<img id="ImageUrlBlop" width="100%">
//Javascript XMLHttpRequest Images Src Blop
//https://www.eddiekidiw.org
var a=new XMLHttpRequest();
a.open("GET","https://2.bp.blogspot.com/-DWzvte1qx9Y/WhmMm6ls-TI/AAAAAAAAB1s/Xq2WsJxz59QF2TxTNFZwzw9DG6xw5kv0gCLcBGAs/s1600/Senja-di-pantai-sembilan.jpg",true);
a.responseType="arraybuffer";
a.onload=function(e){
var b=new Uint8Array(this.response);
var c=new Blob([b],{type:"image/jpeg"});
var d=window.URL||window.webkitURL;
var ImageUrlBlop=d.createObjectURL(c);
var img=document.querySelector("#ImageUrlBlop");
img.src=ImageUrlBlop;
};
a.send();

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.