<html lang="nl">

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="application-name" content="a norm apart">
  <meta name="description" content="Bloemlezing nederlandstige dichters">
  <meta name="keywords" content="poëzie, poetry, dutch literature, dichters, poets, Nederlandse dichters ">
  <meta name="author" content="Jef Inghelbrecht">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/app.css">
  <title>Bloemlezing</title>
</head>

<body>
  <header>
    <nav>
      <ol>
        <!-- Misschien moet je de href attributen aanpassen! -->
        <li><a href="#">Index</a></li>
        <li><a href="#">Marsman</a></li>
      </ol>
    </nav>
    <h1> Jef's website</h1>
  </header>
  <article>
       <header>
      <figure>
        <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/104082/marsman-letterkundigmusem.jpg" />
        <figcaption><a href="http://www.letterkundigmuseum.nl/Literair-centrum/Biografie%C3%ABn/BiographyID/44/BiographyName/HendrikMarsman/Mode/BiographyDetails">Foto: Letterkundig Museum</a></figcaption>
      </figure>
      <h1>Bloemlezing</h1>
      <h2>Hendrik Marsman</h2>
    </header>
    <aside>
      <nav>
        <ol>
          <li><a href="#gedicht1">De hand van de dichter</a></li>
          <li><a href="#gedicht2">Voor het inslapen</a></li>
          <li><a href="#gedicht3">De liefde slaapt in haar hart</a></li>
          <li><a href="#gedicht4">Jaloezie</a></li>
          <li><a href="#gedicht5">De vreemdeling</a></li>
          <li><a href="#gedicht6">Polderland</a></li>
          <li><a href="#gedicht7">Twee vrienden</a></li>
          <li><a href="#gedicht8">Aan de dood</a></li>
        </ol>
      </nav>
    </aside>

