<form id="form">
 <p>Вибрати тип позиціонування:</p>
 <label><input type="radio" value="static" name="radio">static</label>
 <label><input type="radio" value="absolute" name="radio">absolute</label>
 <label><input type="radio" value="relative" name="radio">relative</label>
 <label><input type="radio" value="sticky" name="radio">sticky</label>
 <label><input type="radio" value="fixed" name="radio">fixed</label>
</form>

<hr>
<p id="text"></p>
<hr>

<div class="wrapper">
 <div id="block">
  <code>top: 25px;</code>
  <br>
  <code>left: 40px;</code>
 </div>
</div>
body {
 font-family: sans-serif;
 font-size: 17px;
 line-height: 1.4;
}

input[type=radio] {
 margin-right: 8px;
}

label {
/*  display: block; */
/*  margin-bottom: 10px; */
}

.wrapper {
 position: relative;
 min-height: 1050px;
}

#block {
 border: 4px solid #666;
 padding: 36px 16px;
 max-width: 175px;
 text-align: center;
}

#text {
 line-height: 1.75;
}
window.onload = function() {
 
 var textArray = {static: 'Елементи відображаються як зазвичай',
          absolute: 'Видаляє елемент з загального потоку',
          relative: 'Положення елемента встановлюється відносно його поточного положення',
          sticky: 'Елемент розглядається як відносно позиційований і прокручується разом з вмістом сторінки до тих під, поки він не перетинає певний поріг, після чого він стає фіксованим(тільки у найновіших браузерах)',
          fixed: 'Позиціонує елемент відносно вікна браузера, а не документа та не змінює свого положення при прокручуванні веб-сторінки'};
 
 var radioBtns = document.getElementsByName('radio');
 var block = document.getElementById('block');
 var result = null;
 var text = document.getElementById('text');
 
 document.getElementById('form').onchange = function() {
  for (var i = 0; i < radioBtns.length; i++) {
   if (radioBtns[i].checked) {
    result = radioBtns[i].value;
   }
  }
  block.style.position = result;
  block.style.top = '250px';
  block.style.left = '40px';
  text.innerHTML = textArray[result];
 }
 
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.