<div>
	<ul>
		<li>aaa</li>
		<li>aaa</li>
	</ul>
	<p>ここは「直後」なので効く</p>
	<p>ここは「直後」ではないので効かない</p>
</div>
<div>
  <ul>
		<li>aaa</li>
		<li>aaa</li>
	</ul>
</div>
<p>ここは「親が違う」ので効かない</p>
ul + p {
	color:#f00;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.