function calculateAverageYearlyWorks(numberOfWorks, bornYear, deathYear) {
 var age = deathYear - bornYear;
 var avg = numberOfWorks / age;

 return avg;
}

var artists = []; // zaczynamy od pustej tablicy

artists.push({
 name: "Pablo Picasso",
 bornYear: 1881,
 deathYear: 1973,
 numberOfWorks: 50000
});

artists.push({
 name: "Leonardo Da Vinci",
 bornYear: 1452,
 deathYear: 1519,
 numberOfWorks: 30
});

artists.push({
 name: "Claude Monet",
 bornYear: 1840,
 deathYear: 1926,
 numberOfWorks: 2500
});

for (var i = 0; i < artists.length; i = i + 1) {
 var avgYearlyWorks = calculateAverageYearlyWorks(artists[i].numberOfWorks, artists[i].bornYear, artists[i].deathYear)
   
 document.body.innerText = document.body.innerText 
  + artists[i].name 
  + " zmarł w wieku " 
  + (artists[i].deathYear - artists[i].bornYear) 
  + " lat, średnio roczne stworzył " 
  + avgYearlyWorks
  + " dzieł sztuki."
 
 if (avgYearlyWorks > 1) {
  document.body.innerText = document.body.innerText + " Artysta tworzył więcej niż jedno dzieło rocznie!";
 }
 
 document.body.innerText = document.body.innerText + "\n";
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.