Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URLs added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using its URL and the proper URL extension.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Auto Save

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <h1 dir="ltr"><strong>Bảng giá vách tắm kính chi tiết [Mới Nhất]</strong></h1>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><em>Bạn đang tìm hiểu về </em><a href="http://skywindow.vn/vach-tam-kinh/" style="text-decoration-line: none;"><em>giá vách tắm kính</em></a><em> mới nhất? Chưa biết cần lưu ý những gì khi mua sản phẩm vách tắm kính? Cùng </em><em>DACOLI </em><em>tìm hiểu chi tiết về giá sản phẩm này trong bài viết dưới đây nhé!</em></p>

<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><img src="https://lh3.googleusercontent.com/W_adf2uWL0sRXE8MV2VS1T7ErzmtwagexUgPocMUTirgw5Z-7m90TlyLUbpQleWZa0n87XXGzlg-SrcMa-IJZpCUSiYgE8zZhpUz1lU5O_4hgCaOHUIJ_rhVrSHCIEByA6_IPV6MdhK3Ginn2w" style="height:449px; margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px" /></em></p>

<h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Bảng báo giá vách tắm kính</strong></h2>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Dưới đây là bảng báo </span><strong>giá vách tắm kính</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt"> cường lực mà bạn có thể tham khảo:</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div dir="ltr" style="margin-left:0pt;">
<table style="border-collapse:collapse; border:none">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Độ dày kính</strong></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Độ dài</strong></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Giá (VNĐ/m2)</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">4 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">&nbsp;</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">270.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">5mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">&nbsp;</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">305.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">6mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">&nbsp;</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">340.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">8mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">&nbsp;</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">470.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">10mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">&nbsp;</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">558.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3" style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">12mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Nhỏ hơn 2438&times;3658 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">650.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Từ 2438&times;3658 mm đến 2700&times;4876 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">725.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Từ 2700&times;4876 mm đến 3300&times;5600 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">950.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2" style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">15mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Nhỏ hơn 2438&times;3658 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">1.045.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Từ 2438&times;3658 mm đến 3300&times;7000 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">1.300.000</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">19mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Nhỏ hơn 3000&times;9000 mm</span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">2.010.000</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Lưu ý: Bảng báo </span><strong>giá vách tắm kính</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt"> trên chỉ mang tính theo dõi tham khảo, chi phí bỏ ra để mua của vách tắm kính cường lực sẽ phụ thuộc nhiều vào những nhân tố khác nhau như thị trường, chủng loại, công ty bán. Để báo giá chi tiết và được trả lời cụ thể, quý vị hãy liên hệ ngay đến Hotline: 0948.668.050 nhé!</span></p>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:14pt">Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về </span><strong>giá vách tắm kính</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt">, vậy tiếp theo </span><strong>DACOLI</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"> sẽ liệt kê ra những điều bạn cần lưu ý khi mua sản phẩm vách tắm kính này nhé.</span></p>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt">&gt;&gt; Xem thêm bài viết mới nhất của chúng tôi tại: </span><a href="http://vachtamkinhcaocap.wpsuo.com/vach-tam-kinh-cao-cap" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt">http://vachtamkinhcaocap.wpsuo.com/vach-tam-kinh-cao-cap</span></a></p>

<h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Lưu ý gì khi mua vách tắm kính</strong></h2>

<h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Vách tắm kính được hiểu là chất liệu được dùng để tạo nên phòng tắm bằng chất liệu kính. Đây là vật liệu được đánh giá cao về việc sở hữu nhiều hiệu năng ưu việt như: độ bền cao, tính thẩm mỹ cao, chịu nhiệt tốt&hellip;.Vì vậy mà thị trường bổ sung mặt hàng này càng ngày càng trở thành sôi động. Nhưng để chọn được sản phẩm </span><strong>vách tắm kính </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">chính hãng, phù hợp những bạn cần quan tâm đến các thắc mắc dưới đây nhé:</span></h2>

<h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Lưu ý về nguyên liệu kính</strong></h3>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Để nâng cao độ bền trong giai đoạn sử dụng, cũng như hạn chế hiện trạng hư hỏng khi sử dụng, các bạn nên ưu tiên chọn lựa loại kính cao cấp như: kính cường lực, kính an toàn&hellip;Những loại kính này có thể chịu lực cao, chịu nhiệt tốt&hellip;</span></p>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Đặc biệt hạn chế tình trạng đổ vỡ trong công đoạn sử dụng. Trong trường hợp xảy ra hiện tượng vỡ, cũng không tạo ra những mảnh vụn vỡ, gây sát thương cho các người xung quanh.</span></p>

