<p class="color-name">หลวงตา ตาปรือเวสต์ไฟลท์ ซูโม่เบอร์รี แจ๊กพอตซีรีส์ กิฟท์เทียมทานมาร์ช สันทนาการโบว์ลิ่งร็อคแอ็กชั่นท็อปบูต</p>

<p class="color-hex">หลวงตา ตาปรือเวสต์ไฟลท์ ซูโม่เบอร์รี แจ๊กพอตซีรีส์ กิฟท์เทียมทานมาร์ช สันทนาการโบว์ลิ่งร็อคแอ็กชั่นท็อปบูต</p>

<p class="color-rgb">หลวงตา ตาปรือเวสต์ไฟลท์ ซูโม่เบอร์รี แจ๊กพอตซีรีส์ กิฟท์เทียมทานมาร์ช สันทนาการโบว์ลิ่งร็อคแอ็กชั่นท็อปบูต</p>

<p class="color-hsl">หลวงตา ตาปรือเวสต์ไฟลท์ ซูโม่เบอร์รี แจ๊กพอตซีรีส์ กิฟท์เทียมทานมาร์ช สันทนาการโบว์ลิ่งร็อคแอ็กชั่นท็อปบูต</p>
body {
  background: #000;
  color: #fff;
}

.color-name {
  color: aqua;
}

.color-hex {
  color: #00ffff;
}

.color-rgb {
  color: rgb(0,255,255);
}

.color-hsl {
  color: hsl(180,100%,50%);
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.