Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Details

Privacy

Go PRO Window blinds lowered to protect code. Code Editor with window blinds (raised) and a light blub turned on.

Keep it secret; keep it safe.

Private Pens are hidden everywhere on CodePen, except to you. You can still share them and other people can see them, they just can't find them through searching or browsing.

Upgrade to PRO

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

Template

Make Template?

Templates are Pens that can be used to start other Pens quickly from the create menu. The new Pen will copy all the code and settings from the template and make a new Pen (that is not a fork). You can view all of your templates, or learn more in the documentation.

Template URL

Any Pen can act as a template (even if you don't flip the toggle above) with a special URL you can use yourself or share with others. Here's this Pen's template URL:

Screenshot

Screenshot or Custom Thumbnail

Screenshots of Pens are shown in mobile browsers, RSS feeds, to users who chose images instead of iframes, and in social media sharing.

This Pen is using the default Screenshot, generated by CodePen. Upgrade to PRO to upload your own thumbnail that will be displayed on previews of this pen throughout the site and when sharing to social media.

Upgrade to PRO

HTML

       
        <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Responsive Web Design Projects - Build a Technical Documentation Page</title>
 </head>
 <body>
  <nav id="navbar">
   <header>Dokumentacja mowy wewnątrz firmy</header>
   <a class="nav-link" href="#Wprowadzenie">Wprowadzenie</a>
   <a class="nav-link" href="#Prezes">Prezes</a>
   <a class="nav-link" href="#Księgowa">Księgowa</a>
   <a class="nav-link" href="#Marketingowcy">Marketingowcy</a>
   <a class="nav-link" href="#Inni_pracownicy">Inni pracownicy</a>
   <a class="nav-link" href="#Studenciaki">Studenciaki</a>
  </nav>
  <main id="main-doc">
   <section id="Wprowadzenie" class="main-section">
    <header>Wprowadzenie</header>
    <p>Nieniejsza dokumentacja jest dokumentacją testową, w której zawarte są przykłady zdań pracowników poszczególnych szczebli przykładowej firmy.</p>
    <p>Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało.</p>
   </section>
   <section id="Prezes" class="main-section">
    <header>Prezes</header>
    <p>Prezes jest pracownikiem najwyższego szczebla na drabinie awansów - twardzo trzyma się góry i rozgląda, czy nikt nie próbuje mu wejść po plecach. Teoretycznie na jego barkach i ślicznej głowie spoczywają najważniejsze zadania, jak zakup pączków czy wydawanie pensji. W rzeczywistości - jest to osoba niezastąpiona - bo zastępować jej nie ma sensu.</p>
    <p>Prezes może mieć wiele oczywistych przywar, ale nie można mu zarzucić kwiecistej umiejętności dobierani słów.</p>
    <p>Przykłady jego mowy:</p>
    <code>Pomijając fakt, że rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania podstaw wymaga niezwykłej precyzji w tym zakresie jest ważne z szerokim aktywem jest to, iż zmiana istniejących kryteriów koliduje z dotychczasowymi zasadami kolejnych kroków w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. De facto, wyeliminowanie korupcji zmusza nas do celu. Drogi Marszałku, Wysoka Izbo, rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania podstaw jest zauważenie, że dalszy rozwój różnych form działalności umożliwia w określaniu dalszych kierunków rozwoju. Do tej decyzji skłonił mnie fakt, że usprawnienie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom. Koleżanki i określenia postaw uczestników wobec zadań stanowionych przez organizację. W praktyce wyeliminowanie korupcji powoduje docenianie wag odpowiednich warunków aktywizacji. Jednakowoż, stałe zabezpieczenie.</code>
   </section>
   <section id="Księgowa" class="main-section">
    <header>Księgowa</header>
    <p>Księgowa to niezwykle skrupulatna osoba, której zainteresowania skupiają się głównie na ksiegach przychodów i rozchodów.</p>
    <p>Cieszmy się, że jeszcze nie interesuje się odchodami.</p>
    <p>Mówi tak:</p>
    <code>Pan Marek zapoznał się z kursem dostępnym na portalu Narodowego Banku Polskiego i wie, że Rachunkowość w firmie polega na ewidencjonowaniu transakcji gospodarczych w sposób chronologiczny (następstwo zdarzeń w czasie) i systematyczny (uporządkowany), pozwalający ustalić okresowo wyniki gospodarcze firmy. Określa też stan zasobów materialnych (np. surowców do produkcji), oszczędności, należności (np. należności za wykonaną pracę, zużyty gaz) i zobowiązań (np. czy spłacane są raty kredytu bankowego). Rachunkowość jest więc ważnym źródłem informacji o funkcjonowaniu firmy. Umożliwia także bieżącą kontrolę działalności gospodarczej firmy.</code>
   </section>
   <section id="Marketingowcy" class="main-section">
    <header>Marketingowcy</header>
    <p>To są ludzie od reklamy. Nie przepuszczą, żeby jak najlepiej przedstawić produkt. W większości mówią językiem zrozumiałym dla przeciętnego klienta. Są sfokusowani na jego targecie i muszą mieć wszystko na ASAP.</p>
    <code>Miałeś już swojego midjera? Oto Twoje gole na najbliższy rok:
     <ul>
      <li>Koncentruj się na sukcesie klienta. </li>
      <li>Wylistuj mi to w bulet pointach.</li>
      <li>Pracuj ciężko i baw się świetnie!</li>
      <li>Wytłumacz mu to step baj step. </li>
      <li>Musisz poprawić swoją kontrybucję do projektu</li>
     </ul>     
    </code>
   </section>
   <section id="Inni_pracownicy" class="main-section">
    <header>Inni pracownicy</header>
    <p>Inni pracownicy wypełniają swoje zadania na podstawie list z obowiązkami. Nimi nie zajmuje się nikt, bo są od tego, żeby pracować. Pracują, żeby dostawać pieniądze (zapytaj księgową). Czego chcieć więcej?</p>
    <p>Nie rozumieją poniższych słów:</p>
    <code>Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić iż wdrożenie nowych, lepszych rozwiązań ukazuje nam efekt nowych propozycji. Wagi i bogate doświadczenia pozwalają na rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania podstaw wymaga niezwykłej precyzji w kształtowaniu dalszych kierunków postępowego wychowania. W sumie wykorzystanie unijnych dotacji ukazuje nam horyzonty systemu powszechnego uczestnictwa. Nie mylmy pojęć. Takowe informacje są tajne, nie trzeba udowadniać, ponieważ rozszerzenie bazy o tym, wykorzystanie unijnych dotacji spełnia ważne z dotychczasowymi zasadami kierunków rozwoju. Nie chcę państwu niczego sugerować, ale zmiana istniejących kryteriów zabezpiecza udział szerokiej grupie w określaniu istniejących kryteriów zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu istniejących kryteriów wymaga sprecyzowania i określenia.</code>
   </section>
   <section id="Studenciaki" class="main-section">
    <header>Studenciaki</header>
    <p>To taki rodzaj pracowników, ale nikt od nich niczego nie chce dopóki nie są potrzebni. Niedożywieni, niedocenieni, snują się po tych korytarzach jak szczury. Albo duchy jakieś.</p>
    <p>Są tak młodzi, że pamiętają jeszcze Pana Tadeusza z liceum:</p>
    <code>Francuzów sto krwawych sztandarów. Jak ów mąż, bóg wojny się imion spisem woźnemu jest rzeczą małą wieś, a od kilku dni zbiera się raczéj jako swe rodzinne duszę utęsknioną do wojska sposobić, Że architekt był zwierzem szlacheckim, a starzy i łabędzią szyję. W biegu dotknęła blisko drzwi ślad widać z Kapitol i mały z panem Hrabią sporu. I zląkł się, toczył zdumione źrenic gorzały przeciw czarów. Raz w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody a najstraszniej pan Podkomorzy i stanęli kołem. W takim nigdy nie przerywał ale widzę i sprzeczki. W biegu dotknęła blisko dwadzieści i przeplatane różowymi wstęgi.

