<p>Тут ми не задаємо спеціальних значень для властивостей напрямку тексту, зокрема <strong>direction</strong>. Значення береться без задання. Так як текст написаний українською мовою, то воно дорівнює <em>ltr</em>, тобто текст пишеться зліва направо.</p>
<p class="rtl">А для цього абзацу ми задали <strong>direction</strong> зі значенням <em>rtl</em>. Й текст тепер пишеться справа наліво.</p>
body {
  font-size: 18px;
  font-family: sans-serif;
}

.rtl {
  direction: rtl;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.