<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Fira+Sans' rel='stylesheet' type='text/css'>

<p>Цей приклад показує як працює властивість <code>position</code>. Спробуйте вимкнути/ввімкнути перемикач, щоб змінити тип позиціонування елементу нижче. Далі змінюйте значення для самих власне координат.</p>

<div class="inputs">
 <input id="static" checked name="position" type="radio"/>
 <label for="static">static</label>
 <message for="static">Елементи відображаються як зазвичай (в потоці формування документа).</message>
 
 <input id="relative" name="position" type="radio"/>
 <label for="relative">relative</label>
 <message for="relative">Відносне позиціювання. Положення елемента встановлюється відносно його поточного положення.</message>
 
 <input id="absolute" name="position" type="radio"/>
 <label for="absolute">absolute</label>
 <message for="absolute">Видаляє елемент з загального потоку (місце, що звільнив елемент заповнюється іншими елементами) і вставляється відносно свого батьківського.</message>
 
 <input id="fixed" name="position" type="radio"/>
 <label for="fixed">fixed</label>
 <message for="fixed">За своєю дією це значення близьке до absolute, але на відміну від нього позиціонує елемент відносно вікна браузера, а не документа та не змінює свого положення при прокручуванні веб-сторінки.</message>
</div>

<div class="wm">
 <p id="message">Елементи відображаються як зазвичай (в потоці формування документа). Без задання.</p>
</div>

<hr>

<strong>left: </strong>
<input type="number" class="input" id="left" value="0">px
<strong>;</strong><br><br>

<strong>top: </strong>
<input type="number" class="input" id="top" value="0">px
<strong>;</strong><br><br>

<hr>

<div class="box">
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
 <div id="block"></div>
</div>
* {
 box-sizing: border-box;
 padding: 0;
}

body {
 font-family: 'Fira Sans', sans-serif;
}

#block {
 width: 75px;
 height: 75px;
 background-color: gold;
 position: static;
 left: 0px;
 top: 0px;
 transition: all .15s ease-in;
}

message {
 display: none;
}

.wm {
 min-height: 100px;
}

.box {
 max-width: 450px;
 height: 100vh;
 position: relative;
 background-color: #ccc;
 margin: 0 auto;
 padding: 16px;
}

hr {
 margin-bottom: 16px;
}
var $message = $('#message');

$('.inputs').find('input').on('change', function() {
 
 var $messageText = $("message[for='"+$(this).attr('id')+"']")
 $message.text($messageText.text());
 $('#block').css('position', $(this).attr('id'));
 
});

$('.input').on('change', function() {
 
 var left = $('#left').val();
 var top = $('#top').val();
 
 $('#block').css( 'left', left + 'px' );
 $('#block').css( 'top', top + 'px' );
 
});

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

 1. https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js