<p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/i0Yo9O-aZGqiYp9UJ_si5YtPIW3d_LlKBVfGkIwcDKarjx6D6EZldsdopWbTdVZZepxAlCZC0Nhoj1CFwhoDCnGPXwkWiaOUsmjGglQGaMazKWYm1P_j5QC0q91wUxOminHHVeAhfWfilm6IpA" style="height:449px; margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px" /></span></p>

<p dir="ltr" style="text-align:center"><em>đế ý đến chất lượng vật liệu</em></p>

<h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Hãng sản xuất</strong></h3>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Về hãng sản xuất chất liệu, hiện tại có nhiều hãng sản xuất vách kính. Chính bởi vậy để chọn được nguyên liệu chất lượng, các bạn cần quan tâm lựa chọn vách kính do các hãng sản xuất uy tín.</span></p>

<h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Độ dày của kính</strong></h3>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Kính chuyên dùng để thi công vách tắm kính, thường được thiết kế với nhiều chừng độ dày không giống nhau. Tùy vào tiêu chí của mỗi người sẽ chọn lựa độ dày cho thích hợp. Tuy nhiên độ dày dao động trong khoảng từ 4-8mm là thường gặp. Việc ưu tiên sử dụng </span><strong>vách tắm kính</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"> có độ dày phù hợp sẽ nâng cao được độ bền cho sản phẩm, hạn chế hư hại trong quá trình sử dụng.</span></p>

<p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/jvFm6aqVaNE2lAKFQ6T-W4VxMvOr99tKThsYVxQ1mcJOsVx-T9PcY8qVJvzorxk9TESJtgMBvJ-d0NcaBCY4HcI9chrrVnik3HMlvINvQE8WVSyjjMS-L5m10ubtz2lJ-rCIz6QArFuQS89WCQ" style="height:449px; margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px" /></span></p>

<p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Mua vách kính tắm cần đế ý đến độ dày kính</em></p>

<h3 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>tham số kỹ thuật</strong></h3>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Đây cũng là một trong các nguyên tố mà người dùng cần đế ý khi có nhu cầu mua vách kính. thực hiện tốt nguyên tố này, sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mua được vách kính chất lượng nhưng những thông số kỹ thuật lại không đáp ứng được mục tiêu sử dụng.</span></p>

<h2 dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Mua vách tắm kính ở đâu chính hãng?</strong></h2>

<p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt">Trên thị trường hiện tại có nhiều công ty bổ sung mặt hàng này, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể mang lại cho người dùng sản phẩm chính hãng. Chính bởi vì thế để tránh hiện tượng mua phải hàng kém chất lượng, việc chọn lựa công ty bán hàng uy tín là điều được nhiều người quan tâm. Nếu bạn đang có yêu cầu mua sản phẩm chất lượng, hãy đến với Dacoli ngay nhé:</span></p>

<ul>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; font-size:13pt">Chúng tôi bổ sung vách kính chất lượng, đa dạng về độ dày để người dùng chọn lựa. Tùy vào tiêu chí sử dụng, người dùng có khả năng tùy chọn theo mục tiêu của bản thân.</span></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; font-size:13pt">Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt chất lượng, được thực hành bởi đội ngũ kỹ thuật giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm</span></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; font-size:13pt">Chúng tôi cung cấp sản phẩm/dịch vụ với chi phí cạnh tranh cao, bảo đảm giá tiền tốt nhất trên thị trường&hellip;</span></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; font-size:13pt">Bảo hành dài hạn, dài lâu&hellip;Trong thời kì bảo hành, những sự cố liên can đến công trình chúng tôi sẽ tương trợ xử lý trong thời gian sớm nhất&hellip;</span></p>
	</li>
</ul>

<p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt">Trên đây </span><a href="https://knowyourmeme.com/users/dacoli" style="text-decoration-line: none;"><strong>DACOLI</strong></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"> đã đưa ra cho bạn thông tin về </span><strong>giá vách tắm kính</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"> và những lưu ý khi mua vách tắm kính. Nếu có nhu cầu mua hàng hay lắp đặt sản phẩm, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline </span><strong>0948.668.050</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"> để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết nhé!</span></p>

<div>&nbsp;</div>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console