    <section id="gedicht1">
      <header>
        <h1>De hand van de dichter</h1>
      </header>
      <p>
        Glazen grijpen en legen;
        <br/> veel jagen en reizen;
        <br/> vrouwen omhelzen en strelen;
        <br/> strijden op felle paarden
        <br/> en blinkende wateren splijten;
        <br/> spelen met licht en donker;
        <br/> de dag en de nacht doorrijden
        <br/> onder fluweel en schaduw en
        <br/> flonkrende sterrenbeelden.
      </p>
      <p>
        het staat niet in mijn hand gegrift;
        <br/> en een hand is een leven, een lot;
        <br/> ik lees slechts in fijn scherp schrift
        <br/> - en dit geldt voor vroeger en later -
        <br/> weinig liefde en wijn, veel water,
        <br/> soms een racket, een zweep, maar
        <br/> stellig nimmer een zwaard.
        <br/>
        <p>
          zo is mij enkel bewaard
          <br/> langzaam maar vast te verwijven
          <br/> in nijver monnikenwerk:
          <br/> bidden en verzen schrijven
          <br/> geel op geel perkament,
          <br/> en mijn hand alleen te verstrengelen
          <br/> met mijn eigen andere hand
          <br/> en in een cel te versterven
          <br/> oud op een houten bank.
        </p>
        <footer>
          <p><cite>Tempel en kruis</cite> 1940</p>
        </footer>
    </section>
    <section id="gedicht2">
      <header>
        <h1>Voor het inslapen</h1>
      </header>
      <p>
        In deze kleine kamer vind ik soms nog vrede.
        <br/> al wat daarbuiten ligt heeft voor mij afgedaan;
        <br/> wat rest mij nog, dan ‘Krieg und Frieden’ lezend,
        <br/> tot mijn verwoeste dromen in te gaan?
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Verzamelde gedichten</cite> 1941</p>
      </footer>
    </section>
    <section id="gedicht3">
      <header>
        <h1>De liefde slaapt in haar hart</h1>
      </header>
      <p>
        "De liefde slaapt in haar hart
        <br/> als de lente in de winterse grond
        <br/> die in koude en duisternis wacht
        <br/> als een vlinder in haar cocon.
        <br/> in het dorp waar ik nu overnacht
        <br/> schijnt morgen een schuimende zon
        <br/> in een hemel met palmen bevlagd!
      </p>
      <p>
        geen regen, geen schaduw, geen sneeuw,
        <br/> geen dooiende schemering
        <br/> die als een zwavelen zon
        <br/> in de rafels hangt van het weer,
        <br/> drijft mij terug naar het vuur
        <br/> van haar kamer, haar rode haard.
      </p>
      <p>
        sluimer, liefste, en slaap
        <br/> uw eenzame winterslaap,
        <br/> en ontwaak als de bevende zon
        <br/> door de lentlijke evening gaat,
        <br/> als een vlinder uit haar cocon,
        <br/> als het vuur in uw donkere haard."
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Tempel en kruis</cite> 1940</p>
      </footer>
    </section>
    <section id="gedicht4">
      <header>
        <h1>Jaloezie</h1>
      </header>
      <p>
        Laat mij de angel van 't venijn,
        <br/> door argwaan in uw hart gedreven
        <br/> uittrekken, en een felle pijn
        <br/> de aanvang zijn van het genezen.
        <br/> en laat ons langs het steil ravijn
        <br/> opnieuw de oude weg betreden
        <br/> die ons terugvoert naar het huis,
        <br/> dat in de duisternis beneden
        <br/> nog aan de voet der heuvel ligt;
        <br/> waar gij zo eenzaam hebt gestreden,
        <br/> toen leed de liefde had ontwricht;
        <br/> laat uitgeroeid zijn het verleden
        <br/> en uw gelaat weer zacht verlicht
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Verzamelde gedichten XI</cite> 1941</p>
      </footer>
    </section>
    <section id="gedicht5">
      <header>
        <h1>De vreemdeling</h1>
      </header>
      <p>
        Laat mij alleen.
        <br/> dit is de tweesprong onzer wegen.
        <br/> gij hebt mij tot de verste rand geleid.
      </p>
      <p>
        maar keer hier om, ween niet.
        <br/> gij kunt de laatste tocht naast mij niet schrijden,
        <br/> noch ik met u, gij gaat hem eens alleen.
      </p>
      <p>
        gij zijt mij nochtans onverdeeld verpand:
        <br/> ik heb uw bloed de donkre kus gegeven
        <br/> van hen, die boven dood en leven
        <br/> ontstegen zijn. ik ben hun afgezant.
      </p>
      <p>ik beid uw komst.</p>
      <p>
        wij zullen eens de zwarten wijn
        <br/> van dood en donker uit één beker drinken,
        <br/> wij zullen stromend in elkaar verzinken
        <br/> en eeuwig zijn.
      </p>
      <p>
        vaarwel.
        <br/> ik keer niet weer.
        <br/> maar gij komt zelve, later.
        <br/> vaarwel. het water
        <br/> roept voor de derde keer.
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Verzamelde gedichten V</cite> 1941</p>
      </footer>
    </section>
    <section id="gedicht6">
      <header>
        <h1>Polderland</h1>
      </header>
      <p>
        Ik loop door ’t polderland
        <br/> onder de helle regen;
        <br/> oneindig is het land,
        <br/> oneindig zijn de wegen,
      </p>
      <p>
        die naar de kimmen gaan;
        <br/> in lage hemelstreken
        <br/> heerst tussen zwarte kreken
        <br/> het mistig licht der maan.
      </p>
      <p>
        o, dertigstroomenland,
        <br/> het volk dat u bewoont
        <br/> versombert in krakelen
        <br/> die geld en God verdelen,
        <br/> purper en doornenkroon.
      </p>
      <p>
        oneindig is het land,
        <br/> oneindig zijn de wegen
        <br/> die naar de kimmen gaan;
        <br/> ik loop de morgen tegen
        <br/> in ’t mistig licht der maan.
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Verzamelde gedichten X</cite> 1941</p>
      </footer>
    </section>
    <section id="gedicht7">
      <header>
        <h1>Twee vrienden</h1>
      </header>
      <p>
        De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld.
        <br/> een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld:
      </p>
      <p>
        er is door dit spreken een wonder gebeurd:
        <br/> hun harten zijn zozeer eender gekleurd
      </p>
      <p>
        dat de een als hij soms naar de ander ziet
        <br/> bij zichzelve zegt: maar ben ìk dat niet?
      </p>
      <p>
        een vrouw; nog een vrouw; een verterend gemis.
        <br/> het is alsof alles ten einde is:
      </p>
      <p>
        want één hart blijft thuis en één hart gaat op reis
        <br/> maar geen van twee vindt het Paradijs.
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Verzamelde gedicten VI</cite> 1941</p>
      </footer>
    </section>
    <section id="gedicht8">
      <header>
        <h1>Aan de dood</h1>
      </header>
      <p>Dood</p>
      <p>
        neem mij mee.
        <br/> ik heb hier afgedaan.
        <br/> ik wil op de rotsen te pletter slaan
        <br/> en versplintren in open zee...
        <br/> neem mij mee,
        <br/> dood.
      </p>
      <footer>
        <p><cite>Porta Nigra</cite> 1934</p>
      </footer>
    </section>
    <footer>
      <address>
      Samengesteld door Jef Inghelbrecht
    </address>
    </footer>
  </article>
  <footer>
    <p>concept & design - Modern Ways 2012-2016</p>
    <div>
      <h3>Contact</h3>
      <address>Modern Ways</address>
    </div>
  </footer>
</body>

</html>
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

body {
  width: 90%;
  height: 100%;
  padding: 0 5% 0 5%;
}

body > header {
  width: 100%;
  height: 12%;
  background-color: #faebd7;
  /* Antique white mocassin */
}

body > header nav {
  float: left;
  margin: 2% 0 0 2%;
}

body > header nav ol li {
  display: inline-block;
}

body > header > h1 {
  float: right;
  margin: 2% 2% 0 0;
}

article {
  width: 100%;
  height: 88%;
  background-color: #faf0e6;
  /* Linnen */
  overflow-y: scroll;
}

article > aside {
  height: 100%;
  width: 20%;
  margin-right: 2%;
  float: left;
}

article > header {
  width: 100%;
  float: right;
}

article > header figure {
  float: left;
  width: 20%;
}

article > header img {
  width: 100%;
}

article > header h1 {
  text-align: right;
  width: 80%;
}

article > header h2 {
  text-align: right;
  width: 80%;
}

article > section {
  width: 78%;
  float: right;
  margin-bottom: 1.5em;
}

article > section h1 {}

article > section p {
  margin-top: 1em;
}

article > footer {
  width: 78%;
  padding: 1em 0 1em 0;
  float: right;
  background-color: #fff8e7;
}

body > footer {
  width: 100%;
  height: 17%;
  background-color: #cecece;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.