Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <!-- Mini hra inšpirovaná hrou Videostop z 80 tich rokov -->
<!-- verzia 10.1.2022 -->
<div class="width">
 <div id="logo">
  <img src="./android-icon-36x36.png" alt="logo">
 </div>
 <p id="rules_button">(info)</p>
 <h1>3 kocky</h1>
 <div class="top_cubes">
  <div id="cube1">

  </div>
  <div id="cube2">

  </div>
  <div id="cube3">

  </div>

 </div>
 <div class="buttons">
  <button id="rst">Reset</button>
  <button id="start">Štart</button>
 </div>
 <div class="info_block">
  <p>Skóre: <span id="score">0</span></p>
  <p class="small">Posledný klik: <span id="last_click"></span></p>
  <p class="small">Rekord: <span id="record">0</span></p>
  <p>Prémia: <span id="premium">-</span></p>
  <p>Čas do konca (sekundy): <span id="counter"></span></p>
 </div>

</div>

<div id="final_info"></div>
<div id="rules_info">
 <p><b>Pravidlá:</b><br>
  Cieľom hry je získavať body za klikanie v "správny čas". Treba sledovať hodnoty kociek.
  Za dve rovnaké hodnoty sú 2 body, za tri rovnaké hodnoty 6 bodov (a prémia, ktorá sa ale zruší, ak hra
  skončí
  kvôli skóre pod nulou!). Ak nie je zhoda, tak -3 body... <br>
  Klikaj preto s rozvahou... 🙂<br>
  Hra končí keď sa dostaneš v skóre pod "0", alebo po 2 minútach. Tlačidlo Reset ruší iba aktuálnu hru,
  hodnota "Rekord" zostáva. Ale "Prémia" zostáva iba z daktorej plne dohranej hry, nie z aktuálnej -
  prerušenej!<br>
  <br>
  <span style="color:red" ;>(klikni pre zrušenie nápovedy)</span><br>
  &copy;12/2021 Daniel Gago
 </p>
</div>
       
      
!

CSS

       
        * {
 margin: 0;
 padding: 0;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}

:root {
 /*--bgr_color:#292979;*/
 --bgr_color: rgb(53, 53, 71);
 --txt_color: burlywood;
 --txt_color2: black;
 /*--bgr_color: rgb(177, 177, 177);
 --txt_color:rgb(32, 32, 32);
 --txt_color2: black;*/
}

body {
 background: var(--bgr_color);
 min-height: 100vh;
 position: relative;
}

.width {
 max-width: 800px;
 margin: 0 auto;
 position: relative;
 font-family: Helvetica, sans-serif;
}

#logo {
 position: absolute;
 padding: 1rem;
}

#logo img {
 height: 1.3rem;
}

#rules_button {
 position: absolute;
 right: 0;
 color: var(--txt_color);
 text-align: right;
 padding: 1rem;
 cursor: pointer;
}

.width h1 {
 font-size: 3rem;
 /*text-shadow:
    -2px 2px 0 var(--txt_color),
   -1px -1px 0 var(--txt_color),  
   1px -1px 0 var(--txt_color),
   -1px 1px 0 var(--txt_color),
    1px 1px 0 var(--txt_color);*/
 text-align: center;
 font-weight: 500;
 color: var(--txt_color);
 font-family: Times, serif;
 letter-spacing: 3px;
 padding-top: 1rem;
 padding-left: 0.5rem;
 padding-right: 0.5rem;
}

.top_cubes {
 position: relative;
 margin: 2rem auto 2rem auto;
 display: -webkit-box;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
 -webkit-box-pack: space-evenly;
 -ms-flex-pack: space-evenly;
 justify-content: space-evenly;
}

svg {
 display: inline-block;
 max-height: 50vh;
}

.buttons {
 position: relative;
 margin: 1rem auto 2rem auto;
 display: -webkit-box;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
 -webkit-box-pack: space-evenly;
 -ms-flex-pack: space-evenly;
 justify-content: space-evenly;
}

