div {
     background: $house-bg;
     border: $house-border;
     position: relative;

     .building-shadow {
      width: 100%;
      height: 100%;
      background: $house-shadow;
      position: absolute;
      top: 100%;
      left: 0;
      filter: blur(.3rem);
     }
    }
   }
   
   .city-back {
    top: 0;
    z-index: 1;

    div:nth-of-type(1) {
     width: 7%;
     height: 40%;
     margin-left: 14%;
     box-shadow: $box-shadow-left-2;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(80%,100%,-10%,10%,$box-shadow-left-2);
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);
     }
    }

    div:nth-of-type(2) {
     width: 4%;
     height: 45%;
     margin-left: 9%;
     box-shadow: $box-shadow-left-1;

     @include rooftop-before(80%,100%,-30%,10%,$box-shadow-left-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(1) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(8) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(12) {
       background: $window-color-2;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(3) {
     width: 3.5%;
     height: 50%;
     margin-left: .5%;

     @include rooftop-before(70%,100%,-60%,20%,$box-shadow-left-2);
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);

      span {
       background: $win-light-05;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(4) {
     width: 3.5%;
     height: 50%;
     box-shadow: $box-shadow-left-2;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(70%,100%,-60%,20%,$box-shadow-left-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(50%);

      span:nth-of-type(4) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(6) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(9) {
       background: $window-color-3;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(5) {
     width: 4%;
     height: 70%;
     margin-left: 1%;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(80%,100%,-30%,10%,$box-shadow-left-2);

     @include rooftop-after(60%,100%,-70%,20%,$box-shadow-left-2);

     .tip {
      @include tip(-20%,55%);
     }
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(8) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(14) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(6) {
     width: 5%;
     height: 48%;
     margin-left: .5%;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(80%,100%,-40%,15%,0);

     @include rooftop-after(50%,100%,-70%,28%,0);

     .tip {
      @include tip(-30%,52%);
     }
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);
     }
    }

    div:nth-of-type(7) {
     width: 6%;
     height: 76%;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(60%,80%,100%,26%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(20%);

      span:nth-of-type(-n+5) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(14) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(23) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(34) {
       background: $window-color-2;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(8) {
     width: 6%;
     height: 46%;
     margin-left: 2%;
     box-shadow: $box-shadow-right-2;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(70%,100%,-30%,20%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);

      span:nth-of-type(3) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(5) {
       background: $window-color-2;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(9) {
     width: 6%;
     height: 60%;
     opacity: 0.9;

     @include rooftop-before(60%,100%,-30%,30%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(2) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(11) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(10) {
     width: 4%;
     height: 57%;

     @include rooftop-before(80%,100%,-50%,10%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(2) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(9) {
       background: $window-color-3;
      }

      span:nth-of-type(18) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(27) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(11) {
     width: 4%;
     height: 30%;
     margin-left: 8%;
     box-shadow: $box-shadow-right-1;

     @include rooftop-before(80%,100%,-30%,-5%,$box-shadow-right-2);

     @include rooftop-after(60%,100%,-70%,5%,$box-shadow-right-2);

     .tip {
      @include tip(-40%,28%);
     }
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);
     }
    }

    div:nth-of-type(12) {
     width: 4%;
     height: 25%;
     margin-left: 5%;
     box-shadow: $box-shadow-right-2;

     @include rooftop-before(80%,100%,-30%,10%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);
     }
    }
   }
   
   .city-middle {
    top: 4%;
    z-index: 2;
    
    &:after {
     content: '';
     width: 100%;
     height: 42%;
     background: linear-gradient(to right, transparent 10%,rgba(255,255,255,.5) 50%, transparent 90%);
     position: absolute;
     bottom: 0;
     filter: blur(.5rem);
     z-index: -1;
    }

    div:nth-of-type(1) {
     width: 8%;
     height: 40%;
     margin-left: 40%;
     box-shadow: $box-shadow-left-2;
     
     .windows {
      @include windows-grid(20%);

      span:nth-of-type(6) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(8) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(9) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(15) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(18) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(22) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(25) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(32) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(40) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(2) {
     width: 5%;
     height: 30%;
     margin-left: 14%;
     box-shadow: $box-shadow-right-1;
     top: -1%;
     
     .windows {
      @include windows(column,5%);

      span:nth-of-type(2n) {
       background: $win-light-02;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(3) {
     width: 8%;
     height: 40%;
     box-shadow: $box-shadow-right-2;
     top: 2%;
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(4) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(18) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(22) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(26) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(27) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }
   }
   
