<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/0.7.3/p5.js"></script>
var data = [];
var ageRanges = [ "0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54", "55-59", "60-64", "65-69", "70-74", "75-79", "80-84" ];

fetch("https://cors-anywhere.herokuapp.com/http://satyrium.pl:8080/work/media-3.0-datavis-course/data.json")
 .then(function(response) {
  return response.json();
 })
 .then(function(result) {
  data = result;
 });

function filterData(apiData, n1, n2) {
 var dataPoints;

 for (var i = 0; i < apiData.length; i = i + 1) {
  if (apiData[i].meta.n1 == n1 && apiData[i].meta.n2 == n2) {
   dataPoints = apiData[i].data.results[0].values;
  }
 }

 return dataPoints;
}

function setup() {
 createCanvas(600, 600);
}

function draw() {
 background(240);
 noStroke();

 var years = [];

 if (data.length > 0) {
  for (var i = 0; i < data[0].data.results[0].values.length; i = i + 1) {
   years.push(data[0].data.results[0].values[i].year);
  }
 }

 for (var i = 0; i < ageRanges.length; i = i + 1) {
  // ageRanges[i] to dany przedział wiekowy - wyszukujemy kobiety i mężczyzn osobno
  var women = filterData(data, ageRanges[i], "kobiety");
  var men = filterData(data, ageRanges[i], "mężczyźni");

  // przechodzimy po wszystkich latach
  for (var j = 0; j < years.length; j = j + 1) {
   // "wyciągamy" dane gdzie rok jest naszym poszukiwanym rokiem
   var womenValue = 0;
   var menValue = 0;

   for (var k = 0; k < women.length; k = k + 1) {
    if (women[k].year == years[j]) {
     womenValue = women[k].val;
    }
    if (men[k].year == years[j]) {
     menValue = men[k].val;
    }
   }

   // przeskalowane położenie na osi x i y - dobrane "eksperymentalnie"
   var x = i * 35 + 15;
   var y = j * 25 + 20;

   // przeskalowanie wartości - dobrane "eksperymentalnie" - można by wykorzystać min i max z wcześniejszych przykładów
   var rWomen = womenValue / 100000;
   var rMen = menValue / 100000;

   fill(255, 0, 0, 150);
   ellipse(x, y, rWomen, rWomen);

   fill(0, 0, 255, 150);
   // rysujemy mężczyzn "przesuniętych" o 10 pikseli, żeby obie wartości były widoczne
   ellipse(x + 10, y, rMen, rMen);
  }
 }
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.