#rst,
#start {
 font-size: 1.35rem;
 padding: 5px 10px;
 border: 1px solid var(--txt_color2);
 border-radius: 5px;
 /* dvojitý outline okraj, spolu s border teda trojitý okraj... */
 -webkit-box-shadow: 0 0 0 2pt gray, 0 0 0 3pt black;
 box-shadow: 0 0 0 2pt gray, 0 0 0 3pt black;
}

#rst {
 background-color: rgb(255, 68, 68);
}

#start {
 background-color: green;
 cursor: pointer;
}

p {
 padding-left: 0.5rem;
 padding-right: 0.5rem;
}

.info_block {
 font-size: 1.25rem;
 color: var(--txt_color);
 text-align: center;
 letter-spacing: 0.5px;
}

.info_block p {
 padding-bottom: 0.5rem;
}

.info_block .small {
 font-size: 1rem;
}

#final_info {
 width: 100vw;
 height: 100vh;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: rgba(34, 34, 34, 0.85);
 color: white;
 font-size: 2rem;
 display: none;
 /* normálne nezobrazené, až na konci hry ho treba */
 -webkit-box-orient: vertical;
 -webkit-box-direction: normal;
 -ms-flex-direction: column;
 flex-direction: column;
 -webkit-box-pack: center;
 -ms-flex-pack: center;
 justify-content: center;
 -webkit-box-align: center;
 -ms-flex-align: center;
 align-items: center;
 text-align: center;
}

#rules_info {
 width: 100vw;
 height: 0px;
 transition: height 1s;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: rgba(34, 34, 34, 0.95);
 color: white;
 font-size: 2rem;
 display: flex;
 /* normálne nezobrazené, až na konci hry ho treba */
 -webkit-box-orient: vertical;
 -webkit-box-direction: normal;
 -ms-flex-direction: column;
 flex-direction: column;
 -webkit-box-pack: center;
 -ms-flex-pack: center;
 justify-content: center;
 -webkit-box-align: center;
 -ms-flex-align: center;
 align-items: center;
 text-align: center;
}

#rules_info p {
 font-size: 1rem;
 padding: 1rem;
 letter-spacing: 1px;
 max-width: 700px;
 line-height: 1.5;
}

       
      
!

JS

       
        /* 
Hra 3 kocky - JS súbor
*/

//*** naťahaj potrebné objekty a zadefinuj potrebné premenné
cube1 = document.getElementById("cube1");
cube2 = document.getElementById("cube2");
cube3 = document.getElementById("cube3");
button_rst = document.getElementById("rst");
button_start = document.getElementById("start");
score_info = document.getElementById("score");
last_click = document.getElementById("last_click");
record_info = document.getElementById("record");
premium_info = document.getElementById("premium");
counter_info = document.getElementById("counter");
final_info = document.getElementById("final_info");
rules_button = document.getElementById("rules_button");
rules_info = document.getElementById("rules_info");
score = 0; // skóre
timer = 120; // dĺžka hry v sekundách
counter = timer; // časomiera - odpočítavanie
interval = 1000; // interval pre zmenu hodnoty kociek
game_running = false; // stav hry - nebeží...

// ? je v pamäti uložený dajaký rekord
// tento kód sa uskutočný iba ak existoval záznam
if (sessionStorage.getItem("new_record")) {
 // daj do premennej hodnotu toho rekordu
 new_record = sessionStorage.getItem("new_record");
 // občas sa mi zobrazil rekord ako false, nie ako nula, tak preto nasledovná kontrola a korekcia...
 if (new_record == "false") {
  new_record = 0;
 }
 // ak neexistoval záznam tak ho vytvor a ulož, s nulou
} else {
 new_record = 0;
 sessionStorage.setItem("new_record", 0);
}

