<div>
<p>initial Değeri atanan elemanın belirlenen özelliğinin başlangıç değerine dönmek için kullanılır. </p>
  <p>Tarayıcılar HTML elemanları yorumlarken belirli başlangıç değerleri kabul ederek yorumlarlar. </p>
</div>
div{
  color:red;
}

div > p:first-child{
  color:initial;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.