   .city-front {
    top: 8%;
    z-index: 3;

    div:nth-of-type(1) {
     width: 11%;
     height: 16%;
     box-shadow: $box-shadow-left-1;

     @include rooftop-before(80%,100%,-20%,10%,$box-shadow-left-1);
     
     .windows {
      @include windows(column,5%);

      span:nth-of-type(1) {
       background-color: $window-color-1;
      }
      span:nth-of-type(3) {
       background-color: $window-color-1;
      }
      span:nth-of-type(5) {
       background-color: $window-color-3;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(2) {
     width: 11%;
     height: 30%;
     margin-left: 1%;
     box-shadow: $box-shadow-left-1;

     @include rooftop-before(80%,100%,-10%,10%,$box-shadow-left-2);
     
     .windows {
      @include windows-grid(20%);

      span:nth-of-type(4) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(13) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(14) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(23) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(26) {
       background: $window-color-3;
      }

      span:nth-of-type(37) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(38) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(39) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(40) {
       background: $window-color-3;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(3) {
     width: 4%;
     height: 55%;
     margin-left: 1%;
     box-shadow: $box-shadow-left-2;
     top: -2%;

     @include rooftop-before(80%,100%,-30%,10%,$box-shadow-left-2);

     @include rooftop-after(60%,100%,-70%,20%,$box-shadow-left-2);

     .tip {
      @include tip(-26%,55%);
     }
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(6) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(7) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(12) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(19) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(25) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(27) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(4) {
     width: 11%;
     height: 30%;
     box-shadow: $box-shadow-left-1;

     @include rooftop-before(80%,100%,-10%,10%,$box-shadow-left-2);
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);

      span:nth-of-type(2n) {
       background: $win-light-04;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(5) {
     width: 6%;
     height: 40%;
     margin-left: 10%;
     
     .windows {
      @include windows-grid(25%);

      span:nth-of-type(4) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(13) {
       background: $window-color-3;
      }

      span:nth-of-type(14) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(23) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(26) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(29) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(30) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(31) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(32) {
       background: $window-color-1;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(6) {
     width: 8%;
     height: 18%;
     margin-left: 1%;
     box-shadow: $box-shadow-right-2;
     top: -3%;
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);

      span:nth-of-type(1) {
       background-color: $window-color-2;
      }
      span:nth-of-type(5) {
       background-color: $window-color-3;
      }
      span:nth-of-type(6) {
       background-color: $window-color-2;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(7) {
     width: 4%;
     height: 32%;
     margin-left: 13%;
     box-shadow: $box-shadow-right-1;

     @include rooftop-before(80%,100%,-30%,10%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows(column,5%);

      span:nth-of-type(2n) {
       background: $win-light-03;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(8) {
     width: 9%;
     height: 28%;
     top: 0;

     @include rooftop-before(80%,100%,-10%,10%,$box-shadow-right-2);
     
     .windows {
      @include windows(row,100%);

      span {
       background: $win-light-01;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(9) {
     width: 3%;
     height: 18%;
     margin-left: 2%;
     box-shadow: $box-shadow-right-2;
     top: -1%;
     
     .windows {
      @include windows(column,5%);

      span {
       background-color: $window-color-1;
      }
      span:nth-of-type(1),
      span:nth-of-type(5) {
       background-color: $window-color-2;
      }
     }
    }

    div:nth-of-type(10) {
     width: 5%;
     height: 16%;
     
     .windows {
      @include windows-grid(33.33%);

      span:nth-of-type(2) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(6) {
       background: $window-color-2;
      }

      span:nth-of-type(10) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(13) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(14) {
       background: $window-color-1;
      }

      span:nth-of-type(15) {
       background: $window-color-3;
      }
     }
    }
   }
   
   .city-base {
    width: 102%;
    position: absolute;
    bottom: -8%;
    left: -1%;
    border: solid 3px $base-2;
    box-shadow: 0 -4px 7px $base-1;
    filter: blur(.1rem);
    z-index: 3;
   }
  }
 }