// ? je v pamäti uložená prémia
// obdobne ako pri rekorde - kontrola prémie
if (sessionStorage.getItem("premium")) {
 premium = sessionStorage.getItem("premium");
 if (premium == "true") {
  premium_true();
 } else {
  premium_false();
 }
} else {
 premium_false();
}

// definície pre vlastnosti kociek
// dizajn sa dá teda (čiastočne) ľahko modifikovať...
// farba podkladu kociek je ako farba textu aplikácie
color_cube_bgr = "var(--txt_color)";
color_cube_stroke = "#6f9473";
cube_stroke_width = 5;
color_circle_bgr = "#2f4858";
color_circle_stroke = "#000";
circle_stroke_width = 1;
box = 150;
circle_r = 14;

// ! na úvod kontrola či funguje vibrovanie (len Android to podporuje, iOS nie! a hra sa kvôli tomu zasekla...)
const canVibrate = window.navigator.vibrate;

// hneď na úvod sa zavolá funkcia "resize_cubes" a tá uskutoční aj reset hry, načitanie kociek a podobne
resize_cubes();

// pridaj aktívnu kontrolu na možnosť resize kociek!
window.addEventListener("resize", resize_cubes);
/* po novom môžem mať kontrolu "resize" neustále aktívnu - na to aby mi to neurobilo reset si dáva pozor - pri aktívnej hre sa vykoná táto funkcia bez resetu... */

//*** RESET HRY / príprava na jej rozbeh
//nulovanie premenných a prekreslenie obsahu na hracej ploche
function reset() {
 // zruš kontrolu tlačidla Reset, má fungovať iba ak beží hra...
 button_rst.removeEventListener("click", reset_the_game);
 button_rst.style.cursor = "auto";
 score = 0; // skóre 0
 counter = timer; // počítadlo na hodnotu časovača
 game_running = false; // hra nebeží
 last_click.innerText = "0"; // posledný klik - 0
 score_info.innerText = score; // skore zobraz - 0
 record_info.innerText = new_record; // nový rekord zobraz - aktúalny stav
 premium_this_game = false; // prémia v aktuálnej hre - zrušená
 // počítadlo času hry - zrušená červená farba textu a zobraz hodnotu časovača
 counter_info.style.color = "var(--txt_color)";
 counter_info.innerText = timer;
 // 7. objekt v poli je plná kocka...
 // takto je fajn vidieť že hra stojí
 cube1.innerHTML = cube_values[7];
 cube2.innerHTML = cube_values[7];
 cube3.innerHTML = cube_values[7];
 // aktivácia tlačidla s pravidlami, aby bolo k dispozícii
 rules_button.style.cursor = "help";
 rules_button.addEventListener("click", rules_show);
 // zruš kontrolu tlačidla Klik - bude Štart tlačidlo
 button_start.removeEventListener("click", click_control);
 // kontroluj či sa nestlačilo tlačidlo Štart - pre štart hry
 button_start.addEventListener("click", start_the_game);
}

//*** funkcia na rozbeh hry
function start_the_game() {
 // vibrácie na tlačítku
 if (canVibrate) window.navigator.vibrate(30);
 // zmeň stav hry na "beží"
 game_running = true;
 // tlačidlo "Štart" prekóduj
 button_start.style.backgroundColor = "yellowgreen";
 button_start.innerText = "Klik";
 // nahoď hneď už dajaké hodnoty kociek
 change_cubes();
 // a spusti intervaly na nahadzovanie kociek a kontrolu času hry
 interval_cubes = setInterval(change_cubes, interval);
 interval_stopwatch = setInterval(stopwatch, 1000);
 // počas hry zruš možnosť klikania na info tlačidlo, pre istotu...
 rules_button.removeEventListener("click", rules_show);
 rules_button.style.cursor = "not-allowed";
 // hra sa rozbehla, "Štart" už zablokuj, odblokuje sa "Klik"...
 button_start.removeEventListener("click", start_the_game);
 button_start.addEventListener("click", click_control);
 // aktivuj kontrolu tlačidla "Reset", má fungovať iba ak beží hra...
 button_rst.style.cursor = "pointer";
 button_rst.addEventListener("click", reset_the_game);
}

