Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using it's URL and the proper URL extention.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <div id="accordion">
	<div class="accordion__panel">  
		<h2 class="accordion__header">
   <!-- Använd button-elementet för att rubrikerna ska bli interaktiva och kunna hanteras av tangentbord -->
   <!-- Lägg till aria-controls för att berätta vilken komponenet som triggas vid klick -->
   <!-- Aria-expanded indikerar huruvida innehållet nedanför är utfällt eller inte -->
   <!-- Eftersom det finns flera paneler används aria-selected för att berätta vilken som är aktiv/öppen -->
			<button class="accordion__button" id="accordion__header-1" aria-controls="accordion__inner_1" aria-expanded="false" aria-selected="false">
    Varför är WAI-ARIA roller viktiga?
    <!-- Ofta vill en använda ett plustecken eller en ikon för att indikera att det finns innehåll att fälla ut
     då är det viktigt att göra teckent eller ikonen osynlig för skärmläsare så att den inte läser ut ".... plus"-->
    <span aria-hidden="true">+</span>
   </button>
		</h2>
  <!-- Använd aria-hidden för att göra skärmläsaren medveten om att sektionen är dold -->
  <!-- Aria-labelledby fungerar som en referens till knappen som triggar innehållet -->
		<div class="accordion__inner" id="accordion__inner_1" aria-labelledby="accordion__header-1" aria-hidden="true">
   <p>
    WAI-ARIA hjälper t.ex. skärmläsare att läsa av huruvida en länk eller knapp öppnar en dropdown-meny vid klick.
   </p>
		</div>
	</div>
 <div class="accordion__panel">  
		<h2 class="accordion__header">
			<button class="accordion__button" aria-controls="accordion__inner_2" aria-expanded="false" aria-selected="false">
     Varför är det viktigt att använda button elementet?
    <span aria-hidden="true">+</span>
   </button>
		</h2>
		<div class="accordion__inner" id="accordion__inner_2" aria-labelledby="accordion__header-2" aria-hidden="true">
   <p> 
    Knappar och länkar kan nås via tangentbordet eftersom de har tab-index. En div har inte detta och är därför
    olämplig att använda som en knapp.
   </p>
		</div>
	</div>
  <div class="accordion__panel">  
   <h2 class="accordion__header">
    <button class="accordion__button" aria-controls="accordion__inner_3" aria-expanded="false" aria-selected="false">
      Vad är WCAG en förkortning för?
     <span aria-hidden="true">+</span>
    </button>
   </h2>
   <div class="accordion__inner" id="accordion__inner_3" aria-labelledby="accordion__header-3" aria-hidden="true">
   <!-- I det här scenariot ligger menyn på en svensk webbsida men just där här stycket är skrivet på engelska.
   Om vi använder lang attributet kan en skärmläsare känna av språkförändringen och anpassa sig efter det nya språket. -->
    <p lang="en"> 
     Web Content Accessibility Guidelines.
    </p>
   </div>
	</div>
</div>
       
      
!

CSS

       
        * {
 font-family: 'Helvetica';
}

#accordion {
 width: 700px;
}

.accordion__panel {
 margin: 0.5rem 0;
}

.accordion__header {
 padding: 1rem;
 margin: 0;
 background-color: #C0D890;
 width: 100%;
 border: 1px solid transparent;
}

.accordion__inner {
 display: none;
}

.accordion__button {
 border: none;
 font: inherit;
 color: inherit;
 background-color: transparent;
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 width: 100%;
}

.accordion__inner {
 border: 1px solid #C0D890;
 width: 100%;
 padding: 0.5rem 1rem;
}
       
      
!

JS

       
        /* 
* Hämta alla dragspelsrubriker och deras innehåll
*/
var accordionHeaders = $('#accordion').find('.accordion__header');
var accordionContents = $('#accordion').find('.accordion__inner');

accordionHeaders.click(function(){
 var accordionContent = $(this).next();
 var accordionButton = $(this).find('.accordion__button');

 /*
 * Stäng alla paneler och öppna bara den som användaren klickade på
 */
 accordionContent.slideToggle(400);
 accordionHeaders.not($(this)).next().slideUp(350);
  
 /* 
 * Välj alla rubriker och sätt aria-expanded och aria-selected till false
 * Välj sedan deras innehåll för att sätta aria-hidden till true.
 * Skärmläsaren uppfattar detta som att ingen panel har blivit klickad på
 * och att allt innehåll är ihopfällt
 */
 accordionHeaders.not($(this)).find('.accordion__button').attr('aria-selected', 'false').attr('aria-expanded', 'false');
 accordionContents.not(accordionContent).attr('aria-hidden', 'true');
 
 /*
 * Välj den panel som blev klickad på och berätta att denna har blivit vald
 * och att innehållet nu är öppet och tillgängligt.
 */
 var values = ['false', 'true'];
 toggleAttributes(accordionButton, 'aria-selected', values);
 toggleAttributes(accordionButton, 'aria-expanded', values);
 toggleAttributes(accordionContent, 'aria-hidden', values);
});

/*
* Hjälpfunktion som skiftar värde på det attribut som skickas in
*/
function toggleAttributes(element, attribute, value){
	if ($(element).attr(attribute) === value[0]){
			$(element).attr(attribute, value[1]);
	} else if ($(element).attr(attribute) === value[1]){
		$(element).attr(attribute, value[0]);
	}
};
       
      
!
999px

Console