<p>Một file tài liệu sẽ có các siêu liên kết ví dụ như một liên kết <a href="http://damynghedinhhuong.net/" title="ví dụ lăng mộ đá " target="_blank">lang mo da</a> xem thấy hơi ghê ghê nhỉ.</p>
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.