Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URLs added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using its URL and the proper URL extension.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Auto Save

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <p id="start">STUDYREPORT</p>

<h1>TEXT 3D TRÔI<sub>VỚI -> CSS3</sub></h1>

<div id="titles">
 <div id="titlecontent">

  <p class="center">Bài Ca Không Quên</p>

  <p>
		Có một bài ca không bao giờ quên
		Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên
		Có một bài ca không bao giờ quên
		Là lời mẹ ru con đêm đêm.
	</p>

  <p>
		Bài ca tôi không quên, tôi không quên
		Tháng ngày vất vả
		Bài ca tôi không quên, tôi không quên
		Gót mòn hành quân hối hả
		Làm bạn cùng trăng
		Và ôm súng ngắm sao khuya.
	</p>

  <p class="center">
		Có một bài ca không bao giờ quên 
		Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian
		Có một bài ca không bao giờ quên 
		Là rừng lạnh sương đêm trăng suông
	</p>
 
  <p>
		Bài ca tôi không quên, tôi không quên
		Những người đã ngã
		Bài ca tôi không quên, tôi không quên
		Gửi trọn đời cho tất cả
		Là đồng đội tôi
		Còn ôm súng giữ biên cương.
	</p>
 
  <p>
		Nhưng giờ đây có giây phút bình yên
		Sao tôi quên, sao tôi quên.
	</p>

  <p class="center">
		Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
		Với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời
		Tôi không thể nào quên
		Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát 
		Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình
		Tôi không thể nào quên.
	</p>
  </div>
</div>
       
      
!

CSS

       
        * { padding: 0; margin: 0; }

body, html
{
 width: 100%;
 height: 100%;
	font-weight: 700;
	color: #ff6;
	background-color: #000;
	overflow: hidden;
}

p#start
{
 text-align: center;
	position: relative;
	width: 16em;
	font-size: 200%;
	font-weight: 400;
	margin: 20% auto;
	color: #4ee;
	opacity: 0;
	z-index: 1;
	-webkit-animation: intro 2s ease-out;
	-moz-animation: intro 2s ease-out;
	-ms-animation: intro 2s ease-out;
	-o-animation: intro 2s ease-out;
	animation: intro 2s ease-out;
}

@-webkit-keyframes intro {
	0% { opacity: 1; }
	90% { opacity: 1; }
	100% { opacity: 0; }
}

@-moz-keyframes intro {
	0% { opacity: 1; }
	90% { opacity: 1; }
	100% { opacity: 0; }
}

@-ms-keyframes intro {
	0% { opacity: 1; }
	90% { opacity: 1; }
	100% { opacity: 0; }
}

@-o-keyframes intro {
	0% { opacity: 1; }
	90% { opacity: 1; }
	100% { opacity: 0; }
}

@keyframes intro {
	0% { opacity: 1; }
	90% { opacity: 1; }
	100% { opacity: 0; }
}

h1
{
	position: absolute;
	width: 2.6em;
	left: 50%;
	top: 25%;
	font-size: 10em;
	text-align: center;
	margin-left: -1.3em;
	line-height: 0.8em;
	letter-spacing: -0.05em;
	color: #000;
	text-shadow: -2px -2px 0 #ff6, 2px -2px 0 #ff6, -2px 2px 0 #ff6, 2px 2px 0 #ff6;
	opacity: 0;
	z-index: 1;
	-webkit-animation: logo 5s ease-out 2.5s;
	-moz-animation: logo 5s ease-out 2.5s;
	-ms-animation: logo 5s ease-out 2.5s;
	-o-animation: logo 5s ease-out 2.5s;
	animation: logo 5s ease-out 2.5s;
}

h1 sub
{
	display: block;
	font-size: 0.3em;
	letter-spacing: 0;
	line-height: 0.8em;
}

@-webkit-keyframes logo {
	0% { -webkit-transform: scale(1); opacity: 1; }
	50% { opacity: 1; }
	100% { -webkit-transform: scale(0.1); opacity: 0; }
}

@-moz-keyframes logo {
	0% { -moz-transform: scale(1); opacity: 1; }
	50% { opacity: 1; }
	100% { -moz-transform: scale(0.1); opacity: 0; }
}

@-ms-keyframes logo {
	0% { -ms-transform: scale(1); opacity: 1; }
	50% { opacity: 1; }
	100% { -ms-transform: scale(0.1); opacity: 0; }
}

@-o-keyframes logo {
	0% { -o-transform: scale(1); opacity: 1; }
	50% { opacity: 1; }
	100% { -o-transform: scale(0.1); opacity: 0; }
}

@keyframes logo {
	0% { transform: scale(1); opacity: 1; }
	50% { opacity: 1; }
	100% { transform: scale(0.1); opacity: 0; }
}

/* the interesting 3D scrolling stuff */
#titles
{
	position: absolute;
	width: 18em;
	height: 50em;
	bottom: 0;
	left: 50%;
	margin-left: -9em;
	font-size: 350%;
	text-align: justify;
	overflow: hidden;
	-webkit-transform-origin: 50% 100%;
	-moz-transform-origin: 50% 100%;
	-ms-transform-origin: 50% 100%;
	-o-transform-origin: 50% 100%;
	transform-origin: 50% 100%;
	-webkit-transform: perspective(300px) rotateX(25deg);
	-moz-transform: perspective(300px) rotateX(25deg);
	-ms-transform: perspective(300px) rotateX(25deg);
	-o-transform: perspective(300px) rotateX(25deg);
	transform: perspective(300px) rotateX(25deg);
}

#titles:after
{
	position: absolute;
	content: ' ';
	left: 0;
	right: 0;
	top: 0;
	bottom: 60%;
	background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, transparent 100%);
	background-image: -moz-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, transparent 100%);
	background-image: -ms-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, transparent 100%);
	background-image: -o-linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, transparent 100%);
	background-image: linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, transparent 100%);
	pointer-events: none;
}

#titles p
{
	text-align: justify;
	margin: 0.8em 0;
}

#titles p.center
{
	text-align: center;
}

#titles a
{
	color: #ff6;
	text-decoration: underline;
}

#titlecontent
{
	position: absolute;
	top: 100%;
	-webkit-animation: scroll 100s linear 4s infinite;
	-moz-animation: scroll 100s linear 4s infinite;
	-ms-animation: scroll 100s linear 4s infinite;
	-o-animation: scroll 100s linear 4s infinite;
	animation: scroll 100s linear 4s infinite;
}

/* animation */
@-webkit-keyframes scroll {
	0% { top: 100%; }
	100% { top: -170%; }
}

@-moz-keyframes scroll {
	0% { top: 100%; }
	100% { top: -170%; }
}

@-ms-keyframes scroll {
	0% { top: 100%; }
	100% { top: -170%; }
}

@-o-keyframes scroll {
	0% { top: 100%; }
	100% { top: -170%; }
}

@keyframes scroll {
	0% { top: 100%; }
	100% { top: -170%; }
}

       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console