//*** funkcia len generuje nové hodnoty kociek a zobrazí / prekreslí ich
// ! keďže sa zapína a vypína jej časovanie tak musí byť ako samostatná funkcia !
function change_cubes() {
 // vygeneruj a daj hodnotu do premennej - bude treba pri kontrole stavu kociek
 cube_number1 = Math.floor(Math.random() * 6 + 1);
 // a prekresli ju na hracej ploche - 1. kocka
 cube1.innerHTML = cube_values[cube_number1];
 //2. kocka
 cube_number2 = Math.floor(Math.random() * 6 + 1);
 cube2.innerHTML = cube_values[cube_number2];
 // 3. kocka
 cube_number3 = Math.floor(Math.random() * 6 + 1);
 cube3.innerHTML = cube_values[cube_number3];
}

//*** funkcia pre stav keď hra beží a kliklo sa na tlačidlo - kontrola stavu kociek pri stlačení a zápis hodnôt skóre
function click_control() {
 // vibrácie na tlačítku
 if (canVibrate) window.navigator.vibrate(30);
 // ak sú všetky tri rovnaké - prémia + lepšie skóre...
 // ! táto kontrola musí byť prvá !!
 if (cube_number1 == cube_number2 && cube_number1 == cube_number3) {
  premium_true();
  score += 6;
  score_info.innerText = score;
  last_click.innerText = "+ 6 bodov 👍";
 } else if (
  // ak sú aspoň dve rovnaké, pridaj body
  cube_number1 == cube_number2 ||
  cube_number1 == cube_number3 ||
  cube_number2 == cube_number3
 ) {
  score += 2;
  score_info.innerText = score;
  last_click.innerText = " + 2 body";
 } else {
  // žiadna zhoda, body dolu
  score -= 3;
  score_info.innerText = score;
  last_click.innerText = "-3 body 👎";
  if (score < 0) {
   // ak skóre padlo pod nulu - koniec...
   // ! a prémia je v čudu taktiež - globálne!
   premium_false();
   // stopni tú tragédiu...
   stop();
  }
 }
}

//*** dosiahla sa prémia - zatiaľ iba v tejto hre!
// zobrazí sa a uloží stav - len pre túto hru, teda nie aj do Storage!
function premium_true() {
 premium_this_game = true;
 premium_info.innerText = "♥";
 premium_info.style.color = "red";
}

//*** prišli sme o prémiu
// ! toto je vždy volané len keď to je globálne!, takže aj výmaz zo Storage
function premium_false() {
 premium_this_game = false;
 premium = false;
 premium_info.style.color = "var(--txt_color)";
 premium_info.innerText = "-";
 sessionStorage.setItem("premium", false);
}

//*** funkcia pre tlačidlo reset - stopni a resetni hru, ale rekordné skóre nenulujem
// stopni zobrazovanie kociek aj meranie času
function reset_the_game() {
 if (canVibrate) window.navigator.vibrate(30);
 // stopni časovače
 clearInterval(interval_cubes);
 clearInterval(interval_stopwatch);
 // prekresli tlačidlo štart (kontrola klikania sa zruší potom v resete...)
 button_start.style.backgroundColor = "green";
 button_start.innerText = "Štart";
 interval = 1000; // vráť rýchlosť ak bola spomalená
 // nahranú prémiu z tejto hry zruš... (ak nebola predtým už dajaká nahraná tak zruš ju rovno globálne)
 // * tu by stačilo kontrolovať len globálnu... A v prípade false vykonať funkcie premium_false, a inak by zostala globálna ako bola...
 if (premium_this_game && !premium) {
  premium_false();
 }
 // vykonaj reset
 reset();
}

