<body id="tepe">
<h1>Trabzon</h1>
<p><a href="#b1">Coğrafya</a> | <a href="#b2">Nüfus</a> | <a href="#b3">Tarihçe</a> | <a href="#b4">Toplum ve Kültür</a></p>
<p>Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan merkezii bir şehirdir....</p>
<div id="b1">
 <h3>Coğrafya</h3>
 <p>Dar bir sahil şeridinin ardında denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahip olan ilin merkezi Boztepe (antik Minthrion tepesi) üzerine kurulmuştur. İl topraklarının % 22,4 yayla, % 77,6 si ise tepelerden oluşmaktadır. <strong>Dereler</strong> Değirmendere (Piksidis), Yanbolu, Fol, Ağasar, İskefiye, Kalenima, Karadere (Araklı), Küçükdere, Koha, Sürmene (Manahos), Solaklı, Baltacı deresi, Sera Deresi...</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
<div id="b2">
 <h3>Nüfus</h3>
 <p>Toplam nüfusu 765.127'dur. Bu nüfusun yaklaşık %54'ü şehir ve ilçe gibi merkezlerde,%46'sı ise kırsal kesimlerde yani köylerde yaşamaktadır.</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
<div id="b3">
 <h3>Tarihçe</h3>
 <p> Eusebius'a göre şehrin kuruluş tarihini MÖ 756 olmakla birlikte bu iddia Trabzon'u İstanbul, Roma hatta, genel kanıya göre Trabzon ve diğer Doğu Karadeniz kolonizasyonunu gerçekleştiren Sinop'tan daha eski bir kent yapmaktadır...</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
<div id="b4">
 <h3>Toplum ve Kültür</h3>
 <p><strong>Halk</strong> Trabzon halkı adet , yaşam tarzı , gelenek ve görenek bakımından kendine ve yöreye özgü özellikler taşımaktadır...</p>
 <p><a href="#tepe">yukarı</a></p>
</div>
</body>
body {
 width:550px;
 margin:0 auto;
 font:14px/1.5em Arial, Helvetica, sans-serif;
 border-color:#C03;
 border-style:solid;
 border-width:20px 5px 50px 5px;
 padding:20px
}
div {
 border:1px solid #06F;
 margin-bottom:15px;
 padding:10px;
 border-radius:15px;
 -moz-border-radius:15px;
 -webkit-border-radius:15px;
}
div:target {
 -moz-box-shadow: 0 0 10px #9c9c9c;
 -webkit-box-shadow: 0 0 10px #9c9c9c;
 box-shadow: 0 0 10px #9c9c9c;
 background-color:#D5E3FD;
 border-width:2px
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.