Podkomorstwo i wznosi chmurę pyłu. dalej z oczymi podniesionymi w lewo, on Pana Mówiąc, Podkomorzemu ścisnął za wrócone życie podziękować Bogu tak się położył! Co by była żałoba, tylko się damom, starcom i wysoką jego pierś powabną suknię materyjalną, różową, jedwabną gors wycięty, kołnierzyk z talerzem ogórki rzekł: Mój pies nie szukać mody odsyłać konie rżące lecą ze śmiechu a młodszej przysunąwszy z miasta, ze skoszonej łąki. Wszystko bieży ku studni, której nigdy przyjąć nie widział swych domysłów tysiące jako wódz gospodarstwa obmyśla wypraw w wiecznej wiośnie pachnące kwitną lasy. z dziecinną radością pociągnął za duszę czystą, myśl wcale aby.
</code>
   </section>
   
   
  </main>
 </body>
</html>
       
      
!

CSS

       
        body {
 background-color: beige;
 color: navy;
}
#navbar {
  position: fixed;
  min-width: 300px;
  top: 0px;
  left: 0px;
  width: 300px;
  height: 100%;
  border-right: solid;
  border-color: rgba(0,22,22,0.4);
}

.nav-link{ 
  display: inline-block;
  width: 100%;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
  border-bottom: solid;
  border-color: rgba(0,22,22,0.4);
}

#main-doc {
  position: absolute;
  margin-left: 350px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 110px;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
 body {
  background-color: lightblue;
 }
}
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px
Old programmers never die; they just lose some of their functions.

Console