//*** kontrola behu hry, či nevypršal čas a jeho zobrazenie...
function stopwatch() {
 // odpočet
 counter--;
 // zobraz novú hodnotu odpočtu času hry
 if (counter < 10) {
  // hodnota pod 10 sekúnd červená, blíži sa koniec hry...
  counter_info.style.color = "red";
 }
 counter_info.innerText = counter;
 if (counter == 0) {
  //tu nastal koniec hry - vypršal čas...
  // blokni hneď tlačidlo Klik - keby som chcel efektnejší nábeh konca aby sa to neprebíjalo...
  button_start.removeEventListener("click", click_control);
  // zruš aj okamžite kontrolu tlačidla Reset, má fungovať iba ak beží hra...
  button_rst.removeEventListener("click", reset_the_game);
  // vykonaj funkciu stop
  stop();
 }
}

//*** zastav hru, koniec hry (nie je to to isté ako reset!, len dosť podobné)...
// tu totiž ide aj o ten záver - final funkciu
function stop() {
 // stav hry - nebeží
 game_running = false;
 // stopni zobrazovanie kociek aj meranie času
 clearInterval(interval_cubes);
 clearInterval(interval_stopwatch);
 // tlačidlo Štart je zasa Štart
 button_start.style.backgroundColor = "green";
 button_start.innerText = "Štart";
 interval = 1000; // vráť rýchlosť ak bola spomalená
 // spusti funkciu na záverečné zhodnotenie
 final();
}

//*** záverečné zhodnotenie - zobrazenie finálnej obrazovky
function final() {
 // hoď obrazovku hore - dôležité iba pre telefóny na ležato, tam sa hrá mierne nižšie a obrazovka výsledkov je potom mimo...
 window.scrollTo({
  top: 0,
  left: 0,
  behavior: "smooth"
 });
 // vytvor end_status - kus html kódu ktorý sa zobrazí na obrazovke
 end_status = `
  <p>Koniec hry!</p>`;
 // výpis dosiahnutého skóre
 end_status += `
  <p>Počet bodov:&nbsp; ${score}</p>
  `;
 // kontrola nového rekordu, ak je, daj to vedieť
 if (score > new_record) {
  end_status += `
  <p><span style = "color: green;">Máš nový rekord!</span></p>
  `;
  // ulož novú hodnotu do premennej a do pamäti + hneď zobraz
  new_record = score;
  sessionStorage.setItem("new_record", new_record);
  record_info.innerText = new_record;
 }
 // kontrola dosiahnutej prémie (v tejto hre) a daj to vedieť
 if (premium_this_game) {
  end_status += `
    <p>Aj prémia <span style = "color: red;">♥</span> bola. <br> 👍</p>`;
  // a ulož premiu aj globálne
  premium = premium_this_game;
  // možný zápis aj premium = true;
  sessionStorage.setItem("premium", true);
  // * zobrazená tá prémia už bola počas hry, netreba to riešiť...
 }
 // looser kontrola - body v mínuse...
 if (score < 0) {
  end_status += `
   <p>Skončil(a) si v mínuse...<br><span style="color: red;">SI "LOSER"!</span></p>
   <p style = "font-size: 1rem";>(1 kolo trochu spomalíme...)</p>`;
  // hráč to evidentne nestíha, spomalíme na jedno kolo... predĺž interval obnovy kociek
  interval = 1300; // na pevnú hodnotu, nie iba pridávať
 }
 // kontrola nulového stavu - slabý výkon...
 if (score == 0) {
  end_status += `
   <p>Skončil(a) si s nulovým skóre...<br><span style="color: red;">Si nula...</span></p>`;
 }
 // info o reštarte sa zobrazí neviditeľno, až neskôr sa zvidieľný - a je to potom bez trhania a pohybu, nie ako pri pridávaní p elementu...
 end_status += `<p id = "restart_click" style = "color: rgba(34, 34, 34, 0.85); font-size: 1rem; padding-top: 0.5rem;">Klikni na obrazovku pre reštart hry...</p>`;
 // zobraz ten blok
 final_info.innerHTML = end_status;
 final_info.style.display = "flex";
 // kontrola či sa nekliklo - ak áno tak skry tento blok a reset hry...
 setTimeout(() => {
  // aby sa v zápale hry nekliklo okamžite po konci na ten blok, tak je tu časovač na spustenie. Tlačidlá ovládania hry sú aj tak už neaktívne - môžem ten finál v budúcnosti nakódovať aj dajako efektnejšie...
  final_info.addEventListener("click", remove_final);
  // zviditeľni ten text s info o reštarte a čakaj na kliknutie
  document.getElementById("restart_click").style.color = "red";
 }, 2000);
}