 .tron-grid {
  height: 100%;
  background: linear-gradient(to right, $grid-4 0%, $grid-3 30%, $grid-2 48%,$grid-1 50%,$grid-2 52%,$grid-3 70%,$grid-4 100%);
  
  div {
   width: 100%;
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   justify-content: space-between;
  }
  
  div:nth-of-type(1) {
  z-index: -2;

  span {
   width: 2px;
   height: 1000px;
   background-color: $grid-line;
   position: absolute;
   top: -150px;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
  }

  span:nth-of-type(1) {
   left: calc((100% / 41) * -13); /* Line position */
   transform: rotateZ(84deg); /* Line inclination */
  }

  span:nth-of-type(2) {
   left: calc((100% / 41) * -10);
   transform: rotateZ(83deg);
  }

  span:nth-of-type(3) {
   left: calc((100% / 41) * -7);
   transform: rotateZ(82deg);
  }

  span:nth-of-type(4) {
   left: calc((100% / 41) * -4);
   transform: rotateZ(81deg);
  }

  span:nth-of-type(5) {
   left: calc((100% / 41) * -1);
   transform: rotateZ(80deg);
  }

  span:nth-of-type(6) {
   left: calc((100% / 41) * 2);
   transform: rotateZ(78deg);
  }

  span:nth-of-type(7) {
   left: calc((100% / 41) * 5);
   transform: rotateZ(75deg);
  }

  span:nth-of-type(8) {
   left: calc((100% / 41) * 9);
   transform: rotateZ(72deg);
  }

  span:nth-of-type(9) {
   left: calc((100% / 41) * 13);
   transform: rotateZ(65deg);
  }

  span:nth-of-type(10) {
   left: calc((100% / 41) * 16);
   transform: rotateZ(45deg);
  }

  span:nth-of-type(11) {
   left: calc((100% / 41) * 19);
   transform: rotateZ(20deg);
  }

  span:nth-of-type(12) {
   left: calc((100% / 41) * 22);
   transform: rotateZ(-20deg);
  }

  span:nth-of-type(13) {
   left: calc((100% / 41) * 25);
   transform: rotateZ(-45deg);
  }

  span:nth-of-type(14) {
   left: calc((100% / 41) * 28);
   transform: rotateZ(-65deg);
  }

  span:nth-of-type(15) {
   left: calc((100% / 41) * 32);
   transform: rotateZ(-72deg);
  }

  span:nth-of-type(16) {
   left: calc((100% / 41) * 36);
   transform: rotateZ(-75deg);
  }

  span:nth-of-type(17) {
   left: calc((100% / 41) * 39);
   transform: rotateZ(-78deg);
  }

  span:nth-of-type(18) {
   left: calc((100% / 41) * 42);
   transform: rotateZ(-80deg);
  }

  span:nth-of-type(19) {
   left: calc((100% / 41) * 45);
   transform: rotateZ(-81deg);
  }

  span:nth-of-type(20) {
   left: calc((100% / 41) * 48);
   transform: rotateZ(-82deg);
  }

  span:nth-of-type(21) {
   left: calc((100% / 41) * 51);
   transform: rotateZ(-83deg);
  }

  span:nth-of-type(22) {
   left: calc((100% / 41) * 54);
   transform: rotateZ(-84deg);
  }
 }
  
  div:nth-of-type(2) {
  z-index: -1;

  span {
   width: 100%;
   height: 2px;
   background-color: $grid-line;
   position: absolute;
   flex: none;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
  }

  span:nth-of-type(1) {
   bottom: 8%;
  }

  span:nth-of-type(2) {
   bottom: 15%;
  }

  span:nth-of-type(3) {
   bottom: 21%;
  }

  span:nth-of-type(4) {
   bottom: 26%;
  }

  span:nth-of-type(5) {
   bottom: 30%;
  }

  span:nth-of-type(6) {
   bottom: 33%;
  }

  span:nth-of-type(7) {
   bottom: 35%;
  }

  span:nth-of-type(8) {
   bottom: 36.5%;
  }

  span:nth-of-type(9) {
   bottom: 38%;
  }

  span:nth-of-type(10) {
   bottom: 39.5%;
  }

  span:nth-of-type(11) {
   bottom: 40.8%;
  }

  span:nth-of-type(12) {
   bottom: 42%;
  }

  span:nth-of-type(13) {
   bottom: 42.8%;
  }

  span:nth-of-type(14) {
   bottom: 43.5%;
  }

  span:nth-of-type(15) {
   bottom: 44%;
  }
 }
  
  div:nth-of-type(3) {
   position: absolute;
   bottom: 5px;

   h1,
   h2 {
    font-size: 16px;
    font-weight: 1.2;
    color: $tron-white;
    margin: 0 10px;
    padding: 0 5px;
    background-color: rgba(0,104,189,.3);
    text-shadow: 1px 3px 0 $grid-1;
   }
  }
 }
}
View Compiled
// Tron Skyline
// CSS Draw, only CSS
// Drawing taking the movie Tron as a reference.

// jordirue.com/tron.html


// Inspired by:
// https://codepen.io/ivorjetski/pen/xxGYWQG
// &
// https://codepen.io/slinto/pen/mBCFx

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.