Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using it's URL and the proper URL extention.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <header>
 <button id="toggle" class="toggle">Lägg till vertikal rytm</button>
  <button id="toggle-grid" class="toggle">Lägg till grid</button>
</header>

<main class="main" id="main">
 <h1>Vertikal rytm</h1>

 <p>I detta exempel ska vi titta på hur vertikal rytm påverkar text i ett dokument. För att ytterligare öka läsbarheten och samtidigt skapa ett lugn på sidan ska vi i denna del av guiden titta på hur vi kan skapa vertikal rytm också kallat det typografiska gridet.</p>
 
 <p>Vi anger alltid radavstånd utan enhet som en multipel av typsnittets storlek. För att skapa vertikal rytm i våra dokument baseras alla typsnitts storlekar och vita utrymmen i mellan texten på en baseline. Vår baseline är standard typsnitts storlek gånger radavståndet.</p>
<p>Vi börjar med att definiera radavståndet, en bra tumregel är att använda sig av 120% till 145% av typsnitts storleken. I CSS använder vi `line-height` för att definiera radernas avstånd och vi anger `line-height` utan enhet som en multipel, så 120% är lika med 1.2 och 145% är lika med 1.45. I exemplet nedan används radavståndet `1.4` och storleken `1.2em` som standard typsnitts storlek. För alla marginaler används `rem` då vi inte vill att marginalerna påverkas av typsnittets storlek för aktuella elementet.</p>
 
</main>
       
      
!

CSS

       
        * {
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.vertical-rhythm {
 line-height: 1.4;
}

.vertical-rhythm p {
 font-size: 1.25em;
 margin-bottom: 1.75rem; 
}

.vertical-rhythm h1 {
 font-size: 2.8em;
 margin-bottom: 1.75rem;
}

.grid {
 background-image: repeating-linear-gradient(to bottom, transparent 0px, transparent 27px, red 27px, red 28px);
}
       
      
!

JS

       
        (function () {
 var toggleButton = document.getElementById("toggle");
  var toggleGridButton = document.getElementById("toggle-grid");
 var main = document.getElementById("main");
 
 toggleButton.addEventListener("click", function() {
  main.classList.toggle("vertical-rhythm");
 });
 
  toggleGridButton.addEventListener("click", function() {
  main.classList.toggle("grid");
 });
})();
       
      
!
999px

Console