Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <body id="tepe">
<h1>Trabzon</h1>
<p><a href="#b1">Coğrafya</a> | <a href="#b2">Nüfus</a> | <a href="#b3">Tarihçe</a> | <a href="#b4">Toplum ve Kültür</a></p>
<p>Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan merkezii bir şehirdir....</p>
<div id="b1">
 <h3>Coğrafya</h3>
 <p>Dar bir sahil şeridinin ardında denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahip olan ilin merkezi Boztepe (antik Minthrion tepesi) üzerine kurulmuştur. İl topraklarının % 22,4 yayla, % 77,6 si ise tepelerden oluşmaktadır. <strong>Dereler</strong> Değirmendere (Piksidis), Yanbolu, Fol, Ağasar, İskefiye, Kalenima, Karadere (Araklı), Küçükdere, Koha, Sürmene (Manahos), Solaklı, Baltacı deresi, Sera Deresi...</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
<div id="b2">
 <h3>Nüfus</h3>
 <p>Toplam nüfusu 765.127'dur. Bu nüfusun yaklaşık %54'ü şehir ve ilçe gibi merkezlerde,%46'sı ise kırsal kesimlerde yani köylerde yaşamaktadır.</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
<div id="b3">
 <h3>Tarihçe</h3>
 <p> Eusebius'a göre şehrin kuruluş tarihini MÖ 756 olmakla birlikte bu iddia Trabzon'u İstanbul, Roma hatta, genel kanıya göre Trabzon ve diğer Doğu Karadeniz kolonizasyonunu gerçekleştiren Sinop'tan daha eski bir kent yapmaktadır...</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
<div id="b4">
 <h3>Toplum ve Kültür</h3>
 <p><strong>Halk</strong> Trabzon halkı adet , yaşam tarzı , gelenek ve görenek bakımından kendine ve yöreye özgü özellikler taşımaktadır...</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
</body>
       
      
!

CSS

       
        body {
 width:550px;
 margin:0 auto;
 font:14px/1.5em Arial, Helvetica, sans-serif;
 border-color:#C03;
 border-style:solid;
 border-width:20px 5px 50px 5px;
 padding:20px
}
div {
 border:1px solid #06F;
 margin-bottom:15px;
 padding:10px;
 border-radius:15px;
 -moz-border-radius:15px;
 -webkit-border-radius:15px;
}
div:target {
 -moz-box-shadow: 0 0 10px #9c9c9c;
 -webkit-box-shadow: 0 0 10px #9c9c9c;
 box-shadow: 0 0 10px #9c9c9c;
 background-color:#D5E3FD;
 border-width:2px
}
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console