<h1>En vanlig rubrik</h1>
<p>Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth.</p>
<div>
 <button id="togglesomething" onClick="minFunktion();">toggle something on/off</button>
body.toggled {
 background-image: linear-gradient( #e66465 0%, #9198e5 100%);
 background-repeat:no-repeat;
}

#togglesomething {border-radius:5px;padding:1em}
  // hämta body elementet och spara i en variabel
  var b = document.body;

  // när sidan laddas:
  // finns redan en sparad inställning för dark mode?
  if (!localStorage.getItem('darkmode') ) {
   // om inte, skapa ny data punkt och spara grundinställningen "off" --> avstängd i localStorage
   localStorage.setItem('darkmode', 'off');
  } else {
   // annars ladda inställningen och applicera den genom att tillhörande function utförs
   if(localStorage.getItem('darkmode') === "on") {
    // sätt på dark darkmode
    darkModeOn();
   }
   // annars behöver du inte göra något, då grundinställningen är "false" / av
  }

  // funktion för att hantera knapp tryck
  function minFunktion() {
   // hämta nuvarande inställning ur localStorage
   var darkmode = localStorage.getItem('darkmode');
   // villkorsats - om darkmode är avstängd, sätt på nu genom att anropa korrekt funktion
   if (darkmode == "off") {
    // sätt på
    darkModeOn();
   } else {
    // stäng av
    darkModeOff();
   }
  }

  // funktion för att sätta på 
  function darkModeOn() {
   // toggle klass - lägg till
   b.classList.toggle('toggled');
   // spara ny inställning till localStorage
   localStorage.setItem('darkmode', "on");
  }

  // funktion för att stänga av
  function darkModeOff() {
   // toggle klass - ta bort
   b.classList.toggle('toggled');
   // spara ny inställning till localStorage
   localStorage.setItem('darkmode', "off");
  }

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.