//*** odstráň blok s finálnymi informáciami a zruš mu zasa event listener na klik
function remove_final() {
 final_info.style.display = "none";
 final_info.removeEventListener("click", remove_final);
 if (canVibrate) window.navigator.vibrate(60);
 reset();
}

//*** ak sa kliklo na pravidlá, zobraz pravidlá a potom ich na klik zasa zruš
function rules_show() {
 if (canVibrate) window.navigator.vibrate(20);
 rules_info.style.height = "100vh";
 rules_info.addEventListener("click", function () {
  if (canVibrate) window.navigator.vibrate(20);
  rules_info.style.height = "0";
 });
}

//*** funkcia "resize"
// ak nastalo resize tak zasa zmeraj nové hodnoty šírky, predefinuj pole kociek a prekresli ich
function resize_cubes() {
 // zisti šírku pre kocky
 control_width = document.querySelector(".width").clientWidth;
 // prepočítaj možnú šírku a výšku pre jednu kocku
 svg_size = control_width / 3 - 24;
 // nech nie je viac ako 200, je to už príliž veľké...
 if (svg_size > 200) {
  svg_size = 200;
 }
 // zadefinuj nové vlastnosti kociek
 define_cube_array();
 // ak hra nebeží, tak reset - prekreslí to kocky. Ale ak beží, tak sa prekreslia automaticky...
 // ! a nemôžem ten Reset volať vždy, teda aj uprostred hry... Resetol by som hru...
 if (!game_running) {
  reset();
 }
}

// pole s grafikou kociek
// je tu aj nula - bez guličiek, keby sa to hodilo, a aj 7 - to je plná kocka
// tá nula mi zabezpečila aj to že môžem číslovať teraz kocky v poli rovno podľa hodnoty 1-6
// ! definíciu poľa musím mať ako funkciu, inak neprekreslím veľkosti kociek ak ich potrebujem meniť počas behu aplikácie (a kontrola resize)... treba to znovu zavolať...

function define_cube_array() {
 cube_values = [
  // 0
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			</svg>`,
  // 1
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			<circle cx="${box / 2 + 5}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			</svg>`,
  // 2
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />

			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
		</svg>`,
  // 3
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />

			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 2 + 5}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
		</svg>`,
  // 4
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
		</svg>`,
  // 5
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 2 + 5}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
		</svg>`,
  // 6
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
		</svg>`,
  // 7 - full
  `
		<svg width="${svg_size}" height="${svg_size}" viewBox = "0 0 160 160">
			<rect x="5" y="5" rx="10" ry="10" width="${box}" height="${box}"
				style="fill:${color_cube_bgr};stroke:${color_cube_stroke};stroke-width:${cube_stroke_width};" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 2 + 5}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 4
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 2 + 5}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box / 2 + 5
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 4}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box / 2 + 5}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
			<circle cx="${box - box / 4 + 10}" cy="${
   box - box / 4 + 10
  }" r="${circle_r}" stroke="${color_circle_stroke}" stroke-width="${circle_stroke_width}" fill="${color_circle_bgr}" />
		</svg>`
 ];
}

       
      
!
999px

Console