Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <p class="max-content">Deze tekst heeft de vrije teugel. Hoeveel er ook van is, de box wordt altijd breed genoeg om alle content achter elkaar te zetten. De breedte is onbeperkt en dat komt door de instelling <code>inline-size: max-content</code>. De browser plaatst de inhoud zonder <marker>regeleinden</marker>. Met min-content wordt de box zo smal dat alleen het langste woord past. </p>
<p class="extrinsiek">Deze tekst is beperkt. Er zijn maar 400 pixels in de breedte en dan zit er niets anders op dan maar een hogere box te maken. Want uiteindelijk moet ook al deze tekst een plekje vinden in de box.</p>
<p class="extrinsiek hoogtebeperking">Deze tekst is serieus beperkt. Er zijn maar 400 pixels in de breedte en tot overmaat van ramp is de hoogte van de box ook beperkt. Maar de tekst is niet voor een gat te vangen en loopt vrolijk door tot alle tekst een plekje heeft gevonden op de pagina. Er knaagt wel iets. Zouden ander boxen er rekening mee houden dat deze tekst zijn eigen weg volgt en zich niets aantrekt van wat die aardige ontwerper heeft bedacht?</p>
<p class="extrinsiek hoogtebeperking overloop">Wat hier staat doet er niet, want het is toch onleesbaar doordat die aso van hierboven zich niets aantrekt van de regels. En dan te bedenken dat ik mijn overloop netjes achter een schuifbalk heb gestopt.</p>
<figure>
 <img src="https://assets.codepen.io/297176/pexels-francesco-ungaro-1525043.jpg" />
</figure>
       
      
!

CSS

       
        :root {
 --color: currentColor;
}
p {
 border: 4px solid black;
 color: var(--color);
 font-size: 1.25rem;
 inline-size: max-content;
 /* de volgende regel beperkt de breedte van de box tot het langste woord */
 /*  inline-size: min-content; */
}
.extrinsiek {
 inline-size: 400px;
}
.hoogtebeperking {
 background: lightblue;
 block-size: 75px;
 --color: red;
}
.overloop {
 --color: initial;
 overflow-y: auto;
}

img {
 /* de volgende regel beperkt de breedte van de foto tot 100%. Dat is in dit geval de breedte van body */
 /*     inline-size: 100%; */
}
body {
 /* als je de breedte van body beperkt, wordt de 100% van de foto daar gelijk aan */
 /*   inline-size: 80vw; */
}
marker {
 background: yellow;
}

figure {
 margin: 5rem 0 0;
}

       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console