Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using it's URL and the proper URL extention.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
 .right {
  float: right;
  width: 200px;
  border: 3px solid red;
  padding: 12px;
 }
</style>
</head>
<body>

  <h2>Căn phải sử dụng position</h2>
   <p>Webaffiliate , Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế web bán hàng dưới hình thức tiếp thị liên kết có thể lấy dữ liệu sản phẩm từ bất kì website nào bạn thích, có gắn deeplink affilliate để hỗ trợ các Publisher làm affiliate dễ dàng hơn, chuyên nghiệp, bền vững hơn mà không cần quá nhiều thời gian, công sức, chi phí! 

  </p>

  <div class="right">
   <p>Bạn lo sợ mình kinh doanh online không thành công? nếu vậy thì hãy tập kinh doanh và tiếp thị online trước khi đi vào thực chiến, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mạnh trên internet.

  Giải pháp cho bạn chính là làm tiếp thị liên kết, nhưng muốn làm tiếp thị liên kết lâu dài, bền vững như một doanh nghiệp online thực thụ bạn cần đến một website.

  Hãy đến với chúng tôi!!!</p>
  </div>

</body>
</html>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console