nav.navbar
 button.navbar-btn 
  | ☰
  span.sr-only Menu
 
 .navbar-inner
  ul.nav 
   li.nav-item
    a.nav-link(href='#') Home
   li.nav-item
    a.nav-link(href='#') About
   li.nav-item
    a.nav-link(href='#') Blog
   li.nav-item
    a.nav-link(href='#') Contact
View Compiled
// 
// 1. Spaces 
// 2. Media Queries 
// 3. Screen Reader Only
// 4. Reset list styles
// 5. Navbar
//
// --------------------------------------------------
 
// 
// 1. Spaces 
// --------------------------------------------------

$space  = 20px     // Regular space margin 
$space-xs = ($space / 4) // Extra small space margin
$space-sm = ($space / 2) // Small space margin
$space-md = ($space * 2) // Medium space margin
$space-lg = ($space * 4) // Large space margin


// 
// 2. Media Queries 
// --------------------------------------------------
 
$screen-xs  = 480px // Extra small screen / phone  
$screen-sm  = 768px // Small screen / tablet  
$screen-md  = 992px // Medium screen / desktop  
$screen-lg  = 1200px // Large screen / wide desktop 
$screen-xlg = 1600px // Extra Large screen / wide desktop 
$screen-xxlg = 1900px // Extra Large screen / wide desktop 

// So media queries don't overlap when required, provide a maximum
$screen-xs-max = ($screen-sm  - 1)
$screen-sm-max = ($screen-md  - 1)
$screen-md-max = ($screen-lg  - 1)
$screen-lg-max = ($screen-xlg - 1)
$screen-xlg-max = ($screen-xxlg - 1)


//
// 3. Screen Reader Only 
// --------------------------------------------------

.sr-only
 position absolute 
 width 1px 
 height 1px 
 padding 0 
 margin -1px 
 overflow hidden 
 clip rect(0,0,0,0) 
 border 0 

 
//
// 4. Reset list styles
// --------------------------------------------------

$list-unstyled 
 margin-bottom 0
 padding-left 0
 list-style none
 
 
//
// 5. Navbar
// --------------------------------------------------
 
.navbar-btn
 display none
 
 
.navbar-inner
  background #222 
  padding $space-sm
  text-align center
  
  
.nav 
 @extends $list-unstyled 
 display inline-block
 margin-top 0
 
 
 .nav-item
  display inline-block
 
  
 .nav-link
  border-right solid 1px #aaa
  color #fff
  display block
  min-width 60px
  padding $space
  text-align center
  text-decoration none
  transition background .3s
  
  .nav-item:first-child &
   border-left solid 1px #aaa
  
  &:hover,
  &:focus 
   background #333
  
 
View Compiled
$('.navbar-btn').on('click', function() {
 $('.navbar-inner').toggleClass('in');
});
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

 1. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js