<div class="info">
	<p>За допомогою властивості <code>border-image-slice</code> ми можемо повідомити браузер, де "зрізати" зображення для створення частин кордону.</p>
	<p>Нижче розташовані три блоки. Для першого застосоване значення буз задання (тобто 100%) кордон, для двох інших - <em>30%</em> і <em>7 12 14 5</em> відповідно. При чому, ширина кордона дорівнює 16px.</p>
</div>

<div class="wrapper">
	<div class="block"></div>
	<div class="block small"></div>
	<div class="block big"></div>
</div>
* {
	box-sizing: border-box;
}

body {
	font-family: monospace;
	font-size: 20px;
  text-align:center;
}

.info {
	padding: 6px 16px;
}

code {
	font-weight: 700;
	color: #444;
	border-bottom: 2px solid #666;
}

.wrapper {
	display: flex;
	justify-content: space-around;
}

.block {
	width: 150px;
	height: 150px;
	background-color: gold;
	padding: 16px;
	border: 32px solid #444;
	border-image: url(https://image.prntscr.com/image/mgoZvHsRQzSvI_Lh2EsEpg.png) 32;
}

.block.small {
	border-image-slice: 30%;
}

.block.big {
	border-image-slice: 7 12 14 5; 
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.