<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Address Etiketinin Kullanımı</title> 
</head> 
<body> 
  <h2>Address Etiketinin Örnek Kullanımı</h2> 
 <address>İçerik İsmi:<b> HTML address Etiketi Nedir?</b>
  <br>Yazar İletişim:
  <a href="info@webmacaw.com">E-Posta</a>
  <br> Sitemizi ziyaret edebilirsiniz:<a href="https://www.webmacaw.com/html-address-etiketi-nedir/"> HTML address Etiketi Nedir?</a>
  </address>
 </body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.